Yhdistävä lääketiede

CAM-Kesä2022  (Julkaistu Luontaishoitoalan Foorumin Facebook-sivulla 16.7.2022)

Rauhaa ja rakkautta – mitä on yhdistävä lääketiede

Joillekin se on tieteenala, jossa yhdistyvät sairauksien hoitamisen erilaiset lähestymistavat kuten akupunktio, homeopatia ja meditaatio sekä näiden lisäksi allopaattisen lääketieteen menetelmien käyttäminen esimerkiksi kirurgia, pediatria ja onkologia. Toisille se taas tarkoittaa tietoisuuden ja herkkyyden lisäämistä sekä hoidettavan henkisien ja emotionaalisien tarpeiden huomioimista muiden hoitotoimien ohella.

Integroiva (yhdistävä) lääketiede on kuitenkin enemmän kuin hoitotekniikoiden yhdistämistä tai ihmisen kokemuksen mentaalisen, emotionaalisen ja henkisen ulottuvuuden sekä vuorovaikutuksellisuuden ymmärtämistä. Siinä on kyse lääketieteen infrastruktuurin uudelleen pohtimisesta ja irrottautumista ajatusmalleista, jotka ovat rajoittaneet terveydenhuollon kykyä palvella kaikkia ihmisiä.

Allopaattinen lääketiede on tullut riippuvaiseksi kalliista teknisistä laitteista ja lääkkeistä sairauksien hoidossa, vaikka ne eivät aina olisikaan erityisen tehokkaita. Teknologia-innostuksessaan se on kääntänyt selkänsä holismille ja yksinkertaisille interventiomenetelmille, kuten ruokavalio-ohjaukselle ja rentoutusharjoituksille, jotka ovat näkyvästi esillä monissa vaihtoehtoisissa lääketieteen hoitomenetelmissä ja jotka ovat usein hyväksi havaittuja.

Kysyttäessä lääkereiltä, jotka käyttävät yhdistävää lääketiedettä, perusteita sen käytölle, mainitsi osa heistä "tyytymättömyyden tavanomaiseen lääketieteelliseen lähestymistapaan", jonka katsottiin olevan liian sairauskeskeinen tai kaupallistettu.

Toiset lääkärit mainitsivat taasen "ammatilliset kokemukset". Näitä olivat opintojen aikaisen luennoitsijan antama inspiraatio, mielenkiintoinen ja yleensä epätavallinen kokemus opiskelujen aikaisessa työharjoittelussa sekä omat ammatilliset kokemukset CAM-menetelmistä lääketieteellisen uran alkuvaiheessa. Lääkäreiden ilmoittamat ”henkilökohtaiset tai lähisukulaisten sairaudet” motivoivat heitä myös harjoittamaan integroivaa lääketiedettä.

Useimmat haastatelluista lääkäreistä ilmoittivat heitä konsultoivien ihmisten kertovan heille käyttävänsä CAM-hoitoja. Lääkärit kuvailivat, kuinka ihmiset pyrkivät aktiivisesti heidän vastaanotolleen, koska he olivat integratiivisia lääkäreitä eivätkä tuominneet yhdistävän lääketieteen käyttöä.


Lähteet:

Rees L, Weil A. Integrated medicine. BMJ. 2001 Jan 20;322(7279):119-20. http://doi.org/10.1136/bmj.322.7279.119. PMID: 11159553; PMCID: PMC1119398.

Remen R. N. (2008). Practicing a medicine of the whole person: an opportunity for healing. Hematology/oncology clinics of North America, 22(4), 767–773. https://doi.org/10.1016/j.hoc.2008.04.001

Jo-Anne Rayner, Karen Willis, Marie Pirotta, What's in a name: integrative medicine or simply good medical practice?, Family Practice, Volume 28, Issue 6, December 2011, Pages 655–660. https://doi.org/10.1093/fampra/cmr032

KUVA: www.coloringonline.com

#Camkesä2022 #rauhaajarakkautta #hyvinvointi #terveys #mielenterveys #tutkittutieto #tutkimus #luontaishoidot #täydentäväthoidot #vaihtoehtohoidot #terveys #media

#medisiinari #lääkäri #lääketiede #yhdistävälääketiede #täydentäväthoidot #vaihtoehtoisethoidot

#kokemus #osaaminen #holismi

#avoimuus

Akupunktioammattilaiset ry

Avartuva Ihmiskuva Ry

Kairon Instituutti

Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry

Ayurveda Suomi - Suomen Ayurvedayhdistys ry

Terveystuotekauppiaiden Liitto

TAIMI-koulutus Oy

Shiatsu Finland ry

Suomen Homeopaatit ry

Harmonet Koulutus

Kay.fi

Rajatiedon Yhteistyö ry

Suomen Aromaterapeutit ry

Suomen fytoterapia ry

Terapeuttiset energiaparantajat ry

Luontaishoitoalan Foorumi ry

#fytoterapia #fytoterapeutit #energiahoitaja