Markkinointiuutiset 22.6.2023

22.6.2023

Markkinointiuutiset (22.6.2023) julkaisi jutun Tukesista tehdystä kantelusta.

"Vaihtoehtohoitojen ammatti- ja yrittäjäjärjestöt kokevat termin loukkaavana. Kaksitoista täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen ammatti- ja yrittäjäjärjestöä jätti keväällä kantelun Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin käyttämästä "uskomushoito"-termistä. Järjestöt katsovat, että termin käyttö on epäasiallista. Kantelu on lähetetty eduskunnan oikeusasiamiehelle, jota pyydetään selvittämään Tukesin toiminnan asiallisuutta ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Kantelijat ovat korostaneet, että kansainvälisessä yhteistyössä käytetään neutraalimpia termejä, kuten "täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot (CAM)", ”täydentävät hoidot” tai "perinnehoidot" (1-5). Heidän mielestään Tukesin tulisi käyttää samoja termejä, joita käytetään maailmanlaajuisesti. Tukes on perustellut uskomushoito-termin käyttöä Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksen lauseella, jossa todetaan, että ”selvitetään vaihtoehto- ja uskomushoitojen eri sääntelymahdollisuudet”. Sillä on aikaa vastata kanteluun vielä heinäkuun loppuun saakka,” todetaan Markkinointiuutiset-lehden jutussa.

https://www.markkinointiuutiset.fi/artikkelit/tukesin-kayttama-uskomushoito-termi-viritti-kantelun-eduskunnan-oikeusasiamiehelle