Tutkimuksia

Tällä alasivulla on linkkejä yksittäisiin tutkimuksiin ja meta-analyyseihin homeopatiasta.

Satunnaistettu, placebo-kontrolloitu kaksoissokkotutkimus

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28187404

Tutkimuskohde: Endometrioosi ja siihen liittyvät lantion seudun kivut

Johtopäätökset: Homeopaattinen hoito oli merkittävästi tehokkaampi endometrioosiin liittyvän lantion seudun kivun hoidossa kuin placebo.

(endometriosis suom. endometrioosi; pelvic pain suom. lantion seudun kipu)

Homeopatian ja lääketieteen vertaileva tutkimus

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11327521/

Tutkimuskohde: Ylä- tai alahengitystievaivat (sisältäen allergiat) ja korvavaivat.

Johtopäätökset: Homeopatia osoittautui olevan vähintään yhtä tehokas hoito kuin perinteinen lääkehoito hoidettaessa ainakin yhtä kolmesta tutkitusta vaivasta.

Meta-analyysien analyysi

https://link.springer.com/article/10.1007/s11019-012-9413-9

Artikkeli itse on maksumuurin takana mutta tiivistelmä ja lähdeluettelo linkkeineen eivät ole. Useimmat lähteinä käytetyt metatutkimukset ovat PubMed:ssä ja avautuvat lähdeluettelon  linkeistä.

Meta-analyysejä

Siitepölyallergia

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9381725/

Päätulos: Homeopaattinen lääkevalmiste (Galphimia glauca) oli merkittävästi placeboa parempi.

(pollinosis suom. siitepölyallergia)

Leikkauksen jälkeinen suolitukos

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9451677/?from_term=%22Meta-Analysis%22%5Bpt%5D+homeopathy&from_page=2&from_pos=1  

Tulos: On näyttöä siitä, että homeopaatinen hoito voi lyhentää suolitukoksen kestoa gynekologisten ja vatsan alueen leikkausten jälkeen.

(ileus suom. suolitukos)

Fibromyalgia

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25146079/?from_term=%22Meta-Analysis%22%5Bpt%5D+homeopathy&from_pos=3  

Johtopäätös: Tutkimusten tulokset, kuten myös tapausselostukset, ovat riittävä perusta pohtia homeopatian mahdollisia hyötyjä fibromyalgiaa sairastaville potilaille, vaikka tämän katsauksen tulosten perusteella tehtäviä johtopäätöksiä onkin vielä pidettävä alustavina.

Eläinlääketieteellinen homeopatia

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25576265/?from_term=%22Meta-Analysis%22%5Bpt%5D+homeopathy&from_pos=6  

Johtopäätökset: Meta-analyysi tarjoaa hyvin rajoitetun näytön siitä, että eläinten kliininen hoito homeopaattisilla lääkevalmisteilla eroaa vastaavasta placebohoidosta. Tutkimusten alhainen määrä ja laatu estävät painavamman johtopäätöksen tekemisen.

Yksilöllinen homeopaattinen hoito

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25480654/?from_term=%22Meta-Analysis%22%5Bpt%5D+homeopathy&from_pos=8 

Johtopäätökset: Näytön alhaisen tai epäselvän kokonaislaadun vuoksi tulosten tulkinnassa on oltava varovainen. Uusi korkeatasoinen RCT-tutkimus on välttämätön painavampien johtopäätösten tekemiseksi.

(RCT lyh. Randomized Controlled Trial suom. satunnaistettu vertailukoe)

Akuutti lapsuusajan ripuli

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12634583/?from_term=%22Meta-Analysis%22%5Bpt%5D+homeopathy&from_page=6&from_pos=1 

Johtopäätökset: Näiden tutkimusten tulokset vahvistavat, että yksilöllinen homeopaattinen hoito lyhentää akuutin lapsuusajan ripulin kestoa ja osoittavat, että tulevissa tutkimuksissa pitää käyttää suurempia otoskokoja varmistamaan pätevät tilastolliset tulokset. Homeopatiaa pitäisi harkita tämän sairauden yhteydessä suun kautta tapahtuvan nesteytyksen lisänä.