Helsingin Sanomat

22.9.2023

Lääkäriliiton toiminnanjohtajan vaatimus, että hoitajan pitäisi kertoa jos hoito ei perustu näyttöön, on ongelmallinen jos se koskee myös terveydenhuoltoa

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja: Uudessa laissa vaadittava hoitajaa kertomaan, jos kyse ei ole näyttöön perustuvasta hoidosta

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltosen ehdotuksen periaatteet ovat hyviä, mutta ajatus muuttuu kuitenkin ongelmalliseksi, jos sen pitää koskea terveydenhuollon ulkopuolella annettavien hoitojen lisäksi jo nykyisellään terveydenhuollossa käytössä olevia hoitoja.

Lue vastine alasivulta

-----------------

Vastine lähetettiin HS:lle 8.9.2023. HS ei julkaissut vastinetta, koska siinä on liikaa lukuja, se on liian pitkä eikä sen muoto ole mielipidekirjoitukselle sopiva.


6.9.2022

OIKAISUPYYNTÖ JA VASTINE lehdessänne 27.8.2022 julkaistuun uutiseen: Akupunktio puhkaisi keuhkon – Englannin maalitykki kertoo lopettamisensa syystä


Helsingin Sanomien toimitukselle

Julkaisitte lehdessänne 27.8.2022 uutisen Akupunktio puhkaisi keuhkon – Englannin maalitykki kertoo lopettamisensa syystä

Hyvään lehtimiestapaan olisi kuulunut tarkistaa, kuka Whiten hoidon teki, millainen on hoitajan koulutus ja minkä hoidon hän oikeastaan teki. Nyt uutinen mustamaalaa akupunktion arveluttavana hoitomuotona ja akupunktion tekijät taitamattomina hoitajina. Näinhän asia ei ole, koska kolmevuotisen koulutuksen saanut akupunktioterapeutti tietää mitä tekee, joten ilmarinnan vaaraa ei ole.

Whitea hoiti fysioterapeutti, joka oli saanut mahdollisesti hyvin lyhyen koulutuksen dry needlingissä, joka ei ole akupunktiota vaan triggeripisteiden käsittelyä akupunktioneuloilla kramppien ja lihasjumien laukaisemiseksi.

https://www.dryneedling.fi/dry-needling/

Sky Sportsin uutisessa puhutaan fysioterapeutista: "... to meet an elite sports physiotherapist ..."

https://www.skysports.com/football/news/11095/12682422/ellenwhite- former-england-striker-reveals-suffering-punctured-lung-was-a-big-reason-for-her-retirement

BBC:n uutisessa puhutaan ulkopuolisesta asiantuntijasta: "... an external specialist to perform ..."

https://www.bbc.com/sport/football/62692632

Kummassakaan ei käytetä sanaa "acupuncturist", joka tarkoittaa akupunktioterapeuttia.


Liitetiedostossa on julkaistavaksi tarkoitettu vastine asiasta.


Yhteistyöterveisin
Luontaishoitoalan Foorumi ry
Ilkka Westman, puheenjohtaja


Luontaishoitoalan Foorumi ry:n
Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi 


Lue Luontaishoitoalan Foorumi ry:n vastine sivulta


2.9.2021

Tutkija, synnytyspuolen osastonylilääkäri ja kätilö: Synnytyksessä täydentävistä hoidoista on usein apua

Tutkija, dosentti Kaisa Kuurne, synnytyspuolen osastonylilääkäri Hanna Rouhe ja kätilö, tohtorikoulutettava Eeva Itkonen jatkavat HS:n 27.7.2021 julkaiseman pääkirjoituksen "Uskomushoidot on vihdoin saatava kuriin lain avulla" aloittamaa keskustelua HS:n mielipideosastossa. Voit lukea koko keskustelun tältä verkkosivulta.

"Näyttöön perustuva lääketieteellinen hoito kattaa vain osan hyvästä synnytyksen hoidosta." "Synnyttäjien kokemus ja itsemääräämisoikeus ovat nousseet keskustelussa syystä keskiöön. – – vaarattomia ja hyväksi todettuja täydentäviä hoitoja ei tule rajoittaa. Terveydenhuollon tehtävä ei ole hallita vaan hoitaa ihmisiä."

Lue lisää alasivulta


1.9.2021

Analyysi dosentti Hannu Lauerman mielipidekirjoituksesta Helsingin Sanomissa 15.8.2021

Lauerma vähättelee niitä rajoituksia, jotka Lääkäriliiton ajama rajoittava laki asettaisi täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjille ja tekijöille. Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen kieltäminen 1,5 miljoonalta ihmiseltä on Lauerman mielestä vain ”minimaalista säätelyä … melko pienten potilasryhmien osalta”.

Lauerman kirjoituksen perusteella voi päätellä, että 20 viime vuoden aikana vakavia hoitovirheitä olisi täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen piirissä ja ympärillä tapahtunut 5 kappaletta. Vertailun vuoksi: ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että [sairaanhoidon] hoitovirheisiin kuolee Suomessa arviolta 700–1 700 ihmistä vuosittain. – – Tarkkaa tutkimustietoa hoidon haittojen yleisyydestä Suomessa ei kuitenkaan ole olemassa.” [9] Eli 20 viime vuoden aikana THL:n arvion perusteella suomalaisen sairaanhoidon hoitovirheisiin on kuollut 14 000 – 34 000 ihmistä.

Emme tarvitse Lauerman ja Lääkäriliiton ajamaa rajoittavaa lakia vaan yhteistyötä.

Luontaishoitoalan Foorumi ry tarjoaa Suomen Lääkäriliitolle apua ja yhteistyötä terveydenhuoltojärjestelmän kehittämiseksi potilaan parhaaksi.

Lue koko analyysi alasivulta

Lue Hannu Lauerman mielipidekirjoitus, jonka HS julkaisi 15.8.2021


9.8.2021

Luontaishoitoalan Foorumin vastaus Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäelle

Luontaishoitoalan Foorumi lähetti maanantaina 9.8.2021 HS:n Mielipidesivulle vastauksen otsikolla "Uskomushoito-termi loukkaa meitä" Kati Myllymäen kirjoitukseen, jonka HS julkaisi 9.8.2021.

Miksi HS ei julkaissut vastausta?

HS:n Mielipidesivun toimittaja totesi tiistaina 10.8 puhelimessa, että he pohtivat julkaisua ja tekevät päätöksen julkaisemisesta saman viikon aikana. Päätöksestä ei kuitenkaan kuulunut mitään. Seuraavan viikon keskiviikkona 18.8 Mielipidesivun toimittaja totesi puhelimessa, että kirjoitus ei ole menossa julkaistavaksi, koska on tullut paljon kirjoituksia monesta asiasta. Sanoin, että HS on julkaissut Lääkäriliitolta 2 mielipidekirjoitusta (Myllymäki, Lauerma) ja 2 terveystutkijoiden kirjoitusta mutta tekijöiden itsensä näkökulma vielä puuttuu siitä että "uskomushoito"-sana loukkaa. Se tulee esille tässä Luontaishoitoalan Foorumin kirjoituksessa. HS:n toimittaja totesi, että "uskomushoito"-sanasta on eri mielipiteitä ja pohdintaa on tehty useamman ihmisen kesken, mutta lupasi vielä kysyä kollegoiltaan, koska ei ollut itse ollut mukana arvioinnissa. Torstaina 19.8 hän totesi puhelimessa, että päätös ei muutu, kirjoitusta ei julkaista.

Entäs nyt?

Tällä kertaa kävi näin. Romaneja, mustia ja seksuaalisia vähemmistöjä on nimitelty kaikennäköisillä loukkaavilla nimillä, joista on jo luovuttu ja ainakin niiden loukkaavuus on yleisesti tiedossa. Loukkaavia nimiä käyttää enää pieni vähemmistö. Niin on "uskomushoito"-terminkin kohdalla hyvin pian, kunhan mahdollisimman moni huomauttaa sen jokaisesta käytöstä. Termin loukkaavuutta ei ratkaise se, joka sitä käyttää, vaan se johon se kohdistuu.

Ilkka Westman

Lue HS:n Mielipidesivulle lähetetty vastaus Lääkäriliiton toiminnanjohtajalle alasivulta


9.8.2021

Aarva vastaa Myllymäelle: Kun mielipiteet eivät perustu tieteeseen

Pauliina Aarva toteaa: "Myllymäen kommentti on tiivistelmä hänen omista uskomuksistaan. – – Kati Myllymäen kommentti ei sisällä faktoja eikä se perustu tieteeseen. Kirjoittaja mainitsee täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen olevan epämääräisiä, kulttuurisidonnaisia hyvinvointipalveluja, joita ei ole tutkittu. Väite ei perustu lainkaan tosiseikkoihin  eikä tutkimustietoon."

Lue Pauliina Aarvan koko vastaus Liinanblogista Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäen mielipidekirjoitukseen


9.8.2021

Analyysi Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäen vastauksesta Aarvalle ja Milénille

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki vetoaa potilasturvallisuuteen mutta ei esitä minkäänlaisia tilastoja täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen aiheuttamista vahingoista. 

Myllymäki näyttää unohtaneen, että WHO, EU, maailman tiedeyhteisö ja johtavat tiedelehdet käyttävät neutraaleja termejä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista.

Myllymäki haikailee Ruotsin rajoittavan lain perään eikä näytä tietävän, että Ruotsissa rajoittavaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa.

Näyttää siltä, että Myllymäki ei tunne Sveitsin tilannetta. Sveitsissä vuosia kestäneen tieteellisen arvioinnin perusteella päätettin 16.6.2017, että antroposofinen lääketiede, homeopatia, fytoterapia (kasvilääkintä) ja perinteinen kiinalainen lääketiede kuuluvat sairausvakuutuksen piiriin pysyvästi 1.8.2017 alkaen. Akupunktio kuului sairausvakuutuksen piiriin jo aiemmin.

Lue koko analyysi

Lue Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäen mielipidekirjoitus, jonka HS julkaisi 9.8.2021


3.8.2021

Milénin ja Aarvan vastaus Hesarin uskomushoito-pääkirjoitukseen (HS 28.7.2021)

Emeritaprofessori Anneli Milénin ja terveyden edistämisen dosentti Pauliina Aarvan vastauskirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 3.8.2021.

Milén ja Aarva toteavat: "Nyt ei ole puoskarilain vaan asiallisen keskustelun aika. Hopeavedestä vaahtoamisen sijaan pöydälle on nostettava yleisimpien täydentävien hoitojen hyödyt, haitat ja merkitys kansanterveydelle. Niitä on tarkasteltava tietoon ja tutkimukseen perustuen, myös julkisuudessa."

Lue kirjoitus Helsingin Sanomista

Lue kirjoitus alkuperäisenä Liinanblogista (jossa mukana HS:n toimituksen poistamat osat)


31.7.2021

Luontaishoitoalan Foorumin vastine HS:n 28.7.2021 julkaistuun pääkirjoitukseen

Täydentävien hoitojen nykytilanteesta syytä tehdä kansallinen toimialaselvitys

Keskustelu täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen (CAM-hoidot) sääntelystä käy jälleen kiivaana mediassa ja verkossa. Keskustelussa menevät sekaisin hopeavedet, eheytyshoidot, verkkokurssit ja kansalaisten käyttämät tavanomaiset täydentävät hoidot (mm. akupunktio, vyöhyketerapia). Jotta keskustelu saadaan takaisin oikealle raiteelle ja hallitusohjelmakirjausta voidaan alkaa sosiaali- ja terveysministeriössä edistämään faktatiedon pohjalta, tulee täydentävistä hoidosta tehdä toimialaselvitys.

Toimialaselvityksen yhteydessä on syytä selvittää täydentäviin hoitoihin liittyvät potilasturvallisuusasiat ja potilasvahingot. Potilasturvallisuusnäkökulmaan liittyvien asioiden tulee perustua varmistettuihin viranomaisten tietoon tulleisiin tapauksiin.

Lue koko vastine alasivulta


28.7.2021

Pääkirjoitus HS:n paperilehdessä: Nyt on vihdoin aika säätää "puoskarilaki"

Pääkirjoituksessa otetaan jälleen esille pari vuotta sitten esillä ollut hopevesi:

"Suomessa on markkinoitu esimerkiksi hopeavettä sairauksien hoitoon ja ravintolisänä, vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on varoittanut aineen vaaroista. Jo muutama ruokalusikallinen hopeavettä päivässä voi johtaa myrkytykseen."

Pääkirjoitus vetoaa lääkärien ammattiliiton jäsenistölle ja väestölle tekemään kyselyy:

 "Enemmistö lääkäreistä ja aikuisväestöstä olisikin valmis rajoittamaan vaihtoehtohoitojen tarjoamista joillekin potilasryhmille, kävi ilmi Lääkäriliiton ja Nuorten lääkärien yhdistyksen keväällä tekemästä kyselystä."

Lue koko pääkirjoitus:


27.7.2021

Pääkirjoitus HS:n verkkolehdessä: Uskomushoidot on vihdoin saatava kuriin lain avulla

Pääkirjoitus on sama kuin paperilehdessä 28.7.2021 julkaistu.

Lue verkkolehden pääkirjoitus (maksumuurin takana).