Oikaisupyyntö 31.7.2023

31.7.2023

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton oikaisupyyntö MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmasta 31.7.2023


Hei,


MTV käsitteli Huomenta Suomi-lähetyksessä 31.7.2023 täydentäviä- ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja Petteri Orpon hallitusohjelman näihin hoitoihin liittyvää kirjausta. Toimittaja Annika Nuotto toteaa ”Uskomushoidot halutaan kuriin” -haastattelun alustuksessa virheellisesti, että ”Uskomus- ja vaihtoehtohoidot ovat hoitomuotoja, joiden tehosta ei ole lääketieteellistä näyttöä.”

https://www.mtv.fi/sarja/huomenta-suomi-1485/uskomushoidot-halutaan-kuriin-20653863

Toimittajan haastattelun alustuksessa antama tieto ei pidä paikkaansa, sillä esimerkiksi osasta ravintolisistä ja kasvirohdosvalmisteista löytyy runsaasti lääketieteellistä näyttöä tehosta. Osa elintarvikkeiden, kuten ravintolisien ja lääkelainalaisten valmisteiden näytönvaatimus tulee lainsäädännöstä, joten pidämme erityisen tärkeänä, että artikkelissa oleva virheellinen tieto oikaistaan.

Haastattelussa käsiteltyjen teemojen osalta tämä liittyy mm. kasvien rohdoskäyttöön (fytoterapia) sekä vitamiinien, kivennäisaineiden ja muiden ravintoaineiden käyttöön ravintolisissä ja esimerkiksi ravitsemushoidoissa.

Tässä joitakin esimerkkejä vitamiineista, kivennäisaineista, ravintolisistä ja kasvirohdosvalmisteista, joista on kiistatonta tieteellistä näyttöä ja joiden tieteellisen näytön velvoite liittyy lainsäädäntöön. 


Elintarvikkeista, kuten ravintolisistä hyväksyttyjä terveysväitteitä noin 250

Euroopan Komissio on hyväksynyt elintarvikkeille ja ravintolisissä käytetyille ainesosille terveysväitteitä.  Yhteensä terveysväitteitä on hyväksytty noin 250 kpl. Terveysväitteiden käytön lähtökohta on, että väitteiden taustalla oleva tieteellinen näyttö tulee hyväksyttää etukäteen ennen kuin väitettä voi käyttää.

Tieteellisen näytön arvioi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), jonka jälkeen Euroopan komissio joko hyväksyy tai hylkää väitteen asetuksella.

https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/elintarvikeala/pakkausmerkinnat-ja-markkinointi/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/terveysvaitteet/

 Ajantasainen lista hyväksytyistä terveysväitteistä Euroopan Komission rekisteristä (https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/home )

Terveysväitteiden lainmukaista käyttöä valvovat kunnan elintarvikeviranomaiset ja Ruokavirasto. Terveysväitteiden käyttö on harmonisoitu EU:n terveysväiteasetuksella ((EU) N:o 1924/200).


D-vitamiini

Tutkimukset ovat osoittaneet D-vitamiinin tärkeyden esimerkiksi luuston terveydelle ja immuniteetin ylläpidolle.

Viranomaiset (mm. THL) suosittelevat D-vitamiinin saantia erityisesti talviaikaan, kun sen saanti ravinnosta on vähäisempää (https://thl.fi/fi/ajankohtaista/kampanjat/voi-hyvin-talvella/syo-talvella-tarpeeksi-d-vitamiinia).

Ruokavirasto toteaa, että ”D-vitamiinin ja terveyden välisistä yhteyksistä on runsaasti tietoa tarjolla. Tutkimusten mukaan rasvaliukoisella D-vitamiinilla näyttäisi olevan terveydelle edullisia vaikutuksia erityisesti kaatumisten ja luunmurtumien ehkäisyssä. D-vitamiinin puute johtaa lapsilla riisitautiin ja aikuisilla osteomalasiaan.”

https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravintoaineet/d-vitamiini/


Omega-3-rasvahapot

Omega-3-rasvahapot: omega-3-rasvahapoilla on tärkeä rooli esimerkiksi sydämen terveydelle. Euroopan Komissio on hyväksynyt Omega-3-rasvahappoille mm. seuraavat elintarvikkeista, kuten ravintolisistä käytettävät terveysväitteet (artiklan 14(1)b mukaiset terveysväitteet):

- ”Välttämättömiä rasvahappoja tarvitaan lasten normaaliin kasvuun ja kehitykseen.”

- ”Dokosaheksaeenihapon (DHA) nauttiminen tukee alle 12 kuukauden ikäisten imeväisten näön normaalia kehitystä.”

- ”Äidin DHA:n saanti tukee sikiön ja rintaruokinnassa olevien imeväisten silmien normaalia kehitystä.”

https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/elintarvikeala/pakkausmerkinnat-ja-markkinointi/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/terveysvaitteet/lasten-vaitteet/omega-3-rasvahapot/


A-vitamiini, B6-vitamiini, B12-vtamiini, C-vitamiini, Folaatti, Kupari, Rauta, Seleeni ja Sinkki

Euroopan Komission mukaan näistä otsikossa mainituista ravintoaineista voidaan esittää elintarvikkeiden markkinoinnissa vastustuskykyyn liittyvä terveysväite (”Edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa”). Väite perustuu tieteelliseen näyttöön, jonka Euroopan elintarvikeviranomainen EFSA on arvioinut.

https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/elintarvikeala/pakkausmerkinnat-ja-markkinointi/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/terveysvaitteet/toiminnalliset-terveysvaitteet/vastustuskyky/

Elintarvikkeiden ja ravintolisien terveysväittämien tieteellisestä näytöstä voi tiedustella Ruokavirastosta (ylitarkastaja Marjo Misikangas, puh. 029 530 0400)


Kasvirohdosvalmisteet

Kasvirohdosvalmisteet (herbal medicinal products) ovat lääkevalmisteita, joiden vaikuttavat aineet ovat kasviperäisiä aineita (herbal substance) tai kasvirohdostuotteita (herbal preparation) tai näiden yhdistelmiä. Kasvirohdosvalmisteiden myyntilupahakemukset ovat pääsääntöisesti vakiintuneeseen lääkinnälliseen käyttöön perustuvia hakemuksia. Myyntiluvan voi Suomessa kasvirohdosvalmisteelle saada samojen menettelyiden kautta kuin muillekin lääkevalmisteille. Valvovana viranomaisena toimii Fimea.

Euroopan lääkeviraston (EMA) kasvirohdosvalmisteita käsittelevän komitea (HMPC) arvioi ja julkaisee kasvirohdosmonografioita.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/download-medicine-data#herbal-medicines-section

Kasvirohdosvalmisteiden näytön tehosta voi tiedustella lisää Fimeasta (myyntilupakoordinaattori Tiina Anttinen-Klemetti, puh. 0295223318)

Tietoa kasvirohdosten tehosta löytyy mm. Kustannus Oy Duodecimin Terveysportti-sivuston alla toimivasta Herbalbase-tietokannasta.

https://www.duodecim.fi/2019/10/01/herbalbase-nayttoon-perustuvaa-tietoa-luontaistuotteiden-tehosta-ja-turvallisuudesta/

Osa ravintolisistä ja kasvirohdosvalmisteista on mainittu Käypä hoito-suosituksissa (https://www.kaypahoito.fi/). Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.


Kuten Huomenta Suomen haastattelussakin todettiin, niin Petteri Orpon hallitusohjelmassa on kirjaus täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelyasiasta. Tämän vuoksi pidämme erityisen tärkeänä, että aiheeseen liittyen mediassa annetaan oikeaa tietoa aiheesta. Journalistin ohjeiden mukaan toimittajan tulee pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen ja tarkistaa faktat mahdollisimman huolellisesti. Virheellinen tieto voi johtaa harhaanjohtavaan ja jopa vahingolliseen tiedonvälitykseen.

Pyydämme, että MTV Huomenta Suomi oikaisee virheellisen väitteen, että ”Uskomus- ja vaihtoehtohoidot ovat hoitomuotoja, joiden tehosta ei ole lääketieteellistä näyttöä.” Tällainen virheellinen yleistys on JSN:n ohjeiden vastainen ja antaa harhaanjohtavan kuvan ohjelman katsojille ja lainsäätäjille ajankohtaisesta sääntelyyn liittyvästä asiasta.


ystävällisin terveisin


MIKA RÖNKKÖ

toiminnanjohtaja


Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Eteläranta 10, 00130 Helsinki

puh. 0500 430 818

mika.ronkko(at)terveystuotekauppa.fi