Kannanotto 15.6.2022

15.6.2022

Kannanotto sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen 16.6.2022 koskien kansalaisaloitetta: Ehjänä syntynyt -loppu "eheytyshoidoille"


Hyvä Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi ja valiokunnan jäsenet


Seksuaalisten eheytyshoitojen kieltämistä vaativa kansalaisaloite KAA 10/1021 vp valiokunnan käsittelyssä 16.6.2022


Luontaishoitoalan Foorumi ry. vaatii, että sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää seksuaaliset eheytyshoidot omana asiakokonaisuutenaan eikä yhdistä niitä luontaishoitoalaa koskevaan lainsäädäntöön eikä selvitystyöhön sosiaali- ja terveysministeriössä. Seksuaaliset eheytyshoidot eivät ole osa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja.1. Lähetimme 22.3.2022 valiokunnan kaikille jäsenille sähköpostin joka oli otsikoitu: Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteen ajama asia ei liity mitenkään luontaishoitoihin.

Sähköposti on julkaistu Luontaishoitoalan Foorumin verkkosivulla: https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/stv/kansalaisaloite/2. Kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt ovat vastanneet tiedusteluumme, että kansalaisaloite vaatii vain ja ainoastaan seksuaalisten eheytyshoitojen kieltoa.

Julia Peltonen, kansalaisaloitteen vastuuhenkilö: ”Yleisellä tasolla voi todeta, että kansalaisaloite koskee hoitomuotoja, joilla pyritään muuttamaan henkilön seksuaalisuutta tai sukupuoli-identiteettiä. Mihinkään muuhun kansalaisaloite ei pyri vaikuttamaan.”

Perttu Jussila, kansalaisaloitteen vastuuhenkilö: ”Tämän kansalaisaloitteen tavoitteena on spesifisti kieltää eheytyshoidot. Se ei ota kantaa muuhun lainsäädäntöön.”

Peltosen ja Jussilan vastaukset on julkaistu verkkosivullamme: https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/eheytyshoidot/Luontaishoitajat eli täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja tekevät hoitajat eivät ole tehneet eivätkä tee eivätkä tule tekemään seksuaalisia eheytyshoitoja. Seksuaalisia eheytyshoitoja ovat tehneet virallisen terveydenhuollon ammattilaiset ja uskonnolliset yhteisöt. Seksuaalisilla eheytyshoidoilla ei ole mitään tekemistä luontaishoitojen kanssa. Lainsäädännön pitää perustua tosiasioihin eikä ennakkoluuloihin tai kuviteltuihin vaaroihin.Luontaishoitoalan Foorumi vaatii, että sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää seksuaaliset eheytyshoidot yksittäisenä asiana, jolla ei ole mitään tekemistä luontaishoitojen kanssa, ja ehdottaa mietinnössään seksuaalisten eheytyshoitojen kieltämistä ja rangaistuksen säätämistä rikoslaissa ja hylkää täysin Mia Laihon ehdottaman ja Lääkäriliiton ajaman rajoittavan ”puoskarilaki”-ehdotuksen tarpeettomana ja STM:n selvitystyötä vaikeuttavana.
Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja


Luontaishoitoalan Foorumi ry:n
Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi 


Kannanotto lähetettin Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (stv), sen puheenjohtajille, kaikille jäsenille ja varajäsenille. 

stv: Markus Lohi (kesk, pj) , Mia Laiho (kok, vpj), Pekka Aittakumpu (kesk), Kim Berg (sd), Kaisa Juuso (ps), Arja Juvonen (ps), Pia Kauma (kok), Noora Koponen (vihr), Terhi Koulumies (kok), Merja Kyllönen (vas), Hanna-Leena Mattila (kesk), Ilmari Nurminen (sd), Veronica Rehn-Kivi (r), Minna Reijonen (ps), Heidi Viljanen (sd), Sofia Virta (vihr) ja varajäsenet: Bella Forsgrén (vihr), Petri Huru (ps), Petri Honkonen (kesk), Atte Kaleva (kok), Jari Koskela (ps), Aino-Kaisa Pekonen (vas), Piritta Rantanen (sd), Sari Sarkomaa (kok) ja Paula Werning (sd).