2020: Mia Laihon (kok) täydentäviä hoitoja rajoittava lakialoite

19.10.2021

Mia Laihon (kok) lakialoitteen lähetekeskustelu Eduskunnan täysistunnossa19.10.2021

Laihon lakialoitteen säädösosa.

Eduskunnan täysistunnon 19.10.2021 lähetekeskustelussa esittelypuheenvuorossa lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja Mia Laiho (kok) esitteli lakialoitteensa (LA 106/2020 vp) tavoitteen näin:

"Lakialoitteella on tarkoitus osoittaa vaikeiden sairauksien ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hoito ainoastaan Valviran hyväksymien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäväksi. Eli vaihtoehtohoitoja saa edelleen antaa sairaille ihmisille, mutta vaihtoehtohoitaja ei saa hoitaa sairautta ilman, että hoidon päävastuu on terveydenhuollon ammattihenkilöllä. "

Jos rajoittava laki toteutuu Laihon lakialoitteen esittämässä muodossa, se kieltäisi täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot 1,5 miljoonalta suomalaiselta eli 27,5% Suomessa asuvista kuuluisi rajoittavan lain piiriin. Tarkat laskelmat löydät ylilääkäri Hannu Lauerman mielipidekirjoituksen analyysistä [1] (alaotsikko ”Melko pieniä potilasryhmiä”).

Laiho perustelee tavoitetta näin:

"Toistuvasti nousee esiin räikeitä tapauksia, joissa vakavasti sairaalle ihmiselle on tarjottu uskomuksiin perustuvia parantavia hoitoja, mikä on johtanut hoidon viivästymiseen ja jopa terveyden vaarantumiseen."

"Vaihtoehtohoitojen antajilla ei tarvitse olla potilasasiakirjoja, potilasvakuutuksia, haittavaikutusrekisteriä eikä jälkivalvontaa. Jälkivalvontaa on vain, jos poliisille tehdään pieleen menneestä hoidosta tutkintapyyntö tai rikosilmoitus. Hoidoilla harvoin on myynnin sääntelyä, kuten esimerkiksi lääkkeillä on, eikä niiden toimivuudesta vaadita tutkimusnäyttöä. Kukaan ei oikeasti valvo, jos syö sekaisin lääkkeitä ja lääkkeiden kanssa sopimattomia uutteita."

Laihon perustelu ja pelottelu ovat tuulesta tempaistu aivan kuten ylilääkäri Hannu Lauermallakin. Lauerma ei yksilöi tarkkaan tapauksia mutta Lauerman kirjoituksen perusteella voi päätellä, että 20 viime vuoden aikana vakavia hoitovirheitä olisi täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen piirissä ja ympärillä tapahtunut 5 kappaletta. Lauerman antamien ylimalkaisten tietojen perusteella ei voi päätellä, onko näistä viidestä yhtäkään hoitajaa tuomittu hoitovirheestä. Vertailun vuoksi: Samaan aikaan THL:n arvion perusteella suomalaisen sairaanhoidon hoitovirheisiin on kuollut 14 000 – 34 000 ihmistä. Lue yksityiskohdat ylilääkäri Hannu Lauerman mielipidekirjoituksen analyysistä [1] (alaotsikko Haitat ja Hyödyt).

Lopuksi Laiho vaatii:

"Meidän lainsäädännössä on uskomushoitojen osalta mittava aukko, ja se tulisi tukkia. Lainsäädäntö on tältä osin saatava ajan tasalle."

European Social Surveyn 2014 perusteella täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käyttää vuosittain miljoona suomalaista [2]. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan 54–86 % (hoitomuodosta riippuen) koki saaneensa apua käyttämästään hoidosta [3, Taulukko 1 s. 48].

Otetaan esimerkkinä ärtyvän suolen oireyhtymä (Irritable Bowel Syndrome, IBS). "Tutkimuksen mukaan IBS on Suomessa yhtä yleinen kuin muissakin länsimaissa [5-16% väestöstä]. Siihen liittyvät vatsavaivat ja muut oireet aiheuttavat huomattavia terveystaloudellisia kustannuksia: suorat kustannukset ovat jopa 5% avohoitoon ja lääkkeisiin liittyvistä vuotuisista terveydenhuoltomenoista Suomessa.” [4, Tiivistelmä] Euroissa 5% 4562 miljoonasta on 230 miljoonaa euroa. Suorien ja epäsuorien kustannusten lisäksi IBS aiheuttaa kivusta kärsimiseen ja elämänlaadun heikkenemiseen liittyviä aineettomia lisäkuluja, joita ei voi oikein rahassa mitata. [4, s. 52–53] IBS on vain yksi monista toiminnallisista häiriöistä.

Toiminnallisten häiriöiden hoitoa selvittäneen työryhmän raportin (luonnos) mukaan: ”Yleislääkärin vastaanotolle tulevista potilaista on vähintään joka kolmannella joko käynnin syynä tai osana muuta oireistoa oireita, joille ei löydy selitystä. Valtaosa näistä toiminnallisiksi kutsutuista oireista hoidetaan perustasolla tai ne paranevat ilman hoitoa. Noin 3–5 % väestöstä, lapsista vanhuksiin, potee kuitenkin pitkittyneitä, toimintakykyä vaikeastikin rajoittavia häiriöitä ja oireyhtymiä, joiden syy jää epäselväksi erikoissairaanhoidon tutkimusten jälkeenkin. Toiminnallisilla häiriöillä tarkoitetaan näitä selittämättömiä oireyhtymiä tai häiriöitä.” [5] Tämän perusteella pitkittyneistä ja toimintakykyä vaikeastikin rajoittavista häiriöistä ja oireyhtymistä kärsii 166 000 – 276 000 ihmistä Suomessa. Häiriön syytä ei ole löydetty erikoissairaanhoidossakaan, joten he saavat vain oireenmukaista hoitoa, esimerkiksi krooniseen kipuun kipulääkkeitä. Nämä ihmiset hakeutuvat usein täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin, jossa heidän oireitaan voidaan usein lievittää ja elämän laatua parantaa. 

Kansanedustaja Mia Laihon ja Kokoomuksen ajaman rajoittavan lain toteutuessa vakavasti sairaat eivät saisi enää apua edes toiminnallisiin häiriöihin täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista.


----- 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Lakialoitteen tila.

Lue koko esittelypuheenvuoro, myös ladattavana pdf-tiedostona.


Viitteet:

[1] Analyysi ylilääkäri, dosentti Hannu Lauerman mielipidekirjoituksesta Helsingin Sanomissa 15.8.2021: Valvomattomiin hoitoihin liittyvien riskien vähättely on epäeettistä: https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/hs/dosentti-aanitorvena/

[2] Kuinka moni suomalainen käyttää vuosittain luontaishoitoja European Social Surveyn 2014 mukaan. Luontaishoitoalan Foorumin verkkosivu: https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/ess/

[3] Vuolanto, P., Kemppainen, L., Kemppainen, T., & Nurmi, J. (2020). Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1). https://doi.org/10.23990/sa.80288

[4] Markku Hillilä: Irritable bowel syndrome in the general population: epidemiology, comorbidity and societal costs. Väitöskirja. 12.3.2010. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6100-4

[5] Toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestäminen. STM:n pyytämä asiantuntijaryhmän suositus (luonnos). 12.4.2017. Sosiaali- ja terveysministeriö. https://stm.fi/documents/1271139/7832492/Toiminnallisten+h%C3%A4iri%C3%B6iden+hoidon+j%C3%A4rjest%C3%A4minen+luonnos+120417.pdf/


30.12.2020

Täydentävien hoitojen järjestöissä hämmästellään kahta erillistä terapeuttilakihanketta

Luontaishoitoalan Foorumi ry on lähettänyt lehdistötiedotteen liittyen Mia Laihon lakialoitteeseen. Täydentävien hoitojen järjestöissä hämmästellään kahta erillistä terapeuttilakihanketta.

Tiedote on julkaistu myös ePressi-palvelussa. Tiedote lähti kaikille Suomen medioille ja yli 1.500 toimittajalle.

Tiedotteessa on mukana useita täydentävien hoitojen ammattijärjestöjä ja koulutustahoja.

Lue lehdistötiedote

28.12.2020

Mia Laihon (kok) lakialoitteen allekirjoittajaryhmä kutistui taas

Lakialoite (LA_106/2020_vp) on jälleen päivitetty 28.12.2020 klo 15.34 eikä Ritva Elomaa (ps) ole enää lakialoitteen allekirjoittaja. Lakialoitteen allekirjoittajia on enää 5.

Lakialoitteen allekirjoittajat ovat: Mia Laiho (kok), Pauli Kiuru (kok), Päivi Räsänen (kd), Terhi Koulumies (kok) ja Paula Risikko (kok).

24.12.2020

Mia Laihon (kok) lakialoitteen allekirjoittajat hupenevat

Lakialoite (LA_106/2020_vp) on päivitetty 23.12.2020 klo 9.28 eikä Timo Heinonen (kok) ole enää lakialoitteen allekirjoittaja. Lakialoitteen allekirjoittajia on enää 6.

Lakialoitteen allekirjoittajat ovat: Mia Laiho (kok), Pauli Kiuru (kok), Päivi Räsänen (kd), Ritva Elomaa (ps), Terhi Koulumies (kok) ja Paula Risikko (kok).

23.12.2020

Mia Laihon (kok) lakialoiteteksti tulee julki

Eduskunnassa tehtiin 23.12.2020 Lakialoite (LA 106/2020 vp) laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Sen sisältö on sama rajoittava laki täydentäville hoidoille, jota Lääkäriliitto ajoi v. 2009 STM:n asettamassa CAM-hoitoja pohtineessa työryhmässä. Lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja on Mia Laiho (kok). Muita allekirjoittajia on yhteensä 6 (4 kok, 1 ps ja 1 kd). Lakialoitteen tila: "Käsittelyssä" ja Käsittelyvaihe on "Jätetty". Aloitteen eteneminen vaatii noin sata allekirjoittajaa. Nyt koossa on 7. Aloite voi edetä myös siten, että se käsitellään yhdessä hallituksen (STM:n) antaman samaa asiaa käsittelevän lakiehdotuksen kanssa.

Lakialoitteessa ehdotettu lakimuutosteksti on sanasta sanaan täsmälleen sama kuin Raassinan lakialoitteessa.

Lakialoitteen allekirjoittajat ovat: Mia Laiho (kok), Pauli Kiuru (kok), Päivi Räsänen (kd), Ritva Elomaa (ps), Terhi Koulumies (kok), Paula Risikko (kok) ja Timo Heinonen (kok).

21.12.2020

Mia Laiho (kok) ei näyttänyt tuntevan oman lakialoitteensa sisältöä

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n toiminnanjohtaja Anna Sofia Nevanlinna keskusteli Mia Laihon kanssa puhelimessa 21.12.2020 eli ennen Mia Laihon lakialoitetekstin julkaisua. Alla poimintoja Anna Sofian raportista:

  • Laihon lakialoitteen tarkoitus on avata keskustelu turvallisuudesta. Aloitteen tarkoitus ei ole hankaloittaa kenenkään toimintaa eli tarkoitus on luoda pelisäännöt ja sopia yhteistyökuvioista. Mia Laiho kertoo, että hän ei halua sulkea pois mahdollisuutta luontaishoitoihin keneltäkään, joka on kykenevä itse päättämään omista asioistaan.
  • Mia Laiho kertoo, että hänen lakialoitteensa on muokattu pehmeämpi versio Sari Raassinan aikaisemmasta lakialoitteesta.

Kun lakialoiteteksti tulee lopulta julki 23.12, näyttää siltä että Mia Laiho puhui 21.12.2020 Anna Sofia Nevanlinnalle jostakin toisesta lakialoitteesta. Selityksiä tälle on vain kaksi: 1) Joko Mia Laiho kaunisteli lakialoitteensa sisältöä tai 2) hän ei tiennyt mitä omassa lakialoitteessaan lukee. 

1) Ensimmäisessä tapauksessa kansanedustaja puhui ns. muunneltua totuutta. Tämä selitys on vakava asia: Perustuslain 29 § sanoo: "Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta."

2) Toisessa tapauksessa lopullinen lakialoiteteksti tuli jostakin muualta kuin eduskunnasta ja oli paljon tiukempi kuin Laiho oli ajatellut. Tämä selitys on Kokoomukselle ja Mia Laiholle kiusallinen. Kokoomus on näyttänyt ennenkin toimineen Lääkäriliiton bulvaanina: Sari Raassinan lakialoite lokakuussa 2018 täytti hyvin Lääkäriliiton täydentäviä hoitoja koskevat rajoittamistavoitteet. Varmuuden vuoksi Lääkäriliitto kirjasi ja julkaisi ne joulukuussa 2018: "Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2019". Näyttää siltä, että Kokoomus on aina toiminut yhden pienen ammattiyhdistyksen äänitorvena ja näyttää nyt omaksuneen myös juoksupojan roolin. 

19.12.2020

Tiedustelu ja oikaisuvaatimus Kokoomusjärjestöjen kannanotossa esitetyistä väitteistä

Luontaishoitoalan Foorumi lähetti 19.12.2020 Kokoomusnuorten, Kokoomusnaisten ja Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtajille tiedustelun ja oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan yksityiskohtaista ja varmennettua tietoa järjestöjen julkaisemassa kannanotossa esitetyistä väitteistä.

Lue tiedustelu ja oikaisuvaatimus

18.12.2020

Kirjeessä 6 kysymystä Petteri Orpolle – 778 allekirjoitusta

Kansalaistoimintana syntyi kuusi kysymystä sisältävä kirje Kokoomuksen puheenjohtajalle, Petteri Orpolle. Runsaassa vuorokaudessa 778 luontaishoitoalan ammattilaista, heidän asiakastaan ja alan tulevaisuudesta huolestunutta allekirjoitti kirjeen. Kirje lähetettiin 18.12.2020.

Lue kirjeen kopio (allekirjoitukset ovat vain Petteri Orpolle lähetetyssä kirjeessä)

13.12.2020

Kaikille kansanedustajille lähetettiin info-paketti täydentävistä hoidoista

Luontaishoitoalan Foorumi ry lähetti kaikille kansanedustajille täydentävistä hoidoista info-paketin, jossa on mm. lakialoitteen perustelut kumoavaa tieteellisesti tutkittua tuoretta tietoa.

Lue info-paketti

11.12.2020

Mia Laihon (kok) lakialoite (ennakkotieto)

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, lääkäri Mia Laiho (kok), teki eduskunnassa joulukuun alussa lakialoitteen ns. "puoskarilaista". Lakialoiteteksti ei ole vielä julkinen mutta Verkkouutiset.fi 11.12.2020 julkaiseman uutisen tietojen perusteella sisältö näyttää samanlaiselta kuin edellisen eduskunnan kansanedustajan, lääkäri Sari Raassinan 24.10.2018 tekemä lakialoite.

"Laihon lakialoitteessa esitetään lisättäväksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin säännös, jonka mukaan tiettyjen henkilöryhmien tutkiminen tai hoitaminen olisi sallittua vain terveydenhuollon ammattihenkilöille."

"Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, minkä sairauksien hoitoon vaihtoehtohoitojen antajat voisivat osallistua ainoastaan yhdessä laillistetun lääkärin kanssa. "

Verkkouutiset.fi 11.12.2020