CAM-hoidot

CAM-hoidot Euroopassa, terveisiä Tanskasta!

Teksti: Satu Jämsä

Tanskassa noin kolmannes kaikista sairaaloista tarjoaa täydentäviä hoitoja, kuten akupunktiota, hypnoosia, kuppausta, vyöhyketerapiaa, yrttilääkintää, taideterapioita, homeopatiaa, aromaterapiaa, joogaa ja pilatesta. (1)

Hoidoista käytetään nimitystä vaihtoehtoiset- ja täydentävät hoidot. (alternativ - komplementær behandling).

Terapeuttien toiminta on varsin vapaata. Kiropraktiikan harjoittamista rajataan: ”Kiropraktikoilla, lääkäreillä ja fysioterapeuteilla on oikeus suorittaa selkärangan manipulaatiohoito. Sama koskee rekisteröityneitä vaihtoehtoisia terapeutteja, joilla on vähintään 250 tunnin manuaalisen terapian koulutus.” Tämän ohella selkärankaa käsitteleviltä vaaditaan siihen erillinen vakuutus. Muita niveliä saa hoitaa vapaasti. (2)

Vakuutusyhtiö, jossa rekisteröidyllä vaihtoehtoisella terapeutilla on manuaalisen selkärangan hoidon vastuuvakuutus, on velvollinen ilmoittamaan rekisteröidyn vaihtoehtoisen terapeutin ilmoittamista loukkaantumisista vuosittain Tanskan potilasturvallisuusvirastolle. (2)

Rekisteröinti ja koulutus

Terapeuteille on tarjolla vapaaehtoinen rekisteri, johon kuuluminen edellyttää alan koulutusta ja eettisten ohjeiden noudattamista.

CAM-ala on järjestäytynyt hoitomuotojen yhdistysten kautta. Yhdistyksen tulee rekisteröityä Sisä- ja terveysministeriöön. Jotta yhdistys hyväksytään, on sen oltava ammattimaisille terapeuteille tarkoitettu, rakenteeltaan demokraattinen ja sillä tulee olla eettiset säännöt, hallinto, hyvien kliinisten hoitotapojen säännöt ja säännöt milloin henkilön jäsenyys voidaan peruuttaa sekä sovittelutyöryhmä. Sovittelutyöryhmään voivat ottaa yhteyttä sekä kuluttajat että terapeutit. (4,16)

Yhdistyksellä tulee olla koulutuskriteerit, jotka määrittelevät miten jäseneksi pääsee. Koulutus sisältää vähintään 660 oppituntia, josta 250 oppituntia ensisijaisesta hoitomuodosta.

Lisäksi koulutuksessa tulisi olla terveyslainsäädäntöä, psykologiaa, klinikan ohjausta / asiakaspalvelua sis. salassapitovelvoite, yritysjuridiikkaa sekä muiden vaihtoehtoisten hoitomuotojen esittelyä. (4,5,16)

Jäsenistä, joilla on oikeus käyttää RAB (Rekisteröity vaihtoehtoterapeutti) nimikettä tulee olla julkinen listaus yhdistyksen sivulla.

Yhdistyksien kaikkien jäsenten ei tarvitse olla RAB-rekisteröityjä. Valheellisesti rekisteröityneenä terapeuttina esiintymisestä seuraa sakkoja. (4)

Rekisteröinti (RAB) ei tarkoita, että alaa tai terapeuttia valvoisi Tanskan potilasturvallisuusvirasto tai se olisi erikseen tietyn alan hyväksyntä tai hoidon takuu. Riitatilanteita ratkoo kuluttajansuojaviranomainen ja terapiayhdistys. (6)

Rekisteri tehtiin yhteystyössä kahden CAM-alan kattojärjestön kanssa: Landsforeningen Natursundhedsrådet (LNS) ja Sundhedsrådet (SR) . (3)

Ehdot täyttäviä listattuja yhdistyksiä on useita mm: 6 akupunktioyhdistystä, 1 homeopatiasta, 5 refleksiologiasta, sekä useita monialaisia yhdistyksiä, näiden ohella fysioterapia, fytoterapia, parantaminen (sisältää reiki), keskusteluterapiat, monialainen hoitaminen Heilpraktik sekä ravintoterapia yhdistyksiä. (9)

Yhdistysten sivuilta käy ilmi, miten RAB-vaatimukset täyttävä koulutus järjestetään sekä ketkä ovat RAB- rekisteröityjä terapeutteja, eettisen lautakunnan / sovittelutyöryhmän yhteystiedot, joihin valitukset voi osoittaa sekä yhdistyksen hallinto.

Esimerkkinä RAB-terapeuttiyhdistys Healer-Ringen koulutusohjelman tiivistelmä. Yhdistyksen jäsenet ovat Reiki tai vastaavia terapiamuotoja harjoittavia tahoja: (10)

Täytäntöönpanomääräyksen vaatimukset

Koulutuksen on sisällettävä sekä teoria että käytäntö; ainakin 300 tuntia.

Pakolliset aiheet:

Perusterveyslainsäädäntö, Klinikan ohjaus / asiakasohjaus, muiden vaihtoehtoisten hoitomuotojen tuntemus, Psykologia; ainakin 110 tuntia.

Pakolliset aineet, joilla on tenttivaatimukset:

Anatomia / fysiologia ja patologia; ainakin 125 tuntia.

On myös huomattava, että rekisteröintijärjestelmä on vapaaehtoinen eikä vaikuta vaihtoehtoisten terapeuttien mahdollisuuteen jatkaa toimintaansa, jos he eivät kuulu rekisteröintijärjestelmän piiriin. (4,16)

Rekisterin piiriin eivät kuulu terapeutit tai terapiat, jotka liittyvät elämänfilosofioihin, kauneudenhoitoon, henkilökohtaiseen hyvinvointiin tai henkilökohtaiseen kehitykseen kuten meditointi. (5,16)

Arvonlisäverottomuus

Sairaalahoito ja sairaanhoitopalvelut, mukaan lukien kiropraktiikka, fysioterapia, muut varsinaiset terveydenhoito- ja hammashoitopalvelut, on vapautettu arvonlisäverosta.

Vaihtoehtoisten terapeuttien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten hoidot ovat arvonlisäverottomia, jos tietyt ehdot täyttyvät. Kyseessä on oltava hoito / terapia, jolla on terapeuttinen tarkoitus, sekä sen antajalla on oltava riittävä koulutus. (11)

”Tanskan veroviraston mielestä, jos terveydenhuollon tarjoaja on saanut oikeuden käyttää suojattua nimitystä 'Rekisteröity vaihtoehtoinen terapeutti (RAB)' toimialan rekisteröimästä vaihtoehtoisten terapeuttien rekisteröintijärjestelmästä annetun lain 3 §:n mukaisesti, palveluntarjoaja täyttää automaattisesti koulutusvaatimuksen ja on oikeutettu terveydenhuoltopalvelujen arvonlisäverovapautukseen.” (11)

Valtio ja tutkimus

Tanskan potilasturvallisuusviraston alaisuuteen on perustettu neuvosto (SRAB).

Neuvoston tarkoitus on

  • Olla inspiroija, aloittamalla sillanrakennushankkeita vakiintuneen terveydenhuoltojärjestelmän ja vaihtoehtoisten terapeuttien välillä.
  • Myötävaikuttaa vaihtoehtoterapioita koskevan tiedon levittämisestä terveydenhuoltojärjestelmälle ja yleisölle.
  • Keskustella vaihtoehtoisen hoidon integroinnista vakiintuneeseen terveydenhuoltojärjestelmään.

Neuvoston alaisuudessa on kolme komiteaa, jotka käsittelevät vaihtoehtoista hoitoa. Nämä ovat tutkimuskomitea, neuvoa-antava komitea ja kansainvälinen komitea. (7)

Tanskassa valtio on päättänyt toimia CAM-terapioihin liittyen yhdistävänä eikä erottelevana tekijänä.

Tanskan valtio on tukenut tutkimusta vaihtoehtoisista - täydentävistä hoidosta. Vuonna 2016 varattiin 4 miljoonaa Tanskan kruunua, joilla tuetaan vaihtoehtoisen / täydentävän hoidon tutkimusta, mm. seuraavilla aihealueilla: Akupunktion vaikutus Ms-tautiin, lapsettomuuteen sekä CAM-hoitojen ja lääketieteen yhteistyö syöpähoitojen yhteydessä.

”Kun yhä enemmän keskitytään vaihtoehtoiseen - täydentävään hoitoon, on myös syntynyt tarve tarjota parempia ohjeita.

Aivan kuten on tarpeen varmistaa jatkuvasti laatu ja kehittää täydentävää - vaihtoehtoista hoitoa. Tavoitteena on, että tämä aloite myötävaikuttaa tähän.”

Näin asian ilmaiseen Tanskan kansallinen terveyslautakunta (Sundhedsstyrelsen organiseret), joka vastaa mm Tanskan näyttöön perustuvasta lääketieteestä, perusterveydenhoidosta. (12)

Danske Patienter on Tanskan potilasyhdistysten kattojärjestö, johon kuuluu 120 potilasyhdistystä ja niiden kautta n. 900 000 potilasta.

Se osallistuu terveydenhuollon kehittämiseen Tanskassa sekä vuoropuheluun viranomaisten kanssa huolehtien potilaiden eduista.

Yhdistys on huolissaan siitä, että Tanskassa on supistettu vaihtoehtoisiin hoitoihin liittyvää tutkimusta viime vuosina.

”Potilaat tarvitsevat arvokasta tietoa vaihtoehtoisesta hoidosta, muuten se voi olla potentiaalisesti vaarallista potilasturvallisuudelle. Siksi tarvitaan tietokeskus, josta sekä potilaat että lääkärit voivat saada tietoa vaihtoehtoisesta hoidosta.

Tanskassa meillä oli vaihtoehtoisen hoidon osaamiskeskus (ViFAB), mutta se suljettiin säästöjen vuoksi vuonna 2013. Sen jälkeen ViFAB:n työtä jatkettiin nimellä SRAB.dk.

Sivusto suljettiin kuitenkin 16. 9 2019. Sen sijaan Tanskan potilasturvallisuusvirasto on perustanut sivun, joka sisältää perustiedot vaihtoehtoisesta hoidosta.” (14)

”On täysin selvää, että lääkärit eivät tunne olevansa valmiita keskustelemaan vaihtoehtoisista hoitomuodoista, ja tämä tietysti vaikuttaa myös potilaiden haluun ryhtyä keskustelemaan aiheesta.

Tämä on ongelmallista, koska potilaana sinun on pystyttävä keskustelemaan lääkärisi kanssa kaikista sairautesi näkökohdista – mukaan lukien vaihtoehtoiset hoitomuodot.” (15)

Danske Patienter:in toiveita ei ole vielä kuultu. He kertovat esimerkkinä Norjan NAFKAM:in toiminnasta, joka on tuottanut objektiivista tietoa CAM-hoidoista niin potilaille kuin lääkäreillekin.

Tanskan Kansanterveyslaitos (SDU) julkaisi 2019 tutkimuksen tanskalaisten CAM-hoitojen käytöstä (17):

Monet tanskalaiset käyttävät vaihtoehtoista hoitoja. Yhteensä lähes 28 % aikuisväestöstä on ollut vaihtoehtohoidossa viimeisen vuoden aikana. Tämä vastaa 1,3 miljoonaa aikuista Tanskassa, jotka ovat käyttäneet yhtä tai useampaa vaihtoehtoista hoitomuotoa.

Tanskalaiset suosivat tyypillisesti hierontaa, osteopatiaa ja muita manipulatiivisia hoitomuotoja. Lähes joka viides, mikä vastaa 930 000 tanskalaista, on kuluneen vuoden aikana ollut hierojan, osteopaatin tai vastaavan käsissä.

"Muista tutkimuksista tiedämme, että vaihtoehtoisten hoitomuotojen ensisijaisena tarkoituksena on sairauksien ehkäisy ja lisääntynyt hyvinvointi sekä lievien oireiden hoito. Lisäksi vaihtoehtoista hoitoa käytetään usein yhtenä monista hoitovaihtoehdoista vakavampien oireiden ja sairauksien sattuessa ja täydennyksenä vakiintuneessa terveydenhuoltojärjestelmässä tarjotuille hoitovaihtoehdoille", kertoo Kansanterveyslaitoksen vanhempi neuvonantaja Ola Ekholm.

Kun tarkastellaan kehitystä viimeisten 30 vuoden aikana, on tullut yhä suositumpaa etsiä vaihtoehtoista hoitoa.

Vuonna 1987 10% aikuisväestöstä meni vaihtoehtoisen terapeutin luokse, vuonna 2017 luku oli lähes 28%, mikä vastaa lähes 18% kasvua. Kasvu tapahtui kuitenkin pääasiassa vuosina 1987--2010 (10 prosentista 26 prosenttiin).

Erityisesti naiset käyttävät vaihtoehtoista hoitoa. Viimeisen vuoden aikana, joka kolmas nainen on etsinyt vaihtoehtoisen terapeutin.

”Yksittäisen potilaan on arvokasta pystyä kohtaamaan avoimesti yleislääkärin, erikoislääkärin tai sairaalalääkärin kanssa ja kertoa vaihtoehtoisen tai täydentävän lääketieteen käytöstä ilman hylkäämistä tai ymmärryksen puutetta.” (3) Näin on kirjoitettu Tanskan Parlamentin hyväksyttyyn päätöslauselmaan, jossa myös hyväksyttiin RAB – terapeuttien rekisterin valmisteleminen 2002.


Lähteet:

(1) Aarva Pauliina: Täydentävät hoidot -kirja ISBN: 9789522608413

(2) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1734

(3) https://www.retsinformation.dk/eli/ft/20021BB00047

(4) https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200312L00164

(5) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/859

(6) https://stps.dk/…/alter…/gode-raad-om-alternativ-behandling/

(7) https://stps.dk/…/ansvar-og…/alternativ-behandling/srab/

(8) https://stps.dk/…/alternativ-behandling/klage-og-erstatning/

(9) https://stps.dk/…/registreringsordnin…/godkendte-foreninger/

(10) http://healerringen.dk/rab/anbefalet-rab-uddannelse/

(11) https://skat.dk/skat.aspx?oId=1946964

(12) https://www.sst.dk/…/forskning-i-alternativ---komplementaer…

(13) https://stps.dk/…/alternativ-behandling/srab/kommissorium/

(14) https://danskepatienter.dk/…/danmark-har-brug-for-et…

(15) https://danskepatienter.dk/…/sundhedsvaesenet-mangler-viden…

(16) https://rabforum.dk/%c2%b7-lov/

(17) https://www.sdu.dk/da/sif/ugens_tal/03_2019