STM

13.7.2021

STM vastasi hallitusohjelman termejä koskevaan kyselyyn:

"Hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset on tehty hallitusohjelmaneuvottelijoiden toimesta.Virkavalmistelussa pyrimme määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Olemme käyttäneet tästä teemasta termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot.”

Lue Valtioneuvoston kansliaan tehty kysely ja siihen saatu vastaus hallitusohjelmasivun alasivulta