Tiedote 4.8.2023

4.8.2023 Tiedote

Lehdistötiedote: Tukesin uudet perusteet "uskomushoito"-termin käyttämiselle hämmentävät järjestöissä

Huhtikuussa 12 yhdistystä kantelivat eduskunnan oikeusasiamiehelle Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) viestinnästä. Kantelu koskee sitä, että Tukes käyttää verkkosivuillaan "uskomushoito"-termiä. Kantelun tehneet yhdistykset pitävät "uskomushoito"-termiä loukkaavana ja epäasiallisena. Tukes antoi heinäkuussa Eduskunnan oikeusasiamiehelle oman vastauksensa kanteluun. Tukesin vastauksesta käy ilmi, että viranomainen haluaa jatkaa "uskomushoito"-termin käyttämistä.

Aikaisemmin Tukes perusteli "uskomushoito"-termin käyttöä Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksella. Uudessa Petteri Orpon hallitusohjelmassa termiä ei enää mainita, vaan siinä näistä hoidoista käytetään termiä vaihtoehtohoidot.

Kantelijoiden mukaan Tukesin "uskomushoito"-termin käytön perusteelta putosi pohja uuden hallitusohjelman myötä. Järjestöt hämmästelevät Tukesin nyt ilmi tulleita uusia perusteita ja motiivia jatkaa "uskomushoito"-termin käyttämistä.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle antamassaan vastauksessa Tukes perustelee "uskomushoito"-termin käyttöä sillä, että ”termistä luopuminen voi hämärtää tieteellisen ja tieteeseen perustumattoman hoidon rajaa. Pahimmillaan tämä voi aiheuttaa ihmisille terveydellistä vaaraa.”  Samalla Tukes kuitenkin ilmoittaa, että ”Tukes ei voi ottaa kantaa siihen, ovatko palveluista esitetyt väitteet tieteellisesti todistettuja tai oikeita.”

Järjestöjen mielestä "uskomushoito"-termi on vahvasti latautunut ilmaisu ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa se voi saada aikaan vihapuhetta täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja kohtaan.

”On kestämätöntä, että viranomainen kategorisesti leimaa laillisesti toimivia yrittäjiä ja koulutettuja ammattilaisia. Jos Tukes haluaa jatkaa 'uskomushoito'-termin käyttämistä näistä hoidoista, tulee Tukesin avoimesti pystyä kertomaan alan toimijoille, miten se luokittelee kunkin täydentävän ja vaihtoehtoisen hoitomuodon. Hallintolaki velvoittaa, että viranomaisen toiminta on selkeää, perusteltua ja ennakoitavaa. Tämän velvoitteen mukaisesti Tukesin tulee pystyä ilmoittamaan, miten se erottaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvat hoitomuodot muista hoitomuodoista, kuten mainitsemistaan 'uskomushoidoista'. Nyt viranomaisen epämääräinen viestintä leimaa kaikki alan yrittäjät 'uskomushoito'-termin alle,” toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on yksi kanteluun osallistuneista järjestöistä.

Tukes vetoaa termivalinnoissa myös Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) näkemykseen asiassa. Kielitoimiston sanakirjassa on mainittu sekä "uskomushoito"-, että vaihtoehtohoito-termit. Myöskin Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) mukaan on kuitenkin syytä varmistaa, etteivät tieteelliseen tutkimukseen perustuvat hoitomuodot sekoitu muihin hoitoihin. 

Yhdistykset kaipaavat selkeää linjausta termien käyttöön

Tukesin päätös jatkaa "uskomushoito"-termin käyttöä ilman tarkkaa rajanvetoa vaihtoehtohoitojen ja "uskomushoitojen" välillä on herättänyt hämmennystä ja huolta alan toimijoiden keskuudessa. Yhdistykset vaativat, että Tukesin on tarkennettava linjaansa ja tarjottava selkeät kriteerit, joiden perusteella se määrittelee hoitomuodot. Tarvittaessa Tukesin tulisi pystyä antamaan valituskelpoinen päätös siitä, kumpaan hoitoluokkaan se luokittelee yrittäjän toiminnan.

”Alan ammattilaiset ja opiskelijat ovat huolissaan siitä, että epämääräinen ja loukkaava terminologia voi vahingoittaa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen mainetta ja uskottavuutta. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti alan ammattilaisten työskentelyyn ja kansalaisten mahdollisuuteen saada apua hyviksi koetuista hoitomuodoista. Pidämme tärkeänä, että viranomaisten, kuten Tukesin toiminta on avointa ja luotettavaa, jotta alan toimijat voivat toimia selkeiden ohjeistusten ja sääntöjen mukaisesti. Viranomaisen ei viestinnällään tule myöskään lisätä polarisaatiota,” toteaa Luontaishoitoalan Foorumin puheenjohtaja Ilkka Westman. Myös Luontaishoitoalan Foorumi on yksi kanteluun osallistuneista tahoista.

Tukesin rooli on tärkeä kuluttajien terveyden ja turvallisuuden valvonnassa, ja sen viestinnän tulisi heijastaa asiantuntemusta, puolueettomuutta ja vastuullisuutta. "Uskomushoito"-termin käyttöä koskeva epäselvyys ja epäjohdonmukaisuus voivat vähentää viranomaisen luotettavuutta ja uskottavuutta. Selkeät perusteet ja objektiivinen viestintä ovat välttämättömiä, jotta yhteistyö alan toimijoiden ja viranomaisten välillä voi toimia saumattomasti ja tehokkaasti.

Tukesin on nyt syytä ottaa vastuullinen asenne ja kuunnella kantelijoiden huolia. Luotettava viestintä on avainasemassa kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi, ja Tukesin on varmistettava, että sen toiminta täyttää tämän velvoitteen.

Kantelun tekijät ovat Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto, Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys, Suomen Terveysjärjestö, Shiatsu Finland, Klassisen Akupunktion Yhdistys, Kansanlääkintäseura, Luontaishoitoalan Foorumi, Luonnonlääketieteen Keskusliitto, Suomen Fytoterapia, Yhdistävä lääketiede, Suomen Refleksologit sekä Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista tehdyn kantelun asianumero on eok/2946/2023.


Tiedote on julkaistu ePressi-palvelussa: https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/tukesin-uudet-perusteet-uskomushoito-termin-kayttamiselle-hammentavat-jarjestoissa.html


Lisätietoja:

Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
puh. 0500 430 818, mika.ronkko(at)terveystuotekauppa.fi

Ilkka Westman, puheenjohtaja
Luontaishoitoalan Foorumi ry
puh. 040-761 8290, westman.ilkka(at)gmail.com