Vaalikysely kansanedustajaehdokkaille luontaishoidoista

2.4.2023

Vain 7,5 % kansanedustajaehdokkaista vastasi kyselyyn, jonka asiat koskevat miljoonaa suomalaista

Kansanedustajaehdokkaille lähetetyt kysymykset olivat samat kuin oikeusministeriön ylläpitämässä otakantaa.fi -palvelussa toteutetussa kyselyssä, johon tuli 6800 vastausta, ja samat kuin kansanedustajille tehdyssä kyselyssä.

OtaKantaa-kyselyn tulokset ovat sivulla

Kansanedustajille tehdyn kyselyn tulokset ovat sivulla

Alla olevassa taulukossa (sivut 1 ja 2) on kansanedustajaehdokkaiden vastaukset puolueittain. Vastauksia tuli 182 kpl eli vain 7,5 % ehdokkaista, joita on yhteensä 2424, vastasi kysymyksiin, jotka koskevat joka vuosi miljoonaa suomalaista.


7.2.2023

Vaalikysely kansanedustajaehdokkaille. Vastaaminen verkkosivulla vie vain hetken!


Hyvä puolueen piiritoimiston väkiPyydämme Teitä ystävällisesti lähettämään tämän kyselyn vaalipiirinne kansanedustajaehdokkaille. Kartoitamme kansanedustajaehdokkaiden näkemyksiä luontaishoidoista muutaman kysymyksen vaalikyselyllä.


Luontaishoitoja eli täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käyttää vuosittain miljoona kansalaista [1]. Tulemme julkaisemaan tämän vaalikyselyn tuloksia omissa ja muissa some-kanavissa, jotta mahdollisimman moni miljoonasta luontaishoitojen käyttäjästä voi valita puolueen ja ehdokkaan, joka edistää luontaishoitojen asemaa Suomessa.Yhteistyöstä kiittäen


Luontaishoitoalan Foorumi ry

(yhteystiedot ja viitteen [1] tiedot alla)


--------------------


Hyvä KansanedustajaehdokasLuontaishoitojen eli täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjiä on Suomessa tutkimuksen mukaan miljoona joka vuosi [1]. Äänestäjinä miljoonalla hoitojen käyttäjällä ja myös muilla kansalaisilla on oikeus tietää, mitä kansanedustajaehdokkaat ajattelevat luontaishoidoista. Siksi teemme Teille seuraavat neljä kysymystä, joihin toivomme Teidän vastaavan. Kysymykset ovat samoja, joita esitettiin kansalaisille otakantaa.fi -sivuston kautta vuosi sitten toteutetussa kyselyssä. Kansalaiskyselyyn tuli lähes 7.000 vastausta ja tarkoituksemme on verrata ehdokkaiden antamia vastauksia kansalaiskyselyyn.

Vastaaminen tapahtuu tästä linkistä avautuvalla kyselysivulla, joka on puoluekohtainen:

<linkki kyselysivulle>

Kiitämme jo etukäteen jokaisesta vastauksesta.1. Tuleeko mielestäsi kansalaisen saada itse päättää omista ja lastensa käyttämistä LUONTAISHOIDOISTA?

Vastausvaihtoehdot: Kyllä / Ei / En osaa sanoa


2. Onko lääkäreillä mielestäsi riittävästi tietoa, jotta he voivat antaa ohjeita LUONTAISHOITOJEN ja TERVEYSTUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ?

Vastausvaihtoehdot: Kyllä / Ei / Vain, jos hänellä on koulutus kyseisestä LUONTAISHOIDOSTA/TERVEYSTUOTTEESTA / En osaa sanoa


3. Suomessa lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen ei kuulu opetusta LUONTAISHOIDOISTA tai TERVEYSTUOTTEISTA. Pitäisikö mielestäsi kuulua?

Vastausvaihtoehdot: Kyllä / Ei / En osaa sanoa


4. Tulisiko Suomeen yliopiston yhteyteen perustaa LUONTAISHOIDOILLE oma tutkimusyksikkö?

Vastausvaihtoehdot: Kyllä / Ei / En osaa sanoa


Tulemme julkaisemaan tämän eduskuntavaalikyselyn tuloksia erilaisina koosteina omissa ja muissa some-kanavissa. Suomessa arvioidaan olevan 6000 – 8000 luontaishoitoalan ammatinharjoittajaa, joista suuri enemmistö on yrittäjiä.Yhteistyöstä kiittäen


Luontaishoitoalan Foorumi ry

Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumiViitteet:

[1] Fitzgerald, Rory (City University) & ESS Core Scientific Team & Ervasti, Heikki (Turun yliopisto): European Social Survey 2014: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-02-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3068

Myös: https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/ess/