YLE

7.12.2022

YLE vastaa Foorumin Spotlight kannanottoon


Hyvä Luontaishoitoalan Foorumi,


kiitos kannanotostanne.


Yle turvaa journalismissaan riippumattomuuden, puolueettomuuden ja luotettavuuden monipuolisella ja ennakkoluulottomalla tiedonhankinnalla. Otamme huomioon oleelliset tosiseikat sekä eri näkökulmat, ja annamme arvostelluille mahdollisuuden samanaikaiseen kuulemiseen. Uskallamme samalla kysyä ja kyseenalaistaa.

Svenska Ylen tutkivan toimituksen Spotlight-ohjelman "Terapiaa, healingia ja seksiä"-jaksossa toteutuu samanaikainen kuuleminen suoraan energiahoitajalta ja kurssinjärjestäjältä. Kuten itse toteatte, ohjelmassa esiintyvät terapeutit eivät teidän käsityksenne mukaan ole luontaishoitajia, eikä Luontaistuotealan Foorumia mainita tässä ohjelmassa. Tässä ei siksi ole syntynyt samanaikaisen kuulemisen velvoitetta koskien yhdistystänne.

Ohjelma on tasapuolinen, ja siinä esiintyy monipuolisesti monia eri haastateltavia - muun muassa lääkäri/psykoterapeutti, sosiologian tutkija ja aluehallintoviraston asiakaspalvelun virkailija. Ohjelmassa kerrotaan myös selkeästi, että poliisi ilmoitti lopettavansa esitutkinnan käsittelemässämme tapauksessa, koska rikosta ei ole tapahtunut.

Tämä ohjelmakokonaisuus käsittelee vaihtoehtoterapiaa, eikä somaattista hoitoa, emmekä siksi tällä kertaa kerro esimerkiksi terveydenhuollossa tapahtuvista hoitovirheistä. Erilaisista hoitovirheistä olemme raportoineet laajasti Ylen muissa sisällöistä.

Ohjelmassa mainitaan myös yksi syy siihen, miksi vaihtoehtohoidot houkuttelevat monenlaisia asiakkaita, eli nimenomaan se, että lakisääteinen terveydenhuolto ei ole tarpeeksi kattava, eikä täytä kaikkia niitä kriteereitä, mitä potilaat toivovat terveydenhuollolta. 

Myös me toivomme rakentavaa keskustelua eri hoitojen asemasta Suomessa. Jotta voimme käydä tätä keskustelua, on tärkeää, että erilaisia alan lieveilmiöitä käsitellään myös tutkivan journalismin kautta. Näin voimme käydä avointa yhteiskunnallista keskustelua siitä, minkätyyppistä lainsäädäntöä alalle tarvitaan.

 

Ystävällisin terveisin

Johanna Törn-Mangs

 

_____________________
Johanna Törn-Mangs
direktör, ansvarig chefredaktör

johtaja, vastaava päätoimittaja

Svenska Yle


johanna.torn-mangs(at)yle.fi
@JTornMangs

Yle, the Finnish Broadcasting Company

PB 83, 00024 Yleisradio


2.12.2022

Ylen mustamaalauskampanjat hämmentävät luontaishoitoalalla

Kannanotto on lähetetty YLE:een Merja Ylä-Anttilalle, Linda Söderlundille, Anki Westergårdille, Johanna Törn-Mangsille ja Markus Liimataiselle

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenkunnan piirissä hämmästellään Ylen toistuvaa luontaishoitoja sensaatiomaisesti käsittelevää journalistista linjaa. Tuore Yle Svenska Spotlight -ohjelma "Terapiaa, healingia ja seksiä" herättää paheksuntaa koulutettujen luontaishoitajien keskuudessa.

Luontaishoitoalan Foorumi ry paheksuu Ylen yksipuolista journalistista linjausta käsitellä täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelyasiaa. Luontaishoitoalan Foorumi ry toivoo, että myös järjestäytyneen luontaishoitoalan näkökulmat pääsisivät esille Ylen ohjelmistossa.

Luontaishoitoalan Foorumi ry on mukana Ylen koordinoimassa Hyvin sanottu -hankkeessa, jonka tarkoitus on parantaa keskustelukulttuuria Suomessa. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n näkemyksen mukaan Ylen Svenska Spotlight -ohjelman ”Terapiaa, healingia ja seksiä” -jakso ei paranna täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelyasiaan liittyvää keskustelua. Päinvastoin Ylen Svenska Spotlight -ohjelma provosoi aiheetta voimakkaita kielteisiä tunteita täydentävien hoitojen ammattiharjoittajia kohtaan ja vaikeuttaa rakentavan keskustelukulttuurin syntymistä näiden hoitojen asemasta Suomessa.


Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja


Sähköposti: info(at)luontaishoitoala.fi

Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi

Twitter: @LuontaisFoorumi


Ohjelma on katsottavissa YLE Arenassa: https://areena.yle.fi/1-50957540


Lue Foorumin kannanotto alasivulta


19.9.2021

YLE pysyy kannassaan

YLE:n vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen vastaus:


Kiitos palautteesta.

Totesin oleellisen edellisessä vastauksessani. Tulemme pohtimaan eri termien käyttöä, mutta toimimme täysin itsenäisesti emmekä anna ulkopuolisen painostuksen vaikuttaa linjauksiimme ja päätöksiimme.

Hyvää syksyn jatkoa!

Jouko Jokinen


Luontaishoitoalan Foorumin kommentti:

YLE kokee, että asiallisen termin vaatiminen on ”ulkopuolista painosta”. Samaan aikaan YLE on itse vetämässä Hyvin sanottu -hanketta, jonka tavoite on saada Suomessa aikaan asiallinen keskusteluilmapiiri ja vähentää vihapuhetta.


15.9.2021

YLE:lle 2. kirje "uskomushoito"-termin käytöstä

Sveitsi teki 16.6.2017 päätöksen ottaa antroposofinen lääketiede, perinteinen kiinalainen lääketiede, homeopatia ja fytoterapia (kasvilääkintä) paikallisen sairausvakuutusjärjestelmän korvattavien hoitojen piiriin pysyvästi 1.8.2017 alkaen viisi vuotta kestäneen tieteellisen arviointijakson tuloksena.

YLE käyttää "uskomushoito"-termiä määrittelemättä, mitä se tarkoittaa. Sveitsin päätöksen jälkeen YLE:n "uskomushoito"-termin huolimaton käyttö viittaa tietoiseen valintaan. YLE:n käyttäessä "uskomushoito"-termiä kyse ei ole journalistisesta valinnasta vaan valinnasta halventaa yhtä osaa hoitoalan henkilöstöä ja suosia toista osaa hoitoalan henkilöstöä.

Tämä ei ole sopusoinnussa YLE:n Hyvin sanottu hankkeen kanssa.

Lue kirje alasivulta


26.8.2021

YLE puolustaa halventavan "uskomushoito" termin käyttöä


Kiitos palautteesta.


Yle ei ole linjannut tiettyjen termien käyttöä. Eri termejä käytetään asiayhteyden mukaan. Toisaalta tiedotusväline valitsee aina aiheet, termit ja näkökulmat täysin itsenäisesti. Mikään ulkopuolinen painostus ei tähän saa vaikuttaa.

Termiä “uskomushoito” voi käyttää hoidoista, joiden hoitotehoa ei ole testatattu tieteeseen pohjautuvan lääketieteen tutkimuksen keinoin. Termiä käyttää myös Lääkäriliitto. Se että pitääkö termiä uskomushoito kielteisenä vai myönteisenä tietysti riippuu lukijasta. Esimerkiksi minulle "uskomushoito" on hyvin neutraali käsite.

Jos keskustellaan hoidosta, jonka hoitotehoa ei ole testattu tieteeseen pohjautuvan lääketieteen tutkimuksen keinoin ja jota käytetään em. hoidon sijasta, termi “vaihtoehtohoito” on perusteltu. Jos hoitoa käytetään em. tieteeseen pohjautuvan hoidon kanssa, voi hoidosta käyttää termiä “täydentävä hoito”. 

Eli emme ole kieltäneet tai linjanneet, että aina pitäisi käyttää tiettyä termiä, vaan tilanteesta riippuen voidaan valita sopivin.

Ohessa on etiikkapäällikkömme Timo Huovisen pohdinta aiheeseen liittyen. En ole Timon kanssa sopinut jutun jakamisesta, joten toivon, että sitä ei ilman hänen lupaansa jaeta.

<linkki poistettu>

Tulemme varmasti seuraamaan ja pohtimaan eri termien osuvuutta myös jatkossa, mutta teemme sen omista, journalistisista lähtökohdistamme.


Mukavaa syksyn alkua toivottaen!

Jouko Jokinen

vastaava päätoimittaja

Yen uutis- ja ajankohtaistoiminta


20.8.2021

YLE käyttää epäasiallista ”uskomushoito”-termiä kuvattaessa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja Valvira-uutisessa 4.8.2021

Linkki YLE:n uutiseen

Luontaishoitoalan Foorumi lähetti YLE:lle kirjeen, jossa Foorumi toteaa, että ”Uskomushoito”-termin käyttö YLE:n uutisissa ei sovi YLE:n aloittaman vihapuhetta karsivan #hyvinsanottu-hankkeen henkeen ja maailmaan ja toivoo, että YLE tarkistaa omaa toimintaansa #hyvinsanottu-hankkeen mukaiseksi.

Lue kirje alasivulta


7.7.2021

Saara-Sofia Sirénin haastattelu hämmensi YLE:n 8 minuuttia ohjelmassa 2.7.2021

Linkki ohjelmaan YLE Areenassa

Luontaishoitoalan Foorumi lähetti YLE:lle kirjeen, jossa Foorumi pyytää  ystävällisesti YLE:ä kiinnittämään huomiota tutkimusnäyttöön nojaaviin tietoihin ja asialliseen viestintään kertoessaan alastamme kansalaisille. 

Lue kirje alasivulta