Tutkimuksia ja referaatteja

Akupunktiosta mahdollisesti lisäapua rasitusrintakipua poteville


Rasitusrintakivuista kärsivät voisivat tavanomaisen hoitonsa lisäksi saada apua akupunktiosta, tutkimus vihjaa. Akupunktio näyttäisi vähentävän ainakin lieviä ja keskivaikeita oireita. Tutkimus julkaistiin arvostetussa JAMA Internal Medicine -lehdessä.

Rasitusrintakipu on nimensä mukaisesti sydänperäistä kipua, joka ilmenee rasituksessa. Se johtuu sepelvaltimotaudista ja sydänlihaksen hapenpuutteesta.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa akupunktion vaikutuksia selvitettiin satunnaistamalla 400 rasitusrintakipupotilasta joko varsinaiseen akupunktioon, akupunktioon, jossa neulat pistettiin sairauden kannalta vääriin paikkoihin, lumeakupunktioon tai vertailuryhmään, joka ei saanut minkäänlaista akupunktiota. Kaikki potilaat saivat myös rasitusrintakivun tavanomaisia hoitoja.

Potilaat pitivät oirepäiväkirjaa kuudentoista viikon ajan, ja tuona aikana rasitusrintakipukohtaukset olivat harvinaisimpia varsinaista akupunktiota saaneilla. He saivat

keskimäärin 4–5 kohtausta vähemmän kuin muut, ja ero näkyi verrattuna kaikkiin muihin ryhmiin. Tutkimuksessa käytettiin sähköakupunktiota ja hoitoja annettiin kolmesti viikossa neljän viikon ajan.

Kiinalaisten tutkimus on tiettävästi suurin tähän mennessä tehty selvitys akupunktion sopivuudesta rasitusrintakipujen hoitoon, mutta sen aineisto on silti varsin pieni. Tämän ja muiden epävarmuustekijöiden vuoksi tulokset olisikin hyvä varmistaa suuremmissa lisätutkimuksissa.

Havainnot silti viittaavat siihen, että ainakin osa lieviä tai keskivaikeita oireita potevista voi tavanomaisen hoidon ohessa saada lisähelpotusta akupunktiohoidoista.

https://www.duodecim.fi/…/akupunktiosta-mahdollisesti…

(JAMA Internal Medicine 2019;DOI:10.1001/jamainternmed.2019.2407)

https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.2407


Akupunktio auttaa kipuun ja poikimiseen


Eläinten lisääntymisterveyttä hoidetaan akupunktiolla. Kannattaisiko neuloja hyödyntää useammin myös ihmisten lapsettumuushoidoissa?

Eläinlääketieteessä akupunktiolla on valtavirtaisempi asema kuin ihmislääketieteessä. Ero korostuu varsinkin lisääntymisterveydessä.

Akupunktioon voidaan turvautua esimerkiksi tilanteessa, jossa lehmän tai hevosen munasolu jää irtoamisen sijasta paikoilleen ja eläimen munasarjaan muodostuu kiusallisia rakkuloita.

– Akupunktio vaikuttaa suoraan munasarjaan hermokonvergenssin kautta. Lehmän elimistö muistaa, että tässähän piti olla tiineytymässä, poksauttaa rakkulat pois munasarjoista ja alkaa keskittyä asiaan, Helsingin yliopiston eläinlääketieteen dosentti Anna Hielm-Björkman kertoo.

Akupisteet ovat samat kuin koiran valeraskaudessa: symmetrisesti neuloja selkään, mahaan ja takajalkoihin.

Miltei samoja pisteitä käytetään myös eläinten nymfomaniaan ja kiimattomuuteen sekä siitossonneilla sperman määrän ja laadun parantamiseen.

– Tiettyä elintä, kuten kohtua ja munasarjoja, hoidettaessa pisteet ovat melkein aina samat. Akuhoidoissa elimistö ärsyyntyy tunnistamaan, mikä on normaalia.

Hel­lä­va­rai­sem­paa kuin hor­mo­ni­hoi­to:

Ihmisillä akupunktiota käytetään lähinnä kroonisen kivun lievitykseen ja laukaisuun. Hedelmällisyyshoidossa akupunktioon turvaudutaan yleensä vasta kun mikään muu ei toimi.

– Akupunktiolla kannattaisi pikemminkin aloittaa, Hielm-Björkman ehdottaa.

– Se on elimistölle paljon kevyempi toimenpide kuin esimerkiksi hormonihoito tai koeputkihedelmiöitys.

Pla­se­bo-aku­punk­tio on mah­do­ton­ta:

Kymmenen viime vuoden aikana akupunktion tutkimus länsimaisessa lääketieteessä on ollut vilkasta, ja lääketieteen tietokannasta PubMedistä löytyy akupunktio-hakusanalla yli 22 000 artikkelia. Eniten akupunktiota on tutkittu ihmisillä, koirilla, rotilla ja hiirillä.

Tutkimuskohteena akupunktio on varsin vaikea sovittaa tarkkaan tieteelliseen protokollaan, Hielm-Björkman sanoo. Lääketutkimuksissa vertailuryhmälle voi syöttää lumelääkettä, mutta akupunktiossa yhtä helppoja keinoja ei ole.

– Plaseboakupunktiota on mahdoton tehdä: kyllä ihminen huomaa, työnnetäänkö häneen neuloja. Neulojen asettelu "vääriin paikkoihin" ei poista ongelmaa, sillä kaikilla neuloilla on jokin vaikutus hermostoon. Edes plaseboneulat, jotka teipataan ihoon niin, että potilas luulee saavansa akupunktiota, eivät ratkaise ongelmaa. Nekin painavat ihoa ja näin akupunktiopistettä.

– Terveille koehenkilöille tehty akupunktiotutkimus on tuottanut laihoja tuloksia, mutta juuri terveille yksilöille akupunktion ei kuulukaan vaikuttaa mitenkään.

Neu­lo­jen vai­ku­tus nä­kyy ai­vois­sa:

Viime vuosina tutkimista on helpottanut toiminnallinen aivokuvaus. Kroonisesta kivusta tai migreenistä kärsivät ihmiset ovat maanneet magneettikuvantamisputkessa ja samalla heidän kehoonsa on aseteltu akuneuloja.

Aivokuvista on havaittu aktiivisuuden kasvua ja laskua eri puolilla aivoja. Kipupotilailla nähdään aktiivisuutta endorfiinintuotannosta vastaavilla alueilla sekä hiljenemistä kipua prosessoivilla alueilla.

– Aivokuvantaminen saattaa selittää senkin, miksi akupunktio auttaa lisääntymisterveyden vaivoissa. Akuneulan laukaiseman hermoviestin on havaittu kulkevan aina hypotalamuksen ja aivolisäkkeen kautta, jotka yhdessä säätelevät hormonierityksen avulla munasarjojen ja kivesten toimintaa.

Lähde:

-Helsingin yliopisto 23.4.2015-

https://www2.helsinki.fi/…/akupunktio-auttaa-kipuun-ja…