Korjausvaatimus 2

6.7.2021

Päätoimittajille: Foorumi vaatii oikaisemaan Knuutin virheellisen kuolleisuusväitteen välittömästi

Lähetimme alla olevan Korjausvaatimuksen jokaisen maakuntalehden päätoimittajalle, joka oli julkaissut Knuutin virheellisen väitteen sisältämän haastattelun. Päätoimittajien nimet ja sähköpostiosoitteet löytyvät alasivulla olevasta luettelosta.


Hyvä päätoimittaja ...

Aihe: Korjausvaatimus

Luontaishoitoalan Foorumi ry pyytää lehteänne ystävällisesti korjaaman lehtenne sähköisessä versiossa kesäkuun lopulla 2021 julkaistun virheellisen väitteen jutussa "Terveydenhoidon ammattilaiset ovat liian passiivisia” – Huuhaa saa julkisuutta, kun ammattilaiset eivät tule esille, sanoo professori Juhani Knuuti ". Korjausvaatimuksemme koskee lausetta:

”– Tutkimukset osoittavat, että jos syöpähoidon aloittaminen viivästyy ja valitsee uskomushoidon, kuolleisuus nousee kymmeniä prosentteja, Knuuti sanoo.”

Tälle väitteelle ei ole tutkimuksen tuottamaa tukea. Kirjassaan Kauppatavarana terveys (2020) professori Juhani Knuuti perustelee väitettään Skyler Johnsonin ryhmän tekemällä rekisteritutkimuksella ja siitä vuonna 2018 julkaistulla tiedotteella. Johnsonin ryhmän tutkimustiedote ei osoita, että luontaishoidot (=täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot), joita Knuuti nimittää epäasiallisesti uskomushoidoiksi, nostavat kuolleisuutta kymmeniä prosentteja. 

Pyydämme poistamaan väärää informaatiota jakavan väitteen tai korjaamaan juttua seuraavalla tavalla:

"VAARALLISIA lääketieteen ulkopuoliset hoidot ovat silloin, kun vaikuttava lääketieteellinen hoito viivästyy tai sitä ei saa ollenkaan niiden vuoksi.

Suomessa lääketieteellisen hoidon viivästyminen täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen vuoksi on erittäin poikkeuksellista."

Tämän jälkeen seuraava virke on virheellisenä poistettava:

"– Tutkimukset osoittavat, että jos syöpähoidon aloittaminen viivästyy ja valitsee uskomushoidon, kuolleisuus nousee kymmeniä prosentteja, Knuuti sanoo."

Lisäksi pyydämme, että oikaisette virheellisen tiedon myös paperilehdessänne.

Luontaishoitoalan Foorumi on tietoinen siitä, että artikkeli on julkaistu alun perin vuonna 2019. Nyt se julkaistiin editoituna ja saman virheväitteen sisältävänä versiona useissa maakunta- ja paikallislehdissä.

Virheellinen väite haittaa edelleen levitessään luontaishoitoja käyttäviä ja luontaishoitajien ammatinharjoittamista, koska väite antaa pelottelevan ja valheellisen mielikuvan siitä, että luontaishoitojen käyttö muka nostaisi kuolleisuutta. Väite on vakava loukkaus mm. akupunktioammattilaisia, kiropraktikkoja, vyöhyketerapeutteja ja jäsenkorjaajia vastaan. Juhani Knuuti lääkärinä varmasti tietää, että Lääkäriliiton mukaan uskomushoidot tarkoittavat täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (Ks. kuva alla. Lähde: Ruskoaho J, Vuorenkoski L. Lääkärit suhtautuvat kriittisesti uskomushoitoihin. Lääkärilehti 71 (39/2016): 2446-2448) 

Sananvapauden Suomessa saa julkaista myös virheväitteitä, jopa valheita, mutta hyvän journalismin eettiset ohjeet sen kieltävät. Vetoamme Julkisen sanan neuvoston ohjeisiin ja pyydämme teitä oikaisemaan virheen välittömästi.

Yksityiskohtaiset perustelut ovat liitetiedoston dokumentissa.


Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman

puheenjohtaja


Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi/

Twitter: @LuontaisFoorumi 

LIITE: Sama teksti on sekä alasivulla että pdf-tiedostossa alla