Referaatteja

Tällä alasivulla esitellään keskeisiä tutkimuksia homeopatiasta suomenkielisin referaatein. Jokainen referaatti sisältää linkin referoituun tutkimukseen.

Homeopatian käyttö integratiivisessa onkologiassa Strasbourgissa, Ranskassa

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Tutkimusmetodi: kyselytutkimus

2005 Strasbourgin syöpäkeskuksessa tehtiin tutkimus homeopatian käytöstä syöpähoitojen yhteydessä. Silloin homeopatiaa käytti 17 % koehenkilöistä (633 syöpään sairastunutta keskuksen potilasta), tutkimus toistettiin 12 vuotta myöhemmin.

Mukana olevista 535 potilaasta 164 käytti homeopatiaa eli 30,7 %. Käytön päätarkoituksena oli vähentää syöpähoitojen sivuvaikutuksia (75 % käyttäjistä). Homeopaattinen hoito oli määrätty lääkärin toimesta 75,6 %:ssa tapauksista.

Käyttäjätyytyväisyys oli varsin suurta; Käyttäjistä 82,6 % oli "jokseenkin" tai "erittäin" tyytyväisiä, "melko" tyytyväisiä 15,5 % ja "ei ollenkaan" tyytyväisiä vain 1,9 %.

Syöpähoitojen haittavaikutuksia, joihin homeopatiaa käytettiin, oli väsymys, kipu, pahoinvointi, ahdistus, surullisuus ja ripuli. Tutkimuksen mukaan oireet helpottivat 80 % tapauksia. Heikoin vaste oli hiustenlähtöön, painohäiriöihin ja libidon menetykseen.

Tutkimuksen mukaan homeopatia on 30,7 prosentin levinneisyydellään käytetyin täydentävä lääkintä integratiivisessa (yhdistävässä lääketieteessä) onkologian alueella Strasbourgissa. 12 vuoden aikana homeopatian käyttö lisääntynyt 83 %. Melkein kaikki vastaajat ilmoittavat olevansa tyytyväisiä ja kertovat lääkärilleen avoimemmin kuin vuonna 2005.


Lähde:

Bagot, J. L., Legrand, A., & Theunissen, I. (2021). Use of Homeopathy in Integrative Oncology in Strasbourg, France: Multi-center Cross-Sectional Descriptive Study of Patients Undergoing Cancer Treatment. Homeopathy : the journal of the Faculty of Homeopathy, 110(3), 168–173. https://doi.org/10.1055/s-0040-1721065

Homeopaattisilla lääkkeillä, joilla on antineoplastisia eli kasvaimia estäviä ominaisuuksia, on immunomoduloivia eli immunovastetta muuntavia vaikutuksia koe-eläimissä

Kirjoittaja: Kristiina Benjaminsson
Tutkimusmetodi: Kliininen, seuranta

Tausta: Aikaisempi työmme viittaa siihen, että Thuja occidentalisilla, Carcinosinumilla ja Ruta graveolensilla on antineoplastisia ominaisuuksia. Tämän toiminnan mekanismia ei ole aiemmin tutkittu. Tutkimme hypoteesia, jonka mukaan toimintamekanismi tapahtuu immuunimodulaation kautta.

Menetelmät: Arvioimme Thuja occidentalis, Carcinosinum ja Ruta graveolens 1M, 200c ja 30c vaikutukset Balb / c-hiirten immuunijärjestelmään. Homeopaattisia valmisteita annettiin suun kautta kymmenen peräkkäistä päivää. Hematologiset parametrit (valkosolujen (WBC) kokonaismäärä, differentiaalinen määrä ja hemoglobiinipitoisuus), hematopoieettiset parametrit (luuytimen soluisuus ja a-esteraasipositiiviset solut) ja immuuniparametrit vasta-ainevasteelle ja imusolmukkeiden lisääntymiselle arvioitiin standardimenetelmillä. Tulokset analysoitiin tilastollisella vertailulla kontrolliin.

Tulokset: Havaitsimme merkittävän hematologisten parametrien lisääntymisen, mukaan lukien valkosolujen kokonaismäärä, hematopoieettiset parametrit, kuten luuytimen sellulaarisuus ja a-esteraasipositiivisten solujen määrä, muut immuunivasteen parametrit, kuten kiertävä vasta-ainetiitteri ja plakkia muodostavien solujen määrä (PFC) ), erityisesti suuremmilla Thuja- ja Ruta-laimennuksilla. Havaittiin myös B- ja T-lymfoidisolujen lisääntynyttä proliferaatiota. Myrkyllisiä vaikutuksia ei havaittu.

Päätelmät: Tulokset viittaavat homeopaattisten valmisteiden immunomoduloivaan aktiivisuuteen suuressa laimennoksessa. Tämä voi olla mekanismi, jonka kautta homeopaattiset valmisteet vaikuttavat.

Asiasanat: Carcinosinum; Immunomoduloiva aktiivisuus; Ruta; Tuija.

Tekijänoikeus © 2014 Homeopatian tiedekunta. Julkaisija Elsevier Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26143455/

Rottien niveltulehduksen modulointi Toxicodendron pubescensillä ja sen homeopaattisilla laimennuksilla

Kirjoittaja: Kristiina Benjaminsson
Tutkimus: Kliininen tutkimus

Tausta: Toxicodendron pubescens P. Mill (Anacardiaceae), joka tunnetaan homeopatiassa nimellä Rhus toxicodendron (Rhus tox), käytetään tulehduskipulääkkeenä homeopaattisessa käytännössä. Tässä tutkimuksessa arvioitiin Rhus-toksin raakamuodossaan ja homeopaattisissa laimennuksissa (3cH, 6cH, 30cH, 200cH) vaikutuksia Täydellisen Freundin adjuvantin (CFA) aiheuttamaan niveltulehdukseen rotilla.

Menetelmä: Arvioimme niveltulehduksen vakavuuden havaintojen avulla, mukaan lukien tulehdukselliset vauriot, ruumiin ja elinten paino ja hematologiset parametrit, mukaan lukien C-reaktiivinen proteiini (CRP). Suoritettiin myös sokkoutettu röntgenanalyysi kärsineistä nivelistä ja kivun voimakkuuden määrittäminen.

Tulokset: Rhus tox suojasi rotat CFA: n aiheuttamilta tulehdusvaurioilta, ruumiinpainon muutoksilta ja hematologisilta muutoksilta. Rhus tox suojasi niveltulehduksesta johtuvilta radiologisilta nivelmuutoksilta. Myös niveltulehduskipupisteisiin vaikutti suotuisasti Rhus tox. Kaikilla Rhus-toksiinin laimennuksilla, mukaan lukien raakamuoto, osoitettiin niveltulehdusta estävää vaikutusta. Suurin suojaava vaikutus ilmeni raakamuodossa 10 mg / kg / vrk suun kautta.

Johtopäätös: Tämä tutkimus tukee homeopaattisen kirjallisuuden väitteitä Rhus-toksiinin ja sen ultra-laimennusten roolista niveltulehduksen ja siihen liittyvän kivun hoidossa. Lisätutkimuksia tarvitaan tämän Rhus-toksin niveltulehduksen vaikutuksen selittämiseksi.

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21784329/

Tutkimus homeopatian tieteellisistä tutkimuksista lääketieteellisen analysaattorin avulla

Kirjoittaja: Kristiina Benjaminsson
Tutkimus: Tarkkailu

Tausta: Erittäin paljon laimennettujen homeopaattisten lääkkeiden vaikutusta ei ole suoraan havaittavissa. Tarkoituksena oli tutkia selektiivisten homeopaattisten lääkkeiden autonomista terveillä ihmisillä lääketieteellisen analysaattorijärjestelmän avulla (Electronics Division, Bhabha Atomic Research Center, Mumbai, Intia).

Tavoite: Tutkimuksen tavoitteena oli tarkkailla homeopaattisten lääkkeiden vaikutusta sykkeen ja verenkierron fysiologiseen vaihteluun.

Aineisto ja menetelmät: 77 potilaan sykkeen ja verenkierron vaihtelun spektrit kirjattiin ennen ja jälkeen tapahtuneen Medical Analyzer System -järjestelmään antamalla Aconitum napellus (6c, 10M), Arsenicum-album (200c, 1M), Gelsemium sempervirens ( 200c, 1M), Phosphorus (200c, 1M), Pulsatilla nigricans (200c) ja Sulphur (200c, 1M) verrattuna lumelääkekontrolliin. Huippujen amplitudi, matalataajuinen, keskitaajuinen ja korkeataajuinen mitattiin interventio-analyysia varten. Minkä tahansa kelvollisen piikin amplitudin kasvua 100% tai 50%: n laskua pidettiin merkittävänä muutoksena.

Tulokset: Aconitum napellus tuotti vasteen sykevälivaihtelussa (HRV) 30c:n vahvuudessa ja verenkierron vaihtelussa 1M:n vahvuudessa. Sulphur 200c ja 1M, Gelsemium 200c ja Pulsatilla 200c tuottivat 62,5%: n vasteen HRV: ssä 16,6%:n lumelääkevastetta vastaan. Gelsemium, Phosphorus ja Sulphur tuottivat verenkierron vaihteluvasteen 1 M:n vahvuudessa, samanlaisen kuin Aconitum napellus 1 M:n vaste.

Päätelmät: Nämä tiedot viittaavat siihen, että homeopaattisten lääkkeiden vaste on mahdollista tallentaa autonomisen hermoston fysiologisiin parametreihin.

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21787219/

Homeopaattinen hoito lisäterapiana voi parantaa elämänlaatua ja pitkittää selviytymistä potilailla, joilla on ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

Artikkeli julkaistu 3.10.2020


Tutkimusmetodi: Satunnaistettu, lumekontrolloitu, kaksoissokoutettu tutkimus

Itävallassa ja Sveitsissä (2020) toteutettu satunnaistettu, lumekontrolloitu, kaksoissokotettu, Faasi III, monikeskustutkimus:

Wienin lääketieteellinen yliopisto (onkologian kliininen osasto) ja homeopaattisen tutkimuksen instituutti, Wien, Itävalta. 
Lienzin sairaala (lääketieteen osasto) Lienz, Itävalta.
Täydentävän lääketieteen instituutti, Bernin yliopisto, Bern, Sveitsi.
Hengitysteiden ja kriittisen hoidon lääketieteen osasto ja Ludwig Boltzmannin keuhkoterveysinstituutti, Otto Wagnerin sairaala ja Sigmund Freudin yliopisto, lääketieteellinen koulu, Wien, Itävalta.

Potilailla, joilla on pitkälle edennyt ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC), on rajoitetut hoitovaihtoehdot. Tavanomaisen syöpähoidon ohella lisähoitona homeopatia voisi auttaa lievittämään tavanomaisen hoidon sivuvaikutuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, voisiko homeopaattinen hoito lisänä vaikuttaa elämänlaatuun (QoL) ja eloonjäämiseen potilailla, joilla oli ei-pienisoluinen keuhkosyöpä.

Tutkimukseen osallistui 150 potilasta, joilla oli vaiheen IV NSCLC; heistä 98 sai joko yksilöllisiä homeopaattisia lääkkeitä (n = 51) tai lumelääkettä (n = 47) kaksoissokkoutetusti ja 52 verrokkipotilasta, joilla ei ollut homeopaattista hoitoa, heidän kohdallaan seurattiin vain eloonjäämistä.

QoL sekä oireiden määrä osoittivat merkitsevää parannusta homeopatiaryhmässä verrattuna lumelääkkeeseen 9 ja 18 viikon homeopaattisen hoidon jälkeen (p < 0,001).

Mediaani-eloonjäämisaika oli merkitsevästi pidempi homeopatiaryhmässä (435 päivää) verrattuna lumelääkkeeseen (257 päivää, p = 0,010) samoin kuin verrokkiin (228 päivää, p < 0,001). Eloonjäämisaste homeopatiaryhmässä poikkesi merkitsevästi lumelääkkeestä (p = 0,020) ja kontrollista (p < 0,001).

Tutkimus osoittaa, että homeopatia vaikuttaa positiivisesti paitsi elämänlaatuun myös eloonjäämiseen.

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33010094/

Homeopatiaa käyttävien terveys

Kirjoittaja: Varpu Tavi
Tutkimusmetodi: Seuranta/ vertaileva

Luontaishoitojen sairaskassakorvauksiin erikoistunut sairausvakuutusyhtiö Securvita julkaisi syyskuussa raportin, jossa vertailtiin noin 15 700 homeopaattista hoitoa saaneiden henkilöiden terveyttä pelkästään koululääketieteen hoitoja käyttävien lääkäreiden saman suuruiseen (ja samalla tavoin iän, sukupuolen jne. perusteella jakautuneeseen) verrokkiryhmään. Homeopatiaa käyttäneet henkilöt olivat käyneet rekisteröidyn homeopatialla hoitavan lääkärin hoidossa vähintään kolme vuotta.

Tutkijat totesivat, että homeopaattisten valmisteiden käyttäjien terveys oli paremmassa kunnossa kuin perinteisten lääkkeiden käyttäjien terveys, mitä tulee sairausvakuutuskuluihin ja lääkitystarpeisiin sekä sairauspoissaoloihin. Homeopatia-asiakkaat tarvitsivat paljon vähemmän perinteisiä lääkkeitä, esimerkiksi lapset antibiootteja.

Lasten ja aikuisten tarve perinteiseen lääkitykseen oli huomattavasti pienempi niissä tapauksissa, joissa laajempien kroonisten terveysongelmien takia olisi normaalisti ollut korkeampia lääkekuluja. Tästä tuli vakuutusyhtiölle selvää säästöä.

Lisäksi todettiin, että vakuutusyhtiön homeopatiaa käyttävien asiakkaiden tarve käyttää masennuslääkkeitä ja kipulääkkeitä oli ollut huomattavasti pienempi kuin perinteisten lääkitysten käyttäjien tarve.

Raportista selviää myös, että homeopatian etu lasten allergioiden, ihottumien ja astman hoidossa oli ylivertainen verrattuna perinteiseen lääkehoitoon. Homeopatiaa saaneiden lasten vaivat usein parantuivat tai ainakin helpottuivat, kun taas perinteisiä hoitoja käyvien asiakkaiden joukossa ne ylestyivät vuosi vuodelta.

Masentuneiden sairauspoissaolopäiviä pystyttiin Securvitan raportin mukaan homeopatialla vähentämään noin 17%, kun taas verrokkiryhmässä se nousi noin 17%. Homeopatiaa käyttäneiden sairaalakäynnit vähenivät noin 10%, kun taas verrokkiryhmällä ne nousivat noin 33%. Masennuksesta kärsivien poissaolo työstä on huomattava kuluerä sairausvakuutusyhtiölle ja koko yhteiskunnalle.

Securvitan tutkimuksessa keskityttiin siihen, minkälaisia tuloksia hoidoilla saatiin ja minkälaiset kustannukset niistä muodostuivat. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut selvittää, millä mekanismilla homeopaattinen hoito tehosi.

Lähteet:
https://www.securvita.de/fileadmin/inhalt/dokumente/auszuege_SECURVITAL/202004/securvital_0420_6-11.pdf
https://www.securvita.de/securvita-aktuell/homoeopathie.html

Akuuttien ylähengitysteiden toistuvien tulehdusten ehkäisy lapsilla

Kirjoittanut: Kristiina Benjaminsson
Tutkimusmetodi: Satunnaistettu, avoin kliininen tutkimus

Homeopaattisten yhdistelmälääkkeiden tehokkuus, turvallisuus ja siedettävyys lasten toistuvien akuuttien ylähengitysteiden infektioiden ehkäisyssä: monikeskuksinen, avoin, vertaileva, satunnaistettu ja kontrolloitu kliininen tutkimus.

Tutkimus suunniteltiin mahdollisuuksia kartoittavaksi, monikeskukseksi, satunnaistetuksi, avoimeksi kliiniseksi tutkimukseksi kahdessa rinnakkaisessa hoitoryhmässä neljällä lasten poliklinikalla Venäjällä.

Lapset, joiden ikä oli ≤ 6 vuotta, jotka olivat alttiita akuuteille ylempien hengitysteiden infektioille (URTI) = (≥ 3 kertaa viimeisen 6 kuukauden aikana), satunnaistettiin saamaan joko CalSuli-4-02 tai vertailtua homeopaattisia valmisteita (kontrolliryhmä) 3 viikon ajan.

Ensisijainen tulos oli akuutin URTI-potilaiden esiintyvyys 3 ja 6 kuukauden kuluttua hoidon jälkeisessä seurannassa. Toissijaisina päätepisteinä olivat muutokset vaivoissa ja oireissa (kokonais- ja henkilökohtaiset pisteet), hoitotyytyväisyys, antibioottien käyttö, turvallisuus ja siedettävyys.

Päätelmät: Molemmat homeopaattiset yhdistelmälääkkeet johtivat vertailukelpoiseen URTI-arvojen vähenemiseen. CalSuli-4-02-ryhmässä havaittiin merkitsevästi vähemmän URTI-aiheisia vaivoja ja oireita sekä parempaa hoitotyytyväisyyttä ja siedettävyyttä.

Havaittiin myös, että antibioottien käyttöä vähennettiin homeopaattisilla yhdistelmälääkkeillä hoidettaessa ilman komplikaatioita, on mielenkiintoinen ja kutsuu tekemään lisätutkimuksia CalSuli-4-02:n mahdollisuuksista antibiootteja säästävänä vaihtoehtona.

Lähde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4868034/?fbclid=IwAR0iih2Tc3kNTlF3aKnT5lZQbjiuTbVe4f8rdp7Ml1DFMW4iZ9EHqSUtHl4

Tutkimus homeopatian tehokkuudesta perusterveydenhuollon ympäristössä

Kirjoittanut: Kristiina Benjaminsson
Tutkimusmetodi: tarkkaileva tutkimus

Huhtikuussa 2001 PubMedissä julkaistiin tutkimus, jossa homeopatian tehokkuutta vertailtiin perusterveydenhuollossa tavanomaisen lääketieteen kanssa kolmen yleisesti esiintyvän kliinisen sairauden hoitamisessa.

Homeopatian tehokkuutta verrattiin tavanomaiseen lääketieteeseen kansainvälisesti useissa paikoissa toteutetussa, mahdollisuuksia kartoittavassa havaintotutkimuksessa ja reaalimaailman lääketieteellisessä ympäristössä.

Tutkimukseen osallistui kolmekymmentä perinteisen lääketieteen lisensoitua tutkijaa kuudella klinikalla neljässä eri maassa sekä heidän 500 potilastaan, joilla oli ainakin yksi seuraavista kolmesta oireesta:
1) ylempien hengitysteiden oireet, mukaan lukien allergiat
2) alahengitysteiden oireet, mukaan lukien allergiat
tai 3) korvaoireet.

Tutkimuksessa arvioitiin ensisijaisesti vastetta hoitoon, jonka määritelmä oli joko parantunut tai merkittävästi kohentunut 14 päivän hoidon jälkeen. Toissijaiset tulosten arviointikriteerit olivat:
1) toipumisaste
2) haittavaikutusten esiintyminen
3) potilaan tyytyväisyys
ja 4) konsultaation kesto.

Vertailussa oli mukana kaikkiaan 456 potilaskäyntiä, joista 281 sai homeopatiaa ja 175 tavanomaista lääkettä vaivoihinsa. Homeopatiaa saaneiden potilaiden vaste hoitoon ensisijaisen arvioinnin kriteerillä eli parantunut/merkittävästi kohentunut olo oli 82,6% ja tavanomaisen lääkkeen saaneilla 68%.

Paranemista vähemmän kuin yhdessä päivässä ja 1-3 päivässä havaittiin 67,3%:lla homeopatiaa saaneista ryhmistä ja 56,6%:lla tavanomaista lääkehoitoa saaneista.
Haittavaikutukset tavanomaisella lääkkeellä hoidetuilla olivat 22,3% ja homeopaattisilla hoidetuista 7,8%.

Erittäin tyytyväisiä hoitovasteeseen oli 79 % homeopatialla hoidetuista potilaista ja 65,1% tavanomaisella lääketieteellä hoidetuista potilaista. Molemmissa hoitoryhmissä 60%:lla tapauksista vastaanottokäynnit kestivät 5 - 15 minuuttia.

Johtopäätös tutkimuksesta on, että homeopatia vaikuttaa olevan vähintään yhtä tehokasta kuin perinteinen lääketieteellinen hoito hoidettaessa potilaita, joilla on joku näistä kolmesta tutkitusta sairaustilasta.

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11327521/

Homeopaattinen hoito kroonisissa sairauksissa

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Tutkimusmetodi: Seuranta

6 vuoden aikana toteutettu yliopistosairaalan avohoidon tarkkailututkimus 6544 seurantapotilaasta. […]

Jokainen potilas, joka osallistui sairaalan avohoitoyksikköön tutkimusajan jaksolle, otettiin mukaan ensimmäisestä seurannasta lähtien. […] Tulokset perustuivat loppukonsultaation 7 pisteen Likert-tyyppisellä asteikolla annettuihin tuloksiin, ja niitä verrattiin kokonaistuloksina lähtöarvoihin.

TULOKSET: Potilaista ;

70,7% (n = 4627) ilmoitti positiivisista terveysmuutoksista, ja

50,7% (n = 3318) ilmoitti niiden muuttuneen paremmaksi (+2 pistettä) tai paljon paremmaksi (+3).

Päätelmänä: Homeopaatian tuoneen positiivisia terveysmuutoksia huomattavalle osalle suuresta joukosta potilaita, joilla on suuri kirjo kroonisia sairauksia.

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16296912/

Keskittymishäiriöisten lasten homeopaattinen hoito

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Tutkimusmetodi: Kaksoissokkoutettu, satunnastettu, plasebo-kontrolloitu

Tutkimukseen osallistui 62 lasta (6-16v). Jotka jaettiin kahteen ryhmään ja he saivat joko homeopaattista lääkettä 6 viikon ajan, jota seurasi lumelääke 6 viikon ajan (Ryhmä A), tai päinvastoin eli ensin 6 vk plaseboa ja sitten 6 viikkoa homeopaattista lääkettä (ryhmä B). Tutkimusjaksojen alussa, sekä jaksojen vaihtuessa tila arvioitiin Conners 'Global Index (CGI) pisteytyksellä vanhempien toimesta. Sen paremmin lapset, heidän vanhempansa kuin tutkijatkaan eivät kokeen aikaan tienneet saiko lapsi homeopaattisen valmisteen vaiko plasebon.

Tutkimuksessa havaittiin CGI pisteiden olevan huomattavasti matalammat homeopatiaa saaneilla lapsilla verrattuna plasebo ryhmään. Tutkijoiden mukaan tämä tukee tieteellistä näyttöä homeopatian tehokkuudesta tarkkaavaisuus häiriöiden hoidossa, etenkin käyttäytymis- ja kognitiivisten toiminnoissa.

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16047154/

Fibromyalgian kliinisen tilan muutos hoidettaessa homeopaattisilla lääkkeillä verrattuna plasebo-valmisteeseen

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Tutkimusmetodi: kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumekontrolloitu

Kaikilla osallistujilla (62 hlö) oli lääkärin diagnosoima fibromyalgia, heidät jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmistä sai yksilöityä homeopaattista hoitoa klassisen homeopatian mukaisesti, toinen plasebo- valmisteen. 

Osallistujat satunnaistettiin saamaan suun kautta otettava nestemäinen potensoitu homeopaattinen lääke tai saman näköinen lumelääke. 
Kokeeseen osallistui kokeneita homeopaatteja, joita kokeeseen osallistujat tapasivat 2, 4, 6 kuukauden aikana. Homeopaatit ohjeistettiin hoitamaan samalla tavalla jokaista kokeeseen osallistujaa, tarpeen mukaan vaihtamaan tai tekemään korjauksia määräämiinsä lääkkeisiin. Tapaamisien jälkeen homeopaatit välittivät apteekkiin lääkemääräyksen. Apteekki jakoi osallistujille lasipullon joko kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan (jos homeopaatti teki muutoksia hoitoon). Vain tutkimusmetologilla ja apteekin henkilökunnalla oli pääsy satunnaistamistietoihin. 

Homeopatiaa saaneiden ryhmässä oli 26 ja plaseboryhmässä 27 henkilöä.
Ryhmiä vertaillessa; Homeopaattista hoitoa saaneessa ryhmässä sairaus oli kestänyt pidempään, lähtötilanteessa masennuspisteytys oli korkeampi, kipupisteiden paineluarkuus oli suurempi verrokki ryhmään nähden.

Homeopaatit vaihtoivat selkeästi useammin lääkettä plaseboryhmässä olevilta verrattuna homeopaattista lääkettä saaneisiin. 
Homeopaattista hoitoa saaneella ryhmällä havaittiin huomattavaa vähentymistä kipupisteiden määrässä ja kipupisteiden palpaatiossa, fibromyalgia pistemäärissä sekä vähäisempää masennus ja ärtyneisyyden tuntemusta ja McGill Affective pisteitä verrattaessa lumelääkettä saaneisiin 3 kuukauden kohdalla. 
Merkittävästi suurempi osa homeopaattisen ryhmän potilaista sai vähintään 25% parannuksen kipupisteherkkyyteen (13/26, 50%) verrattuna lumelääkettä saaneeseen (4/27, 15%) (Fisherin testi, kaksisuuntainen, P = 0,008). Neljännen kuukauden käynnin yhteydessä homeopatiaa saaneet potilaat arvioivat hoidon hyödyllisyyden (7,8, SE0,6) huomattavasti suuremmaksi kuin lumelääkkeellä olleet (5,3, SE 0,5) ( P = 0,004). 
Yhteenvetona:  Homeopaattisella lääkityksellä olleilla oli vähemmän kipupisteitä, masennusta sekä ärtyneisyyttä ja parempi elämänlaatu. Tutkimus osoitti homeopaattistenlääkkeiden olevan plaseboa parempi fibromyalgian hoidossa.

Lähde: https://academic.oup.com/rheumatology/article/43/5/577/1788410

Meta-analyysi akuutin lasten ripulin hoidosta homeopatialla.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Tutkimusmetodi: Meta-analyysi, kaksoissokkoutettu

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yksilöllisellä homeopaattisella hoidolla on positiivinen hoitovaikutus lasten akuutin ripulin hoidossa. Tästä rohkaistuneena tutkijat toteuttivat meta-analyysin aiheesta.

Kolme kaksoissokkotutkimusta ripulista yhteensä 242 lasta, joiden ikä oli 6kk. - 5 v., analysoitiin yhtenä ryhmänä.

Lapset oltiin satunnaistetttu saamaan, joko yksilöllistä homeopaattista lääkettä tai lumelääkettä, joka otettiin kerta annoksena kunkin ripuli ulosteen jälkeen 5 päivän ajan. Vanhemmat kirjasivat päivittäisen ulosteiden laadun päiväkirjoihin, ja terveydenhuollon työntekijät tekivät kotikäyntejä päivittäin seuratakseen lapsia.

Meta- analyysi osoittaa ripulin keston olevan 3,3 päivää homeopatiaryhmässä verrattuna 4,1: ään lumelääkeryhmässä (P = 0,008). Tutkimusten tulokset vahvistavat, että yksilöllinen homeopaattinen hoito vähentää akuutin lasten ripulin kestoa ja viittaavat siihen, että tulevassa homeopaattisessa tutkimuksessa tulisi käyttää suurempia otoskokoja riittävän tilastollisen tehokkuuden varmistamiseksi. Homeopatiaa tulisi harkita käytettäväksi lisänä oraaliseen nesteytyksen ohella lasten akuutin ripulin hoidossa.

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12634583/

PMS- oireyhtymän hoito yksilöidyllä homeopaattisella valmisteella

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Tutkimusmetodi: kaksoissokkoutettu, plasebo-kontrolloitu tutkimus

Israelilaisessa tutkimuksessa seurattiin PMS oireisten naisten (105 henkilöä) vointia. Osallistujat olivat 18-50 vuotiaita.

Tutkimuksen tarkoituksen oli selvittää onko homeopatista apua PMS-oireisiin. Osallistujat saivat jonkin tutkimuksessa käytetyistä neljästätoista lääkkeestä tai plasebo- valmisteen.

Mukaan valikoitiin vain sellaisia henkilöitä, joiden oirekuva täsmäsi, johonkin kokeessa käytettävään homeopaattiseen valmisteeseen ja heillä oli diagnosoitu PMS-oireyhtymä.

Tutkimus toteutettiin seurantana. Jokainen osallistuja sai kyselykaavakkeen, joka pisteytettiin.

Yhteenvetona: PMS-oirepisteytys parani huomattavasti enemmän homeopaattisilla lääkkeillä hoidettujen ryhmässä kuin lumelääkkeellä hoidettujen ryhmässä. 

Lähde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31434111/