Foorumin kannanotto 10.10.2022

10.10.2022

Mieli ry hämmentää käyttämällä ”uskomushoito”-termiä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lähettämässään lausunnossa


Mieli Suomen Mielenterveys ry hämmentää ”eheytyshoito”-keskustelua ”uskomushoito”-termilläMieli Suomen Mielenterveys ry on antanut Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon 29.9.2022 Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” kansalaisaloitteesta.Mieli ry hämmentää leimaamalla lausunnossaan täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot ”uskomushoidoiksi” Jos Mieli ry viittaa ”uskomushoito”-termillä uskonnollisten yhteisöjen antamaan ”eheytyshoitoon”, olisi parempi käyttää selviä käsitteitä – esimerkiksi ”uskonnollisten yhteisöjen eheytyshoito”. Tätä tulkintaa tukee Mieli ry:n lausunnon virke: ”MIELI katsoo että ”eheytyshoitojen” ja sitä vastaavien uskomushoitojen kieltäminen on tarpeen …”. Tarkoittaako Mieli ry, että on olemassa ”eheytyshoitoja” ja niitä vastaavia uskonnollisten yhteisöjen antamia ”eheytyshoitoja”?


Terveydenhuollon ammattilaiset ovat antaneet ”eheytyshoitoa”, jotkut uskonnolliset yhteisöt tekevät ”eheytyshoitoja” edelleen. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta on, että ”eheytyshoidot” on kiellettävä, antoipa niitä terveydenhuollon ammattilainen, uskonnollinen yhteisö tai mikä muu taho tahansa. Luontaishoitoalan Foorumi ry on ilmaissut kantansa selvästi kannanotossaan [1].Jos Mieli ry viittaa ”uskomushoito”-termillä virallisen lääketieteen ulkopuolella oleviin täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin, joista tiedemaailmassa ja kansainvälisessä yhteistyössä käytetään termiä Complementary and Alternative Medicine (CAM), voidaan ilmaisua pitää luontaishoitoalan ammattikuntaa halventavana ja loukkaavana.


Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen toteaa lausunnossaan:

”Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.” [2]


Kelan asiantuntijalääkäri Heikki Hemmilä toteaa kirjoituksessaan:

”Se, että monilta vaihtoehtohoidoilta puuttuu kaksoissokkokokeisiin perustuva osoitus tehosta, ei vielä tee niistä tehottomia. Tällä logiikalla jouduttaisiin hylkäämään mm. lähes kaikki kirurgiset toimenpiteet, vaikeavammaisten terapiat ja psykiatria, lääkehoitoa lukuun ottamatta. Järjestelmiä, joissa hyväksytään vain yksi totuus, kuvataan historiassa sanalla pysähtyneisyys.” [3]


Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” kansalaisaloitteen julkisessa kuulemisessa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 2.6.2022 sosiaali- ja terveysministeriön edustaja Maija Iles totesi:

Eheytyshoidot "eivät meidän virkamiesnäkemyksemme mukaan kuitenkaan kuulu niin sanottujen vaihtoehtoishoitojen hoitomuotojen piiriin." [4]


Sveitsi teki vuosia kestäneen prosessin tuloksena 16.6.2017 päätöksen ottaa antroposofinen lääketiede, perinteinen kiinalainen lääketiede, homeopatia ja fytoterapia paikallisen sairausvakuutusjärjestelmän korvattavien hoitojen piiriin 1.8.2017 alkaen. Akupunktio oli korvattava jo aikaisemmin. [5]


Täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista tehdään runsaasti tutkimusta. USA:n National Library of Medicine PubMed-tietokannasta löytyy haulla ”complementary and alternative medicines” 29340 tutkimusta [6]


Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tukimusta tehdään ympäri maailmaa, myös aivan naapurissa. Vuonna 2000 avattiin NAFKAM (Norjan kansallinen täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimuskeskus). Se sijaitsee Tromsan yliopiston Terveystieteiden tiedekunnassa (Faculty of Health Sciences, UiT The Arctic University of Norway). Nafkam.no on Norjan terveysviranomaisten virallinen täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) verkkosivusto. [7]


Saksassa Securvita-vakuutusyhtiö selvitti 3-vuotisella vertailevalla tutkimuksella, voiko homeopatian käyttö tuoda yhtiölle säästöjä. Kolmevuotisen seurantajakson päätyttyä tutkijat totesivat, että homeopaattisten valmisteiden käyttäjien terveys oli paremmassa kunnossa kuin perinteisiä lääkkeitä käyttävien terveys. Tutkimuksessa havaittiin, että vakuutusyhtiön homeopatiaa käyttävien asiakkaiden tarve käyttää masennuslääkkeitä ja kipulääkkeitä oli selvästi pienempi kuin perinteistä lääkitystä käyttävillä. Masentuneiden henkilöiden sairauspoissaolopäiviä pystyttiin Securvitan raportin mukaan vähentämään homeopatialla noin 17 % kolmessa vuodessa, kun taas pelkästään perinteisiä lääkkeitä käyttävien masentuneiden henkilöiden sairauspoissaolopäivien määrä kasvoi 17 % samana aikana. Masennuksesta kärsivien sairauspoissaolot ovat huomattava kuluerä sairausvakuutusyhtiölle ja yhteiskunnalle. [8]


European Social Survey vuoden 2014 Suomen aineiston mukaan täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käyttää miljoona suomalaista joka vuosi [9].Yhteenveto


Yksinkertaista ja selvää asiaa ei pidä hämärtää ja hämmentää käyttämällä siitä ”uskomushoito”-termiä. Kyse on yksinkertaisesti seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtäävistä ”eheytyshoidoista”.


Luontaishoitoalan Foorumi ry on ilmaissut kantansa selvästi kannanotossaan: Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviin ”eheytyshoitoihin” on yksiselitteisesti kielteinen [1].


”Uskomushoito”-termi loukkaa sekä täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käyttäviä asiakkaita että hoitoja tekeviä ammattilaisia. Vaadimme, että Mieli Suomen Mielenterveys ry korjaa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamansa lausunnon ja lopettaa loukkaavan ja asiattoman ”uskomushoito”-termin käytön.Luontaishoitoalan Foorumi ry


Suomessa arvioidaan olevan 6000 – 8000 luontaishoitoalan ammatinharjoittajaa. Jäseninämme on 16 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Luontaishoitoalan Foorumi ry edustaa noin 1000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevia henkilöitä.Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja


Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi


Viitteet:


[1] Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviin ”eheytyshoitoihin” on yksiselitteisesti kielteinen. 23.6.2022. https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/seta/kannanotto-23-6-2022/


[2] Vierashuoneessa työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskinen: Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen arvostelu ja elinkeinovapaus. Edilex-uutinen 20.7.2021: https://www.edilex.fi/uutiset/70516


[3] Heikki Hemmilä, LL Kelan asiantuntijalääkäri, kansanlääkinnän tutkija: Luopukaamme termin uskomuslääkintä käytöstä. LÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA DUODECIM 2007;123(19):2352- https://www.duodecimlehti.fi/duo96790


[4] Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan julkinen kuuleminen 2.6.2022 kansalaisaloitteesta Ehjänä syntynyt -- loppu "eheytyshoidoille". Kuulemisen tallenne. Maija Ilesin vastaus alkaa kohdasta 46 min 23 sek. https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/valiokuntien-julkiset-kuulemiset-ja-avoimet-kokoukset/02062022_stv


[5] Sveitsin liittovaltion verkkosivut: 16.6.2017 päätös sekä saksaksi, ranskaksi että italiaksi

Yhteenveto Sveitsin prosessista: https://www.luontaishoitoala.fi/cam/sveitsi/


[6] National Library of Medicine, PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=complementary+and+alternative+medicines (katsottu 5.10.2022)


[7] NAFKAM. https://nafkam.no/en

Lyhyt esittely Luontaishoitoalan Foorumi ry:n verkkosivulla: https://www.luontaishoitoala.fi/cam/norja/nafkam/


[8] Securvita-studie zur homöopathie: wirtschaftlich und wirksam: https://www.securvita.de/fileadmin/inhalt/dokumente/auszuege_SECURVITAL/202004/securvital_0420_6-11.pdf

Suomenkielinen yhteenveto Luontaishoitoalan Foorumi ry:n verkkosivulla: https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/homeopatia/kustannustehokkuus/


[9] Fitzgerald, Rory (City University) & ESS Core Scientific Team & Ervasti, Heikki (Turun yliopisto): European Social Survey 2014: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-02-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3068

https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/ess/