Akupunktio ja ahdistus

CAM-Kesä2022  (Julkaistu Luontaishoitoalan Foorumin Facebook-sivulla 18.7.2022)

Akupunktio ahdistuksen hoidossa – hyviä uutisia

Akupunktiohoito yhdessä SSRI-lääkkeiden kanssa voi parantaa merkittävästi ahdistusta verrattuna pelkkään SSRI-lääkkehoitoon.

Akupunktion vaikutukset ahdistuksen lievittämisessä: Kaksoissokkoutettu, kolmivartinen, satunnaistettu kliininen tutkimus, jossa selvitettiin akupunktiohoidon vaikutusta SSRI-lääkityksellä olevien henkilöiden ahdistuksen hoidossa. [1]

112 potilasta, joilla oli ahdistuneisuushäiriö, jaettiin satunnaistetusti kolmeen ryhmään.

Yksi ryhmä sai pelkästään SSRI-lääkkeet (lääkeryhmä), toinen ryhmä SSRI-lääkkeet yhdistettynä valeakupunktioon (kontrolliryhmä) ja kolmas ryhmä jolla oli SSRI-lääkkeet sekä he saivat akupunktiohoitoa (akupunktioryhmä). Kaikkia kolmea ryhmää hoidettiin 4 viikon ajan. [1]

Tutkimukseen osallistuneiden tilaa seurattiin tutkimuksen alussa ja 28. päivänä Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) -kyselyllä sekä seerumin kortisolitasot mitattiin. [1]

105 potilasta suoritti hoitojakson loppuun asti. STAI-pisteet osoittivat merkittäviä eroja jokaisen kolmen ryhmän välillä tutkimuksen lopussa.

Tärkeä havainto oli muutokset STAI-pisteissä akupunktioryhmän kohdalla, jossa pisteytyksen muutos oli merkittävästi suurempi kuin muissa ryhmissä. [1]

Kortisolitasojen laskua havaittiin kaikissa ryhmissä. Vaikka ero ei ollutkaan mainittava, lasku akupunktioryhmässä oli silti isompi kuin muissa ryhmissä.

Johtopäätöksenä tutkijat toteavat akupunktiohoidon yhdessä SSRI-lääkkeiden kanssa voivan parantaa merkittävästi ahdistusta verrattuna ahdistuksen hoitoon, jossa käytetään pelkästään SSRI-lääkkeitä. [1]

Huomioiden useiden mielialalääkkeiden haasteelliset sivuvaikutukset sekä mahdollisen riippuvuustekijän on akupunktiohoito harkinnan arvoinen tuki ahdistuksen hoidossa.
 

Lähde:

[1] Ali Sabbagh Gol, Amir Rezaei Ardani, Seyed Kazem Farahmand, Malihe Dadgarmoghaddam, Vahideh Ghorani, Shima Rezaei, Ali Khorsand.
Additive effects of acupuncture in alleviating anxiety: A double-blind, three-arm, randomized clinical trial.
Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 45. 2021.
https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101466.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744388121001651

KUVA:  www.coloringonline.com

#Camkesä2022 #rauhaajarakkautta #hyvinvointi #terveys #mielenterveys #tutkittutieto #tutkimus #luontaishoidot #täydentäväthoidot #vaihtoehtohoidot #terveys #media

#akupunktio #masennus #elämä #ilo #ssri #lääkkeet #voimaantuminen


Akupunktioammattilaiset ry

Avartuva Ihmiskuva Ry

Kairon Instituutti

Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry

Ayurveda Suomi - Suomen Ayurvedayhdistys ry

Terveystuotekauppiaiden Liitto

TAIMI-koulutus Oy

Shiatsu Finland ry

Suomen Homeopaatit ry

Harmonet Koulutus

Kay.fi

Rajatiedon Yhteistyö ry

Suomen Aromaterapeutit ry

Suomen fytoterapia ry

Terapeuttiset energiaparantajat ry

Luontaishoitoalan Foorumi ry

#fytoterapia #fytoterapeutit #energiahoitaja