Maakuntalehdet

7.7.2021

Lehdet vastaavat

Päätoimittajien vastaukset on koottu alasivulle.


6.7.2021

Foorumi vaatii päätoimittajia oikaisemaan Knuutin virheellisen kuolleisuusväitteen välittömästi

Lähetimme alla olevan Korjausvaatimuksen jokaisen maakuntalehden päätoimittajalle, joka oli julkaissut Knuutin virheellisen väitteen sisältämän haastattelun. Päätoimittajien nimet ja sähköpostiosoitteet löytyvät alasivulla olevasta luettelosta.


Hyvä päätoimittaja ...

Aihe: Korjausvaatimus

Luontaishoitoalan Foorumi ry pyytää lehteänne ystävällisesti korjaaman lehtenne sähköisessä versiossa kesäkuun lopulla 2021 julkaistun virheellisen väitteen jutussa "Terveydenhoidon ammattilaiset ovat liian passiivisia” – Huuhaa saa julkisuutta, kun ammattilaiset eivät tule esille, sanoo professori Juhani Knuuti ". Korjausvaatimuksemme koskee lausetta:

”– Tutkimukset osoittavat, että jos syöpähoidon aloittaminen viivästyy ja valitsee uskomushoidon, kuolleisuus nousee kymmeniä prosentteja, Knuuti sanoo.”

Tälle väitteelle ei ole tutkimuksen tuottamaa tukea. Kirjassaan Kauppatavarana terveys (2020) professori Juhani Knuuti perustelee väitettään Skyler Johnsonin ryhmän tekemällä rekisteritutkimuksella ja siitä vuonna 2018 julkaistulla tiedotteella. Johnsonin ryhmän tutkimustiedote ei osoita, että luontaishoidot (=täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot), joita Knuuti nimittää epäasiallisesti uskomushoidoiksi, nostavat kuolleisuutta kymmeniä prosentteja. 

Pyydämme poistamaan väärää informaatiota jakavan väitteen tai korjaamaan juttua seuraavalla tavalla (lisäys on merkitty punaisella):

"VAARALLISIA lääketieteen ulkopuoliset hoidot ovat silloin, kun vaikuttava lääketieteellinen hoito viivästyy tai sitä ei saa ollenkaan niiden vuoksi.

Suomessa lääketieteellisen hoidon viivästyminen täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen vuoksi on erittäin poikkeuksellista."

Tämän jälkeen seuraava virke on virheellisenä poistettava:

"– Tutkimukset osoittavat, että jos syöpähoidon aloittaminen viivästyy ja valitsee uskomushoidon, kuolleisuus nousee kymmeniä prosentteja, Knuuti sanoo."

Lisäksi pyydämme, että oikaisette virheellisen tiedon myös paperilehdessänne.

Luontaishoitoalan Foorumi on tietoinen siitä, että artikkeli on julkaistu alun perin vuonna 2019. Nyt se julkaistiin editoituna ja saman virheväitteen sisältävänä versiona useissa maakunta- ja paikallislehdissä.

Virheellinen väite haittaa edelleen levitessään luontaishoitoja käyttäviä ja luontaishoitajien ammatinharjoittamista, koska väite antaa pelottelevan ja valheellisen mielikuvan siitä, että luontaishoitojen käyttö muka nostaisi kuolleisuutta. Väite on vakava loukkaus mm. akupunktioammattilaisia, kiropraktikkoja, vyöhyketerapeutteja ja jäsenkorjaajia vastaan. Juhani Knuuti lääkärinä varmasti tietää, että Lääkäriliiton mukaan uskomushoidot tarkoittavat täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (Ks. kuva alla. Lähde: Ruskoaho J, Vuorenkoski L. Lääkärit suhtautuvat kriittisesti uskomushoitoihin. Lääkärilehti 71 (39/2016): 2446-2448) 

Sananvapauden Suomessa saa julkaista myös virheväitteitä, jopa valheita, mutta hyvän journalismin eettiset ohjeet sen kieltävät. Vetoamme Julkisen sanan neuvoston ohjeisiin ja pyydämme teitä oikaisemaan virheen välittömästi.

Yksityiskohtaiset perustelut ovat liitetiedoston dokumentissa.


Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman

puheenjohtaja


Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi/

Twitter: @LuontaisFoorumi 

LIITE: Sama teksti on sekä alasivulla että pdf-tiedostossa alla


2.7.2021

Luontaishoitoalan Foorumi vaatii Knuutin virheellisen kuolleisuusväitteen välitöntä oikaisua


Hyvä Uutissuomalaisen uutispäälikkö ja toimitusjohtaja Matti Pietiläinen

Uutissuomalaisen lehdet julkaisivat 27.6.2021 professori Juhani Knuutin vanhan, asiavirheitä ja huomattavia epätarkkuuksia sisältävän haastattelun: ”Terveydenhoidon ammattilaiset ovat liian passiivisia” – Huuhaa saa julkisuutta, kun ammattilaiset eivät tule esille, sanoo professori Juhani Knuuti.

Julkaistussa haastattelussa on Knuutin virheellinen kuolleisuusväite, joka on oikaistava välittömästi jokaisesta julkaistusta artikkelista. Siihen velvoittaa journalistin ohje numero 20.

Perustelut: Knuutin väite ei ole totta ja sen tarkoitus näyttää olevan luontaishoitajien ja luontaishoitojen käyttäjien pelottelulla edistää puoskarilain toteutumista, joka on Lääkäriliiton julkilausuttu tavoite. Knuutin syöpäsairaiden luontaishoitoja koskeva väite ei perustu tutkimustietoon, vaan se on virheellinen ja potilaille potentiaalisesti haitallinen, koska oireita lievittävä täydentävä hoito voi jäädä pelottelun vuoksi saamatta.
Yksityiskohtaiset perustelut ovat liitetiedoston dokumentissa.

Yhteistyöterveisin
Ilkka Westman, puheenjohtaja
Luontaishoitoalan Foorumi ry

https://www.luontaishoitoala.fi/
https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi

LIITE: Sama teksti on sekä alasivulla että pdf-tiedostossa alla


27.6.2021

Maakuntalehdet levittävät Knuutin julkisuuteen antamaa virheellistä väitettä luontaishoitojen syöpäkuolleisuutta nostavasta vaikutuksesta

Maakuntalehdet julkaisivat 27.6.2021 professori Juhani Knuutin vanhan, asiavirheitä ja huomattavia epätarkkuuksia sisältävän haastattelun: ”Terveydenhoidon ammattilaiset ovat liian passiivisia” – Huuhaa saa julkisuutta, kun ammattilaiset eivät tule esille, sanoo professori Juhani Knuuti. Artikkelin on alun perin julkaissut Teemasuomalainen 26.8.2019. Artikkelin uusi julkaisu lienee peräisin lehtien yhteisestä Uutissuomalainen-toimituksesta ja sen julkaisi 15 maakuntalehteä mm. Keskisuomalainen, Savon Sanomat ja Uusimaa. Artikkeli on maksumuurin takana. 

Katso haastattelun julkaisseiden päätoimittajien ja lehtien luettelo


Artikkeli varoittaa Juhani Knuutin lausuntoon nojaten:

”VAARALLISIA lääketieteen ulkopuoliset hoidot ovat silloin, kun vaikuttava lääketieteellinen hoito viivästyy tai sitä ei saa ollenkaan niiden vuoksi.”

Vaaroista varoittelu antaa virheellisesti ymmärtää, että luontaishoitojen (joita Knuuti nimittää lääketieteen ulkopuolisiksi hoidoiksi) vuoksi lääketieteellinen hoito jäisi saamatta. Tästä ei ole olemassa näyttöä. Hoito voi kyllä viivästyä tai jäädä saamatta muiden syiden, kuten jonojen ja lääkäripulan vuoksi.

Artikkelissa Knuuti lisäksi varoittaa ja perustelee virheellisesti viittaamatta mihinkään tutkimukseen:

”– Tutkimukset osoittavat, että jos syöpähoidon aloittaminen viivästyy ja valitsee uskomushoidon, kuolleisuus nousee kymmeniä prosentteja, Knuuti sanoo.”

Olemassa oleva tutkimustieto osoittaa Juhani Knuutin kuolleisuusväitteen virheelliseksi. Se pelottelee potilaita ja haittaa koulutettujen luontaishoitajien ammatinharjoittamista.