Uskomushoito-termi ja puoskarilaki

CAM-Kesä2021  (Julkaistu Foorumin Facebook-sivulla 14.7.2021)

Uskomushoito-termi ja puoskarilaki

Toivotaan hyvää tieteelliseen käytäntöön perustuvaa argumentaatiota ja tutkittua tietoa! Sekä terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstön tietojen parantamiseksi 1-2 opintopisteen lisäopintoja täydentävistä hoidoista (CAM)!

Useat järjestöt, koulutustahot ja muut toimijat pitävät huolestuttavana, että uskomushoito-termiä on ryhdytty käyttämään kuvattaessa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja. Toimijat vetoavat, että yhteiskuntavaikuttamista harjoittavien tahojen, poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista:

yleisterminä suositellaan käytettäväksi täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot, vaihtoehtohoidot, luontaishoidot tai CAM-hoidot.

Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen ammattilaisjärjestöt, koulutustahot ja muut toimijat tekivät jo vuonna 2018 yhteisen kannanoton uskomushoito-termin epäasiallisuudesta.

Uskomushoito-termin epäasiallisuutta voi tarkastella kolmesta eri näkökulmasta.

1) Tiedemaailmassa ja kansainvälisessä yhteistyössä ei käytetä uskomushoito-termiä.

2) Juridisesti uskomushoito-termin käyttäminen ei välttämättä ole hyväksyttävää.

3) Uskomushoito-termi ei ole kunnioittavan keskustelukulttuurin periaatteiden mukainen!

Aiheeseen on ottanut kantaa Heikki Hemmilä (Kelan asiantuntijalääkäri, kansanlääkinnän tutkija) pyytämällä luopumaan sen käytöstä.

” Duodecim-seura järjesti vuonna 1995 sanakilpailun, jossa etsittiin suomalaisia vastineita eräille vieraskielisille termeille. Yhtenä kohteena oli nimitys complementary and alternative medicine (CAM). Tämän kohteen osalta voittajaksi valittiin sana uskomuslääkintä. Sen käyttö on yleistynyt hiljakseen, etenkin silloin, kun on löydetty aihetta arvostella jotakin nimityksen piiriin luettavaa hoitoa, sen tuottajia tai sen käyttäjiä.

Termi uskomuslääkintä on kuitenkin sopimaton terveydenhuollon ammattilaisten sanavarastoon. Siihen sisältyy olettamus kaikkien muiden kuin virallisesti hyväksyttyjen hoitojen tehottomuudesta: uskomushoidot ovat pelkkään uskoon perustuvia, humpuukia.

Termiä viljelleiltä - yleensä muuta kuin kliinistä työtä tekeviltä lääkäreiltä - on itseltään unohtunut tärkeä tieteellinen periaate: »proof of no effectiveness» on eri asia kuin »no proof of effectiveness».”

Uskomushoito on Lääkäriliiton keksimä termi, jota sekä täydentävien hoitojen tekijät että käyttäjät pitävät loukkaavana.

Pyydämme ystävällisesti, että sen käytöstä luovutaan kokonaan ja käytetään sen sijaan asiallisia termejä.

Useasti samat tahot, jotka käyttävät termiä uskomushoito, vaativat myös puoskarilakia.

Puoskarilaki, sellaisenaan kuin sitä ovat eräät poliitikot, ammattiliitot ja lääketieteen ammattilaiset ehdottaneet rajoittaisi monien suomalaisten itsemääräämisoikeutta, valinnanvapautta sekä asettaisi heidät eriarvoiseen asemaan.

Tämän ohella rajoittava lainsäädäntö puuttuisi elinkeinotoiminnan oikeuteen sekä perustuslaillisiin oikeuksiin.

Erityisesti Lääkäriliitolla on ollut aiheeseen varsin iso intressi. Jopa siihen asti, että se oli osa liiton eduskuntavaali kampanjaa. Nähtäväksi jää pystyykö yksi ammattiliitto saamaan aikaan lain, jolla poljetaan perustuslakia ja rajoitetaan huomattavan määrän suomalaisia oikeuksia ja päätäntä valtaa ilman tieteellistä näyttöä.

Järkevä tapa edetä asiassa olisi toimialaselvitys. Jotta päätökset pohjaisivat tutkittuun tietoon oletuksien sijaan.

Täydentävien hoitojen nykytilanteesta olisi syytä tehdä kansallinen toimialaselvitys, johon voisi sisältyä muun muassa selvitys täydentävien hoitojen toimialan rakenteesta, toimialan määritelmä, kytkeytyminen muihin toimialoihin, kuvaus toimialaan luuluvista hoidoista, toimialan kehityksestä ja näkymistä, trendeistä, kansainvälisyys ja laajemmin toimialan suurimpia hoitomuotoja, toimialan yrityksien kannattavuudesta ja työllisyydestä, toimialan asemasta ja merkityksestä.

Täydentävien hoitojen kenttä on varsin pitkälle järjestäytynyt hoitomuodoittain ammatillisiin yhdistyksiin, joilla on jäsenilleen asetetut koulutusvaatimukset, eettiset ohjeet ja hoitajarekisteri. Nämäkin asiat on hyvä selvittää tarkemmin toimialaselvityksessä.

Terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstön tietojen parantamiseksi ehdotamme noin 1-2 opintopisteen lisäopintoja täydentävistä hoidoista (CAM) tiettyjen hoitoalojen koulutusohjelmiin.

Tarkoitus on, että terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunta voisi käydä potilaiden kanssa keskustelua täydentävistä hoitomuodoista ja siten auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä hoidostaan.

Ehdotamme, että STM tuottaisi oman täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskevan koulutusmateriaalin terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstölle yhdessä Luontaishoitoalan Foorumi ry:n ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Lähteet:

https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/uskomushoito/

https://www.luontaishoitoala.fi/…/kannanotto-taydentavien…/

https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/yle/

https://www.luontaishoitoala.fi/info/kuka-on-puoskari/

https://www.luontaishoitoala.fi/info/juridinen-nakemys/

https://www.duodecimlehti.fi/duo96790

https://www.laakariliitto.fi/…/laakariliiton…/

Yle Iltalehti Ilta-Sanomat HS – Helsingin Sanomat Aamulehti KSML.fi - Keskisuomalainen MTV3

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Akupunktioammattilaiset ry

Avartuva Ihmiskuva Ry

Kairon Instituutti

Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry

Rajatiedon Yhteistyö ry

Ayurveda Suomi - Suomen Ayurvedayhdistys ry

Terveystuotekauppiaiden Liitto

TAIMI-koulutus Oy

Shiatsu Finland ry

Suomen Homeopaatit ry

Harmonet Koulutus

Kay.fi

#camkesä2021 #luontaishoitoalanfoorumi