Tutkimuksia

Tällä alasivulla on linkkejä yksittäisiin tutkimuksiin ja meta-analyyseihin homeopatiasta.

Mitä homeopatia on ja miten se toimii?


Tätä kysymystä on tieteen valossa mietitty pitkään, osin siitä asti, kun homeopatia yli 200 vuotta sitten sai alkunsa. Monet 1900- luvun ponnistelut asian selvittämiseksi ovat kariutuneet ja saaneet aikaan sen, että homeopatian väitetään olevan vain vettä.

Tutkimusmenetelmien ottaessa askelta eteenpäin mahdollistaen yhä pienempien partikkelien tutkimisen, alkaa myös homeopatia avata salojaan. Se ei olekaan enää niin itsestään selvästi tyhjää tai plaseboa.

Aluksi on hyvä hahmottaa, että homeopaattiset valmisteet eivät ole yhtenäinen tuoteryhmä. Vaan jakautuu mataliin potensseihin, joista löytyy vielä alkuainetta molekyylitasolla sekä korkeisiin potensseihin, joissa sitä ei enää kemiallisissa tutkimuksissa löydy. Matala potenssisien homeopaattisten valmisteiden toiminta on verrannollinen rohdosvalmisteisiin sisältämiensä alkuperäisaineiden vuoksi...

Päivitetty homeopatiasta tehtyjen satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten analyysi

Kirjoitus: Kristiina Benjaminsson

Olemme iloisia voidessamme jakaa tulokset viimeaikaisesta yhteistyöstä tohtori Robert Mathien kanssa päivittääksemme analyysin satunnaistetuista kontrolloiduista homeopatiatutkimuksista.

Viiden vuoden ajanjakson 2014--2019 päivityksen tulokset ovat seuraavat:

Satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten kokonaismäärä:

2014: 189 tutkimusta homeopaattisesta sadasta sairaudesta

2019: 221 homeopaattisen hoidon tutkimusta 115 sairaudelle

Vain lumelääkekontrolloidut tutkimukset:

2014: 104 tutkimusta 63 sairaudesta

2019: 129 tutkimusta 77 sairaudesta

Tarkastellessa positiivisten, negatiivisten ja vakuuttamattomien tutkimusten tasapainoa, on mielenkiintoista havaita seuraavat muutokset homeopatian näyttöpohjassa tämän viiden vuoden aikana:

Positiiviset kokeet lisääntyivät 41% - 45%

Negatiiviset kokeet laskivat 5%: sta 4%: iin

Tulokset, jotka eivät ole vakuuttavia, laskivat 54 prosentista 51 prosenttiin.

Suosituin UKK-verkkosivumme on päivitetty sisällyttämään:

uudet 2019 tiedot homeopatiakokeista

ympyräkaaviossa esitetty täydellinen luettelo 129 lumelääkekontrolloidusta tutkimuksesta

Lähde: https://www.hri-research.org/2020/10/updated-analysis-of-placebo-controlled-data

Satunnaistettu, placebo-kontrolloitu kaksoissokkotutkimus

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28187404

Tutkimuskohde: Endometrioosi ja siihen liittyvät lantion seudun kivut

Johtopäätökset: Homeopaattinen hoito oli merkittävästi tehokkaampi endometrioosiin liittyvän lantion seudun kivun hoidossa kuin placebo.

(endometriosis suom. endometrioosi; pelvic pain suom. lantion seudun kipu)

Homeopatian ja lääketieteen vertaileva tutkimus

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11327521/

Tutkimuskohde: Ylä- tai alahengitystievaivat (sisältäen allergiat) ja korvavaivat.

Johtopäätökset: Homeopatia osoittautui olevan vähintään yhtä tehokas hoito kuin perinteinen lääkehoito hoidettaessa ainakin yhtä kolmesta tutkitusta vaivasta.

Meta-analyysien analyysi

https://link.springer.com/article/10.1007/s11019-012-9413-9

Artikkeli itse on maksumuurin takana mutta tiivistelmä ja lähdeluettelo linkkeineen eivät ole. Useimmat lähteinä käytetyt metatutkimukset ovat PubMed:ssä ja avautuvat lähdeluettelon  linkeistä.

Meta-analyysejä

Siitepölyallergia

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9381725/

Päätulos: Homeopaattinen lääkevalmiste (Galphimia glauca) oli merkittävästi placeboa parempi.

(pollinosis suom. siitepölyallergia)

Leikkauksen jälkeinen suolitukos

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9451677/?from_term=%22Meta-Analysis%22%5Bpt%5D+homeopathy&from_page=2&from_pos=1  

Tulos: On näyttöä siitä, että homeopaatinen hoito voi lyhentää suolitukoksen kestoa gynekologisten ja vatsan alueen leikkausten jälkeen.

(ileus suom. suolitukos)

Fibromyalgia

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25146079/?from_term=%22Meta-Analysis%22%5Bpt%5D+homeopathy&from_pos=3  

Johtopäätös: Tutkimusten tulokset, kuten myös tapausselostukset, ovat riittävä perusta pohtia homeopatian mahdollisia hyötyjä fibromyalgiaa sairastaville potilaille, vaikka tämän katsauksen tulosten perusteella tehtäviä johtopäätöksiä onkin vielä pidettävä alustavina.

Eläinlääketieteellinen homeopatia

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25576265/?from_term=%22Meta-Analysis%22%5Bpt%5D+homeopathy&from_pos=6  

Johtopäätökset: Meta-analyysi tarjoaa hyvin rajoitetun näytön siitä, että eläinten kliininen hoito homeopaattisilla lääkevalmisteilla eroaa vastaavasta placebohoidosta. Tutkimusten alhainen määrä ja laatu estävät painavamman johtopäätöksen tekemisen.

Yksilöllinen homeopaattinen hoito

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25480654/?from_term=%22Meta-Analysis%22%5Bpt%5D+homeopathy&from_pos=8 

Johtopäätökset: Näytön alhaisen tai epäselvän kokonaislaadun vuoksi tulosten tulkinnassa on oltava varovainen. Uusi korkeatasoinen RCT-tutkimus on välttämätön painavampien johtopäätösten tekemiseksi.

(RCT lyh. Randomized Controlled Trial suom. satunnaistettu vertailukoe)

Akuutti lapsuusajan ripuli

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12634583/?from_term=%22Meta-Analysis%22%5Bpt%5D+homeopathy&from_page=6&from_pos=1 

Johtopäätökset: Näiden tutkimusten tulokset vahvistavat, että yksilöllinen homeopaattinen hoito lyhentää akuutin lapsuusajan ripulin kestoa ja osoittavat, että tulevissa tutkimuksissa pitää käyttää suurempia otoskokoja varmistamaan pätevät tilastolliset tulokset. Homeopatiaa pitäisi harkita tämän sairauden yhteydessä suun kautta tapahtuvan nesteytyksen lisänä.