Valtioneuvoston kanslia

4.5.2021

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto tiedusteli Valtioneuvoston kanslialta 4.5.2021:

1. Mikä taho on vastuussa hallitusohjelman terminologiasta kohdassa, jossa mainitaan, että ”selvitetään vaihtoehto- ja uskomushoitojen eri sääntelymahdollisuudet”?

2. Mihin tahoon ja virkamiehiin voimme olla yhteydessä vedotaksemme asiallisen termin käyttöön ottamiseksi kuvattaessa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja?


Valtioneuvoston kanslia siirsi (5.5.2021) Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton tiedustelun hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi.


Sosiaali- ja terveysministeriö vastasi (13.7.2021) Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolle, että ”Hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset on tehty hallitusohjelmaneuvottelijoiden toimesta. Virkavalmistelussa pyrimme määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Olemme käyttäneet tästä teemasta termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot.”


Sosiaali- ja terveysministeriö on siis luopunut "uskomushoito"-termin käytöstä!