Taideterapiaa syöpäpotilaille

CAM-Kesä2022  (Julkaistu Luontaishoitoalan Foorumin Facebook-sivulla 12.7.2022)

Taideterapian vaikutus syöpäpotilaiden elämänlaatuun ja henkiseen hyvinvointiin

Taideterapialla on positiivinen vaikutus syöpäpotilaiden elämänlaatuun ja oireisiin kuten ahdistus, masennus ja uupumus. Taideterapiaa voidaan käyttää syöpäpotilaiden täydentävänä hoitona sairauden aikana.

Syöpä on vaarallinen sairaus, jonka diagnoosin osuminen omalle kohdalle voi aiheuttaa huomattavaa stressiä.

Tämän ohella syöpä tuo tullessaan kipuja, joskus ahdistusta, masennusta ja väsymystä. Ne voivat johtua itse sairaudesta tai käytetyistä hoidoista.

Nämä oireet heikentävät elämänlaatua ja saattavat vaikuttaa hoitoprosessiinkin.

Taideterapia on kasvattanut suosiota masennuksen, ahdistuksen kuin muidenkin oireiden hoidossa ei-lääkkeellisenä menetelmänä. Taideterapialla tarkoitetaan psykoterapian osa-aluetta, johon liittyy piirtäminen, maalaaminen, kuvanveisto ja kollaasien tekeminen.

Taideterapian vaikutuksesta näihin syövän yhteydessä tuleviin lisäoireisiin on tehty meta-analyysi, johon sisältyi 587 henkilöä. Valtaosin naisia ja yleisimmät syöpämuodot olivat rinta-, gynekologiset- ja verisyövät.

Tämän meta-analyysin yksi tärkeä havainto oli, että taideterapialla oli merkittävä vaikutus syöpäpotilaiden elämänlaatuun. Taideterapia voi merkittävästi helpottaa syöpäpotilaiden psyykkisiä oireita.

Taideterapiaa käsittelevät laadulliset tutkimukset ja katsaukset ovat osoittaneet, että taideterapialla on positiivinen vaikutus psyykkisiin oireisiin.

Nykyinenkin tutkimus vahvisti nämä päätelmät taideterapian mahdollisesta kyvystä lievittää ahdistusta ja masennusta syöpäpotilailla.

Tutkimus antoi viitteitä, että taideterapia voi merkittävästi vähentää väsymystä ja samalla syöpäpotilaiden väsymys väheni taideterapian jälkeen.

Tässä on kuitenkin huomioitava, että syöpähoitojen yhteydessä väsymys voi olla seurausta anemiasta tai tulehduksista.

Syöpään sairastuneet voisivat hyötyä taideterapiasta, mutta sen ohella on tärkeää kannustaa heitä rohkeasti ilmaisemaan tunteitaan. Taideterapia helpotti masennusta ja ahdistuksen tunteita ja sen myötä syöpäpotilaiden elämänlaatu parani.


Lähde:

Schouten, K. A., de Niet, G. J., Knipscheer, J. W., Kleber, R. J., & Hutschemaekers, G. J. (2015). The effectiveness of art therapy in the treatment of traumatized adults: a systematic review on art therapy and trauma. Trauma, violence & abuse, 16(2), 220–228.

https://doi.org/10.1177/1524838014555032

KUVA: www.coloringonline.com

#Camkesä2022 #rauhaajarakkautta #hyvinvointi #terveys #mielenterveys #tutkittutieto #tutkimus #luontaishoidot #täydentäväthoidot #vaihtoehtohoidot #terveys #media

#syöpä #masennus #ahdistus #taide #maalaus #kuvataide #musiikki

Akupunktioammattilaiset ry

Avartuva Ihmiskuva Ry

Kairon Instituutti

Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry

Ayurveda Suomi - Suomen Ayurvedayhdistys ry

Terveystuotekauppiaiden Liitto

TAIMI-koulutus Oy

Shiatsu Finland ry

Suomen Homeopaatit ry

Harmonet Koulutus

Kay.fi

Rajatiedon Yhteistyö ry

Suomen Aromaterapeutit ry

Suomen fytoterapeutit ry

Terapeuttiset energiaparantajat ry

Luontaishoitoalan Foorumi ry

#fytoterapia #fytoterapeutit #energiahoitaja