Lakivaliokunta

(Eduskunta)


17.3.2024

Kannanotto lakivaliokunnalle koskien kansalaisaloitetta: Rikkomaton - kielletään eheytyshoidotEduskunnan Lakivaliokunnalle

17.3.2024


Pyydämme tulla kuulluksi Kansalaisaloite "Rikkomaton – kielletään eheytyshoidot" (KAA 6/2023 vp) asiassa. Erityinen huolemme kohdentuu ns. eheytyshoitoihin liitettyyn termistöön sekä kontekstiin, jossa eheytyshoidot pyritään virheellisesti yhdistämään täydentäviin ja vaihtoehtoisiin (CAM) hoitoihin. Kannanottomme on liitteenä.


Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja


Luontaishoitoalan Foorumi ry:n
Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Viestipalvelu X: @LuontaisFoorumi

Luontaishoitoalan Foorumi ry on Suomessa toimivien luontaisterapeuttien yhteistyöjärjestö. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n piiriin kuuluu ammattilais- ja yrittäjäjäsentensä sekä yhteistyöjärjestöjen kautta noin 1.000 täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen alalla toimivaa henkilöä.


Kannanotto lähetettiin lakivaliokunnalle ja sen puheenjohtajalle Juho Eerolalle.


Lue kannanotto alasivulta


13.3.2024

Kansalaisaloite Rikkomaton - kielletään eheytyshoidot keräsi yli 50000 kannattajaa ja lähetettiin Eduskuntaan 7.11.2023. Lähetekeskustelussa 16.11.2023 asia lähetettiin Lakivaliokuntaan. Asian käsittelytiedoista voi seurata asian etenemistä.