Akupunktio

20.9.2023

Akupunktioammattilaiset ry:n kannanotto Turun Sanomien blogi-kirjoitukseen: Lääketieteen ulkopuolisten hoitojen sääntely Suomessa

Potilasturvallisuus on erittäin tärkeä asia akupunktiohoidossa niin kuin se on kaikessa terveydenhuollossa. Valitettavasti Juhani Knuuti ei näytä ymmärtävän kaikkia akupunktiohoidon potilasturvallisuuteen liittyviä seikkoja ja heittää ilmaan kategorisen ehdotuksen, joka toteutuessaan lopettaa turvalliset akupunktiohoidot Suomessa. Knuutin ehdotus on epälooginen, kallis yhteiskunnalle ja pelottava akupunktiohoitoja tarvitseville.


Knuutin ehdotus

Juhani Knuuti esittää neljän blogi-kirjoituksen sarjan kolmannen osan kappaleessa ”Ehdotukseni ydin on potilasturvallisuus” ehdotuksessa 2:

Ehdotus 2: Kaikki ihon kerrokset lävistävät injektiot rajattaisiin vain terveydenhuollon ammattilaisen tehtäviksi. – – Koska perinteisessä neula-akupunktiossa kehoon pistetään neuloja, jotka lävistävät kaikki ihon kerrokset, ja koska akupunktioon liittyy myös osaamattomissa käsissä vakavia haittavaikutuksia, olisi asianmukaista, että myös akupunktion antaja on rekisteröity terveydenhuollon ammattilainen vaikka varsinaisesti kudoksiin ei injisoida mitään.” [1]


Knuutin ehdotus on merkillinen

Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry [2], Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy järjestää LÄÄKETIETEELLINEN AKUPUNKTUURIKOULUTUS -kursseja. Kurssi numero 33 alkaa 21.9.2023.

Koulutuksen kuvaus:

Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja 4 kahden päivän moduulia (8 pv). Koulutuksen 1. päivään voi osallistua etäyhteydellä (Zoom). Kolmen ensimmäisen moduulin ja hyväksytyn teoriakuulustelun jälkeen saa työssään alkaa käyttää akupunktuuria. 3. ja 4. moduulin välissä on raportointivaihe (100-150 raportoitua hoitokuvausta). Kaikki neljä moduulia ja ennakkotehtävät suorittaneet, sekä riittävän määrän raportoineet saavat todistuksen 10 opintopisteen koulutuksesta.” [3]

Vertailun vuoksi Akupunktioammattilaiset ry:n voimassa olevat PERINTEISEN KIINALAISEN LÄÄKETIETEEN PERUSKOULUTUS – koulutusvaatimukset [4]:

”Peruskurssin koulutusohjelma perustuu kansainvälisiin vaatimuksiin ja on yhteensä 130 op (3640 tuntia) sisältäen:

Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): 57 op (1600 tuntia)

Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM), harjoittelu: 43 op (1200 tuntia)

Länsimainen lääketiede: 30 op (840 tuntia) sisältäen

Anatomiaa ja fysiologiaa vähintään 4 op

Tautioppia vähintään 5 op

Yhdistyksemme piirissä olevat koulut noudattavat näitä koulutuskriteereitä 1.1.2018 ja sen jälkeen alkavilla akupunktio / TCM kursseillaan.” [4]

Koulutus kestää 3,5 vuotta. Se tapahtuu koulutusviikonloppuina, joita on yleensä kerran kuussa, noin 10 viikonloppua vuodessa, yhteensä 35 koulutusviikonloppua. Koulutusohjelma on laaja ja kattaa koko perinteisen kiinalaisen lääketieteen [4]. Peruskurssin jälkeen lisäoppia saa jatkokursseilta [4].

Juhani Knuutin ehdotus, että akupunktion antajan on oltava rekisteröity terveydenhuollon ammattilainen, tuntuu hyvin merkilliseltä. Heidän lääketieteellisen akupunktiokoulutuksen laajuus on 10 op, kun taas Akupunktioammattilaiset ry:n koulutuksen laajuus on 100 op (ilman länsimaista lääketiedettä). 

Niinpä Knuutin ehdotus on hyvin merkillinen.


Knuutin ehdotus on epälooginen

Knuuti perustelee ehdotustaan seuraavasti:

Perustelu: Ihon kerrokset lävistävät injektiot sisältävät konkreettisia riskejä (infektioita, hermovaurioita, arpikudosta) ja niiden antaminen edellyttää anatomian ja riskien tuntemusta, jonka saa asianmukaisella terveydenhuollon koulutuksella.” [1]

LÄÄKETIETEELLINEN AKUPUNKTUURIKOULUTUS [3] ei sisällä lainkaan anatomian opintoja.

Koulutuksen ensimmäisen päivän (johon voi osallistua etänä) 13 aiheen joukossa on anatomiaa lähellä kolme aihetta. Niiden otsikoista päätellen aiheena ovat yleisen tason asiat, ei ihmisen anatomia:

”- Akupunktuurin käyttöturvallisuus ja vastuukysymykset

- Akupunktuurihoidon komplikaatiot ja riskitekijät: niihin varautuminen ja komplikaatioiden hoitaminen

- Hoitojen, hoitotulosten ja haittatapahtumien kirjaaminen ja seuranta” [3]

Lääketieteellisen akupunktiokoulutuksen sisältö näyttää olevan kivun hoitoa tiettyjä (trigger) pisteitä käyttämällä.

Lääkärien 6-vuotiseen koulutukseen [5] kuuluu monia anatomian kursseja, joissa päähuomio kiinnitetään kunkin elimen toimintaan ja elinten yhteistyöhön elintoimintojen ylläpitämiseksi, elimen millinttarkka sijainti kehossa ei silloin ole tärkeä.

Perinteisellä kiinalaisella lääketieteellä on parituhatvuotinen historia ja perinne. Yksi sen hoitomuodoista on akupunktio. Pitkän hoitoperinteen vuoksi kehon elinten sijainti ihoon nähden tunnetaan hyvin ja akupunktiohoidossa tiedetään turvallinen pistosyvyys kunkin akupunktiopisteen kohdalla. Keuhkojen alueella on kymmeniä akupunktiopisteitä, joiden sijainti ja turvallinen pistosyvyys opetellaan ja tulee tutuksi 3,5-vuotisen perinteisen kiinalaisen lääketieteen koulutuksen aikana. Opettaja opettaa jokaista ”kädestä pitäen” eli valvoo, että jokainen oppii oikean periaatteen keuhkojen alueen pistämisessä ja osaa myös käytännössä pistää oikein. Sama koskee vatsan ja suoliston aluetta. Akupunktion oppikirjoissa on jokaisen pisteen kohdalla kerrottu pistosyvyys. Se ei kuitenkaan yksistään riitä, sillä ihmisten kehot ovat erilaisia ja oppia pitää osata soveltaa. Se opitaan 3,5-vuotta kestävän koulutuksen aikana. Tulokset ovatkin olleet hyvät sillä tiedossamme ei ole yhtään ilmarinta (pneumothorax) -tapausta [6], jonka olisi aiheuttanut 3,5-vuotisen perinteisen kiinalaisen lääketieteen koulutuksen käynyt henkilö. Suomessa akupunktioalalla 3,5 vuoden perinteisen kiinalaisen lääketieteen koulutus on ollut normi jo 1980-luvulta lähtien ja koulutuksen käyneet ovat hoitaneet asiakkaitaan menestyksellisesti yli neljän vuosikymmenen aikana ilman vakavia potilasvahinkoja.

Niinpä Knuutin perustelu on epälooginen ja virheellinen.


Knuutin ehdotus on kallis ja pelottava

Jos akupunktiohoidot siirtyvät nykyisiltä erittäin hyvin 3,5-vuotisilla kursseilla koulutetuilta akupunktion ammattilaisilta terveydenhuoltohenkilöstölle, jolla on 4 viikonlopun koulutus, se on akupunktiohoitoa tarvitseville erittäin vahingollista, koska he jäävät ilman ammattitaitoista akupunktiohoitoa. Vaivat jotka potilas hoidatti ennen akupunktiolla siirtyvät pääasiassa terveydenhuollon harteille. Ennen henkilö maksoi itse esimerkiksi kroonisen alaselkäkivun hoidon akupunktiolla, muutoksen jälkeen henkilö tulee terveydenhoidon hoidettavaksi. Entisen lääkkeettömän hoidon sijasta hänellä alkaa lääkekierre ja mahdollisesti fysioterapiakäynnit. Onko se yhteiskunnan kannalta järkevää? On tietysti joitakin lääkäreitä, kätilöitä ja sairaanhoitajia, jotka ovat käyneet 3,5-vuotisen perinteisen kiinalaisen lääketieteen koulutuksen. Heidän määränsä on kuitenkin tarpeeseen verrattuna hyvin pieni, eivätkä he kykene hoitamaan kaikkia, jotka eivät saisi enää akupunktiohoitoa muualta. Tutkimuksen mukaan täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käyttää Suomessa miljoona ihmistä joka vuosi [7].

Lääketieteellisen akupunktuurikoulutuksen 4 viikonlopun opinnot eivät missään tapauksessa riitä muuhun kuin siihen, mihin ne on tarkoitettu eli tiettyjen kipujen hoitoon muutamalla akupunktioneulalla. Jos kuitenkin lääketieteellisen akupunktuurikoulutuksen käynyt terveydenhuollon ammattilainen yrittää hoitaa muutakin tai ei ole sisäistänyt 4 viikonlopun kurssilla opetettuja asioita, niin seurauksena voi olla, että hän aiheuttaa potilasvahingon. Se, että on rekisteröitynyt terveydenhuollon ammattilainen, ei suojele aiheuttamasta potilasvahinkoja. Ainoa suoja on perusteellinen akupunktiokoulutus, jonka voi hankkia Suomessa vain käymällä 3,5-vuotisen perinteisen kiinalaisen lääketieteen koulutuksen.

Niinpä Knuutin ehdotus on hyvin kallis ja pelottava.


Akupunktioammattilaiset ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja

Sähköposti: info(at)akupunktioammattilaiset.fi

Verkkosivut: https://akupunktioammattilaiset.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/akupunktioammattilaiset/


Lähteet:

[1] Juhani Knuuti: Lääketieteen ulkopuolisten hoitojen sääntely Suomeen! Osa 3. Blogi-kirjoitus. Turun Sanomat verkkolehti 30.8.2023. https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/laaketieteen-ulkopuolisten-hoitojen-saantely-suomeen-osa-3/ (katsottu 9.9.2023)

[2] Suomen lääkäreiden akupunktioyhdistys ry. https://suomenlaakareidenakupunktioyhdistys.com/ (katsottu 17.9.2023)

[3] LÄÄKETIETEELLINEN AKUPUNKTUURIKOULUTUS. Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry, Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy. https://suomenlaakareidenakupunktioyhdistys.com/koulutukset/ (katsottu 9.9.2023)

[4] PERINTEISEN KIINALAISEN LÄÄKETIETEEN PERUSKOULUTUS – koulutusvaatimukset. Akupunktioammattilaiset ry. https://akupunktioammattilaiset.fi/koulutus/peruskoulutus/koulutusvaatimukset/

Peruskoulutuksen koulutusohjelma: https://akupunktioammattilaiset.fi/koulutus/peruskoulutus/akupunktioperuskurssin-koulutusohjelma/

Jatkokoulutuskursseja: https://akupunktioammattilaiset.fi/koulutus/jatkokoulutus/jatkokoulutuskurssit/

[5] Tutkinnon laajuus ja tutkintorakenne. Lääketieteen koulutusohjelma. Helsingin yliopisto. https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/tutkinnon-laajuus-ja-tutkintorakenne Avaa linkki ja valitse Lääketieteen koulutusohjelma. (katsottu 9.9.2023)

[6] Ilmarinta. 1.6.2022. Lääkärikirja Duodecim. Duodecim Terveyskirjasto. Kustannus oy Duodecim. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00816 (katsottu 19.9.2023)

[7] Luontaishoitojen käyttö. https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/ (katsottu 17.9.2023)