Shiatsun monipuoliset hyödyt

CAM-Kesä2022  (Julkaistu Luontaishoitoalan Foorumin Facebook-sivulla 17.7.2022)


Shiatsu tuo alkuperäiskulttuurien viisautta ja ajatuksia länsimaiseen elämäntyyliin

Shiatsu ja akupunktio ovat kaukaisia serkuksia toisilleen ja niitä yhdistää akupisteiden käsittely. Shiatsun juuret ovat Kiinassa ja Japanissa, ja sen periaatteet tulevat kiinalaisesta lääketieteestä ja elämän energiasta Ki:stä.

Shiatsua on menestyksekkäästi käytetty jo 2500 vuotta.

Shiatsu on saanut nimensä japanin kielen sanasta sormilla painaminen, shi tarkoittaa sormia ja atsu painetta. Shiatsu perustuu kiinalaiseen lääketieteeseen, ja siinä hoidetaan ihmiskehoa meridiaanien välityksellä.

Ensimmäinen shiatsuoppikirja julkaistiin Japanissa vuonna 1793, ja shiatsun opinnot kuuluivat lääkärikoulutukseen pakollisena. Vuonna 1955 Japanin hallitus hyväksyi shiatsun virallisesti opetettavaksi. Shiatsun muuttumisesta viralliseksi terapiaksi vaikutti Namikoshin todiste akupisteiden painelun vaikutuksesta kivun ja jännitystilojen vähentämiseksi.

Shiatsu vaikuttaa psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistumiseen. Shiatsua voidaan suositella masennuksen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Sen todettiin monissa tutkimuksissa vähentävän masennusta ja auttavan masennuslääkkeiden lopetuksessa. Shiatsu vaikuttaa itsetunnon kohoamiseen lisäämällä tietoisuutta omasta kehosta.

Se auttaa ottamaan vastuuta omasta terveydestä ja herättämään hyvää olon sisältäpäin. Shiatsu-hoidon jälkeen tulee yleensä kokonaisvaltainen hyvänolontunne.

Shiatsu tuo sisäistä rauhaa asiakkaalle, vähentämällä stressiä, ahdistusta ja levottomuutta. Shiatsukäsittely koettiin rentouttavana ja rauhoittavana, sekä antavan emotinaalista tukea.


Lähde:

Hilonen, K. Shiatsun ja vyöhyketerapian vaikutukset ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Opinnäytetyö 2016. Hoitotyön koulutusohjelma, Saimaan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta.

KUVA: www.coloringonline.com
#Camkesä2022 #rauhaajarakkautta #hyvinvointi #terveys #mielenterveys #tutkittutieto #tutkimus #luontaishoidot #täydentäväthoidot #vaihtoehtohoidot #terveys #media 
#japan #Japani #shiatsu #kulttuuri #kulttuuriperintö #qi #rentoutuminen #hyväelämä


Akupunktioammattilaiset ry
Avartuva Ihmiskuva Ry
Kairon Instituutti
Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry
Ayurveda Suomi - Suomen Ayurvedayhdistys ry
Terveystuotekauppiaiden Liitto
TAIMI-koulutus Oy
Shiatsu Finland ry
Suomen Homeopaatit ry
Harmonet Koulutus
Kay.fi
Rajatiedon Yhteistyö ry
Suomen Aromaterapeutit ry
Suomen fytoterapeutit ry
Terapeuttiset energiaparantajat ry
Luontaishoitoalan Foorumi ry

#fytoterapia #fytoterapeutit #energiahoitaja