Wode et al. 2019

Syöpäpotilaiden täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttö Ruotsissa: poikittaistutkimus

"Ruotsalaistutkimuksen mukaan 26 % syöpäpotilaista käytti luontaishoitoja (CAM, Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot) syöpädiagnoosin jälkeen, kun niitä ennen diagnoosia oli käyttänyt heistä 34 %. Erityisen aktiivisesti luontaishoitoja käyttivät nuoremmat, korkeasti koulutetut naiset. Suosituimpia luontaishoitoja olivat luontaistuotteet (vitamiinit ja hivenaineet) ja rentoutus. Luontaishoitojen käytön pääasiallisina syinä oli parantaa emotionaalista, fyysistä ja yleistä hyvinvointia ja lisätä elimistön kykyä taistella syöpää vastaan. Tyytyväisyys luontaishoitojen käyttöön oli yleisesti korkealla tasolla. Raportoidut haittavaikutukset olivat harvinaisia ja lieviä. Käyttäjistä 54 % kulutti kuukausittain vähemmän kuin 50 € luontaishoitoihin. Kolmasosa oli keskustellut luontaishoitojen käytöstään syöpähoitohenkilöstön kanssa. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista ajatteli, että syöpähoitohenkilöstön tulisi kyetä keskustelemaan (58 %) ja harkitsemaan (54 %) luontaishoitojen käyttämistä syövän hoidossa." (s. 1)

"Huolimatta rajoitetusta pääsystä ja tiedotuksesta tavanomaisen syöpähoidon piirissä neljännes Ruotsin syöpäpotilaista käyttää luontaishoitoja. Riittämätön potilas-hoitaja -dialogi poikkeaa useimpien potilaiden toiveesta saada ammattitaitoista neuvontaa heidän päättäessään ja integroidessaan erilaisia luontaishoitoja perinteisiin syöpähoitoihin. Samanaikainen ja monimuotoinen eri luontaishoitojen käyttö tuo syöpähoitoihin haasteita ja mahdollisuuksia, jotka täytyy ottaa huomioon." (s. 1)

"Syöpädiagnoosin saaneet käyttivät 31 eri luontaishoitomuotoa." (s. 4)

Kysely lähetettiin 1297 yliopistosairaalan syöpäklinikan avohoidossa olevalle syöpäpotilaalle. Vastausprosentti oli 58 % (N=755). (s. 1)


Lähde:

Wode, K., Henriksson, R., Sharp, L. et al. Cancer patients’ use of complementary and alternative medicine in Sweden: a cross-sectional study. BMC Complement Altern Med 19, 62 (2019). https://doi.org/10.1186/s12906-019-2452-5