Tiedustelu 10.8.2023

10.8.2023

Tiedustelu Lääkäriliiton hallitusohjelmatavoitteiden säästölaskelmista


Arvoisa toiminnanjohtaja Janne Aaltonen,Lääkäriliiton hallitusohjelmatavoitteissa tuodaan esille, että täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen (Lääkäriliitto käyttää näistä hoidoista nimitystä uskomushoidot) rajoittaminen lainsäädännöllä toisi vähintään 0,1 miljoonan euron säästöt ja viranomaisvalvonta maksaisi 0,1 miljoonaa euroa vuosittain.

Haluaisimme tarkempaa tietoa yksityiskohtaisine perusteluineen siitä, miten Lääkäriliitto on laskenut 100.000 euron vuosittaisen säästön syntyvän. Lisäksi toivomme tietoa perusteluineen siitä, miten Lääkäriliitto on laskenut rajoittavan lainsäädännön viranomaisvalvonnan kustannukset samansuuruisiksi (100.000 euroa).

Nämä tiedot auttaisivat ymmärtämään paremmin näiden tavoitteiden taustalla olevia taloudellisia ja muita näkökohtia ja niiden mahdollista vaikutusta.Ystävällisin terveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja
westman.ilkka(at)gmail.com

Sähköposti: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Viestipalvelu X: @LuontaisFoorumiLuontaishoitoalan Foorumi ry on Suomessa toimivien luontaisterapeuttien yhteistyöjärjestö. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n piiriin kuuluu ammattilais- ja yrittäjäjäsentensä sekä yhteistyöjärjestöjen kautta noin 1.000 täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen alalla toimivaa henkilöä.


Lue Lääkäriliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023