Lukuisia virheitä Juhani Knuutin kirjassa Kauppatavarana terveys

26.9.2020

Professori Juhani Knuutin kirja Kauppatavarana terveys - selviydy terveysväitteiden viidakossa pyrkii olemaan tieteelliseen tietoon perustuva tietokirja mutta ei valitettavasti yllä sellaiseksi. Syynä ovat kirjan lukuisat asiavirheet, asenteellisuus, valikoiva tieteellisen tiedon käyttö ja tieteellisen esitystavan virheet ja laiminlyönnit.

Yhteiskuntatieteiden tohtori, terveystutkija ja tietokirjoittaja Pauliina Aarva kirjoittaa blogissaan

"Mielestäni tietokirjailijan ja tutkijan olisi ollut hyödyllistä perehtyä tarkemmin täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen ilmiöön (CAM, Complementary and Alternative Medicine)."

Filosofian tohtori, biologi Christer Sundqvist pitää yllä Knuutin kirjasta löydettyjen virheiden luetteloa blogissaan. Tähän mennessä (21.10.2020) virheitä on löytynyt 75 kappaletta.

Muutamia kirjan virheistä on käsitelty tarkemmin Luulosta Tietoon blogissa.

Knuuti kirjoittaa kirjansa johdannossa (s. 11):

"Tässä kirjassa arvioin erilaisia suosittuja terveysväitteitä tutkitun tiedon valossa. Analysoin 71 terveysteemaa ja hoitoa ja niihin liittyviä satoja erillisiä terveysväitteitä. Analyysini perustuu tieteellisen kirjallisuuden huolelliseen arviointiin."

Vallitsevan lääketieteellisen paradigman edustajana Knuutin olisi kannattanut tutustua Thomas Kuhnin, joka oli 1900-luvun merkittävimpiä tieteenfilosofeja, ajatuksiin ennen kirjan kirjoittamista lääketieteen paradigman ulkopuolella olevista täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. Kuhnin ajatuksia:

Havainnot riippuvat aina tietystä paradigmasta. Koskaan ei ole mahdollista arvioida kilpailevia paradigmoja riippumattomasti. 

Uusi paradigma sisältää yleensä vanhan erikoistapauksena. Uusi tapa tehdä tiedettä on siis laajempi: se selittää enemmän ja paremmin. – – Koska vanhassa paradigmassa on taustalla suuri määrä valtaa ja yhteiskunnallisia suhteita ja erilaisten tieteellisten organisaatioiden olemassaolo voi olla kiinni jostain paradigmasta, paradigman vaihtumisen tunnustaminen ei ole aina helppo ja nopea tapahtuma. Lopulta uusi paradigma muuttaa kuitenkin tiedettä, sitten teknologiaa ja lopulta ihmisten elämää ja yleistä näkemystä olemassaolosta.