Toiminnalliset häiriöt

Toiminnallisten häiriöden hoito vie joka vuosi suuren osan terveydenhuollon budjetista.  

Noin 3–5 % väestöstä, lapsista vanhuksiin, potee pitkittyneitä, toimintakykyä vaikeastikin rajoittavia häiriöitä ja oireyhtymiä, joiden syy jää epäselväksi erikoissairaanhoidon tutkimusten jälkeenkin. Toiminnallisilla häiriöillä tarkoitetaan näitä selittämättömiä oireyhtymiä tai häiriöitä. [1] Tämän perusteella pitkittyneistä ja toimintakykyä vaikeastikin rajoittavista häiriöistä ja oireyhtymistä kärsii 166 000 – 276 000 ihmistä Suomessa. Häiriön syytä ei ole löydetty erikoissairaanhoidossakaan, joten he saavat vain oireenmukaista hoitoa, esimerkiksi krooniseen kipuun kipulääkkeitä. Nämä ihmiset hakeutuvat usein täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin, jossa heidän oireitaan voidaan usein lievittää ja elämän laatua parantaa. 

Markku Hillilän vuonna 2010 hyväksytyn väitöskirjan mukaan yhden ainoan toiminnallisen häiriön – ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) – hoito maksaa vuodessa 5% vuosittaisista terveydenhuoltomenoista (avohoito + lääkkeet) eli 230 miljoonaa euroa vuoden 2009 terveydenhuoltomenojen mukaan. IBS:n esiintyvyys väestössä vaihteli 5%:n (Rooma II) ja 16%:n (Manning 2) välillä. Rooma II kriteerit täyttävillä oli vaikeammat vatsaoireet kuin Manning 2 kriteerit täyttävillä. [2] Käytettävistä kriteereistä riippuen IBS.stä kärsii noin 276.000 – 885.000 ihmistä Suomessa.

Laskelmissa on käytetty Suomen väkilukua 31.12.2020, joka oli 5.534.000 [3].

Suositus toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämisestä

25.4.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi asiantuntijaryhmää tekemään suosituksen toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämisestä.

Lue lisää alasivulta

Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS)

25.11.2010

Markku Hillilän väitöskirjan mukaan IBS:n esiintyvyys väestössä vaihteli 5%:n ja 16%:n välillä käytettävästä kriteeristä riippuen. IBS:n suorat vuotuiset terveystaloudelliset kustannukset olivat 230 miljoonaa euroa vuonna 2009.

Lue lisää alasivulta


Lähde: 

[1] Toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestäminen. STM:n pyytämä asiantuntijaryhmän suositus (luonnos). 12.4.2017. Sosiaali- ja terveysministeriö. https://stm.fi/documents/1271139/7832492/Toiminnallisten+h%C3%A4iri%C3%B6iden+hoidon+j%C3%A4rjest%C3%A4minen+luonnos+120417.pdf/

[2] Hillilä Markku: Irritable bowel syndrome in the general population: epidemiology, comorbidity and societal costs. Väitöskirja. 12.3.2010. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6100-4

[3] Suomi lukuina, Väestö, Väestörakenne 31.12. Tilastokeskus. https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#Väestörakenne 31.12.