STM luopui

13.7.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on luopunut "uskomushoito"-termin käytöstä

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto tiedusteli 4.5.2021 Valtioneuvoston kanslialta hallitusohjelmakirjauksesta, joka liittyy täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelyn eri mahdollisuuksien selvittämiseen. Sannan Marinin hallitusohjelmassa on kirjaus, jossa todetaan, että ”selvitetään vaihtoehto- ja uskomushoitojen eri sääntelymahdollisuudet”.


Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto tiedusteli Valtioneuvoston kanslialta 4.5.2021:

1. Mikä taho on vastuussa hallitusohjelman terminologiasta kohdassa, jossa mainitaan, että ”selvitetään vaihtoehto- ja uskomushoitojen eri sääntelymahdollisuudet”?

2. Mihin tahoon ja virkamiehiin voimme olla yhteydessä vedotaksemme asiallisen termin käyttöön ottamiseksi kuvattaessa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja?


Valtioneuvoston kanslian siirsi (5.5.2021) Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton tiedustelun hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi.


Sosiaali- ja terveysministeriö vastasi (13.7.2021) Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolle, että ”Hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset on tehty hallitusohjelmaneuvottelijoiden toimesta. Virkavalmistelussa pyrimme määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Olemme käyttäneet tästä teemasta termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot.”


Sosiaali- ja terveysministeriö on siis luopunut "uskomushoito"-termin käytöstä!