Miksi luontaishoidot?

CAM-Kesä2021  (Julkaistu Foorumin Facebook-sivulla 15.7.2021)

Miksi luontaishoidot?

Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen (eli CAM-hoitojen) käytölle on kolme pääsyytä:

1) CAM-hoidot koetaan hyödyllisiksi,

2) CAM-hoidot ovat turvallisia,

3) tyytymättömyys koululääketieteeseen.

Tutkimustulokset myös vahvistavat, että läntisessä maailmassa (Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa) väestö ei käytä CAM-hoitoja, jos se on tyytyväinen koululääketieteen tehokkuuteen ja turvallisuuteen.

CAM = Complementary and Alternative Medicine, Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot

Marraskuussa 2020 julkaistiin tutkimusartikkeli systemaattisesta katsauksesta, joka selvitti niitä tekijöitä jotka vaikuttavat täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen (CAM-hoitojen) käyttöön maailmassa.

Tutkimus toteutettiin kirjallisuushakuna Pubmed, ScienceDirect ja EMBASE tietokannoista hakuavaimella: ‘herbal medicine’ OR ‘herbal and dietary supplement’ OR ‘complementary and alternative medicine’ AND ‘reason’ OR ‘attitude’. Tietokannoista löytyi yli 10 000 tutkimusta, joista otettiin mukaan englanninkieliset v. 2003 – 2018 julkaistut tutkimukset, joissa oli tutkittu CAM-hoitojen käytön tai käyttämättömyyden syitä.

Karsinnan jälkeen analysoitavaksi jäi 231 kriteerit täyttävää tutkimusjulkaisua 51 eri maasta. Suurin osa 231:stä tutkimuksesta oli peräisin Aasiasta (25,5 %), Euroopasta (20,9 %), Pohjois-Amerikasta (20,0 %) ja Lähi-idästä (14,7 %). Myös pieni määrä julkaisuja Australiasta (7,8 %) sisällytettiin tähän systemaattiseen katsaukseen.

CAM-hoitojen määritelmänä käytettiin Maailman terveysjärjestön (WHO) CAM-hoitojen vuoden 2002 määritelmää: "CAM-hoidoilla viitataan laajan joukkoon terveydenhuoltokäytäntöjä, jotka eivät ole osa maan omaa perinnettä tai joita ei ole integroitu sen hallitsevaan terveydenhuoltojärjestelmään.”

Tutkimuksen mukaan kolme tärkeintä syytä CAM-hoitojen käyttöön olivat:

1) hoitojen kokeminen hyödylliseksi (mainittu 84 % julkaisuista),

2) CAM-hoitojen turvallisuus (mainittu 37 % julkaisuista) ja

3) tyytymättömyys koululääketieteeseen (mainittu 37 % julkaisuista). Syyt olivat samat tutkimuksissa, joissa kohteena oli jokin terveydentilan määrittämä populaatio (esimerkiksi syöpää sairastavat), ja tutkimuksissa, joissa populaationa oli koko väestö.

CAM-hoitojen useimmin mainitut odotetut hyödyt olivat sairauksien hoito, oireiden lievittäminen, koululääketieteen hoitojen sivuvaikutusten vähentäminen, hyvinvoinnin ylläpitäminen tai tautien ehkäisy. Ihmiset kertoivat myös, että CAM-hoitojen käyttö oli ns. viimeinen keino.

Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen olivat syöpäpotilailla lisäsyitä CAM-hoitojen käyttöön. He myös raportoivat käyttävänsä CAM-hoitoja koululääketieteellisten hoitojen sivuvaikutusten vähentämiseen.

Yleisimmin ilmoitettuja syitä tyytymättömyydelle koululääketieteeseen olivat sen tehottomuus ja/tai sen aiheuttamat sivuvaikutukset. Jotkut potilaat halusivat käyttää CAM-hoitoja koululääketieteen hoidoista johtuvien sivuvaikutusten välttämiseen tai tavanomaisten lääkkeiden määrän vähentämiseen.

Tämä systemaattinen katsaus sisälsi suuren määrän tutkimusjulkaisuja mm. syöpää, diabetesta, sydän- ja verisuonitautia tai HIV:ä sairastavista potilaista. Näyttää siltä, että osa sellaisista potilaista, joilla on esimerkiksi jokin näistä mainituista sairauksista, joita koululääketiede ei pysty tyydyttävästi hoitamaan tai hoidoista aiheutuu merkittäviä epämiellyttäviä sivuvaikutuksia, hakeutuu CAM-hoitoihin.

Huolimatta rajallisesta tutkimusnäytöstä CAM-hoitojen hyödystä, niiden 'odotetut hyödyt' olivat useimmiten ilmoitettu syy näiden hoitojen käyttöön. Tämä havainto ei ole yllättävä, koska ihmiset käyttävät CAM-hoitoja tyydyttämään yksilöllisiä tarpeitaan tai täyttämään aukkoa, jonka koululääketiede jättää.

Tutkimuksessa mukana olevat syöpäpotilaiden kokemuksista kertovat julkaisut raportoivat yleensä CAM-hoitojen käytön syyksi koululääketieteen negatiivisten ja usein epämiellyttävien sivuvaikutusten vähentämisen.

CAM-hoitojen käytön muita syitä olivat CAM-hoitoja käyttävien sosiaaliset verkostot (mainittu 27 % julkaisuista), halu hallita itse tai päättää itse hoitomenetelmistä (mainittu 28 % julkaisuista), CAM-hoitojen edullisuus (mainittu 24 % julkaisuista), kokeilun halu (mainittu 21 % julkaisuista), perinteisten terveydenhuollon ammattilaisten suositus (mainittu 18 % julkaisuista), helppo pääsy CAM-hoitoihin (mainittu 14 % julkaisuista), usko kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan (mainittu 12 % julkaisuista) ja perinne / vakaumus (mainittu 12 % julkaisuista).

Syitä CAM-hoitojen käyttämättömyyteen olivat negatiivinen asenne CAM-hoitoihin ja positiivinen asenne koululääketieteeseen.

Tutkimustulokset vahvistavat, että läntisessä maailmassa (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) väestö ei käytä CAM-hoitoja, jos se on tyytyväinen koululääketieteen tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Mutta pettyessään koululääketieteeseen potilaat saattavat aloittaa CAM-hoidot.

Tämä mahdollisuus on tullut esille myös syöpäpotilaita koskevassa systemaattisessa katsauksessa, jonka mukaan ne potilaat jotka olivat tyytyväisiä koululääketieteeseen, eivät käyttäneet CAM-hoitoja.

Lähde:

Tangkiatkumjai, M., Boardman, H. & Walker, DM. Potential factors that influence usage of complementary and alternative medicine worldwide: a systematic review. BMC Complement Med Ther 20, 363 (2020). https://doi.org/10.1186/s12906-020-03157-2

https://doi.org/10.1186/s12906-020-03157-2

Yle Iltalehti Ilta-Sanomat HS – Helsingin Sanomat Aamulehti KSML.fi - Keskisuomalainen MTV3

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Akupunktioammattilaiset ry

Avartuva Ihmiskuva Ry

Kairon Instituutti

Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry

Rajatiedon Yhteistyö ry

Ayurveda Suomi - Suomen Ayurvedayhdistys ry

Terveystuotekauppiaiden Liitto

TAIMI-koulutus Oy

Shiatsu Finland ry

Suomen Homeopaatit ry

Harmonet Koulutus

Kay.fi

#camkesä2021 #luontaishoitoalanfoorumi