Hoitotoimenpiteiden vaikuttavuus

CAM-Kesä2022  (Julkaistu Luontaishoitoalan Foorumin Facebook-sivulla 18.7.2022)

Yli 90 % terveydenhuollon hoitotoimenpiteistä on ilman korkealaatuista näyttöä


Cochranen katsauksissa tutkituista terveydenhoidon hoitotoimenpiteistä useimpien vaikuttavuudesta ei ole korkealaatuista näyttöä: systemaattinen katsaus ja meta-analyysi

Tavoite: Tutkia millä osalla terveydenhuollon hoitotoimenpiteistä, joita on tutkittu Cochranen katsauksissa (Cochrane Reviews), on vaikuttavuudesta korkealaatuinen näyttö.

Menetelmä: Tutkimukseen otettiin 2428 katsauksen satunnaisotos eli 35 % kaikista 1.1.2008 -- 5.3.2021 välillä julkaistuista Cochranen katsauksista. Tästä joukosta valittiin ne katsaukset, joissa tutkittavalla hoitotoimenpiteellä hoidetulla testiryhmällä oli vertailuryhmä. Lisävaatimuksena oli, että vertailuryhmä sai placebo-hoitoa tai ei lainkaan hoitoa, ja tulosten laatu oli arvioitu käyttäen GRADE-systeemiä (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Näistä katsauksista laskettiin niiden hoitotoimenpiteiden osuus, joiden hyödyt perustuivat korkealaatuiseen näyttöön. Korkealaatuisen näytön määritelmä vaatii, että on 1) korkealaatuinen GRADE-arvio vähintään yhdellä päätuloksista, 2) tilastollisesti merkitsevät positiiviset tulokset ja 3) katsauksen tekijöiden positiivinen arvio vaikuttavuudesta. Lisäksi laskettiin haitallisilta vaikuttavien hoitotoimenpiteiden osuus.

Tulokset: Tutkimukseen valikoituneista 1567 hoitotoimenpiteestä 87:llä (5,6 %) oli korkealaatuinen näyttö hoitotoimenpiteen hyödyistä. Haitallisia oli 577 (36,8 %) hoitotoimenpidettä. Tilastollisesti merkitsevä näyttö haitallisuudesta oli 127 (8,1 %) hoitotoimenpiteellä. Tutkimuksen mahdollinen pääasiallinen rajoite oli riippuvuus Cochranen katsausten tekijöiden tekemien arvioiden (mukaanlukien heidän GRADE-arvioiden) luotettavuudesta.

Johtopäätös: Yli 90 prosentilta terveydenhuollon hoitotoimenpiteistä, joita on tutkittu tuoreimmissa Cochranen katsauksissa, puuttuu korkealaatuinen näyttö hyödyistä ja haitat on raportoitu puutteellisesti.


Katsauksen suomenkielinen tiivistelmä:

https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/laaketiede/vaikuttavuus/howick/


Lähde:

Howick J, Koletsi D, Ioannidis JPA, Madigan C, Pandis N, Loef M, Walach H, Sauer S, Kleijnen J, Seehra J, Johnson T, Schmidt S. Most healthcare interventions tested in Cochrane Reviews are not effective according to high quality evidence: a systematic review and meta-analysis. J Clin Epidemiol. 2022 Apr 18;148:160-169. 

https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2022.04.017  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35447356/


KUVA: www.coloringonline.com

#Camkesä2022 #rauhaajarakkautta #hyvinvointi #terveys #mielenterveys #tutkittutieto #tutkimus #luontaishoidot #täydentäväthoidot #vaihtoehtohoidot #terveys #media

#medisiinari #lääkäri #lääketiede #yhdistävälääketiede #täydentäväthoidot #vaihtoehtoisethoidot

#kokemus #osaaminen #holismi

#avoimuus #terveydenhuolto


Akupunktioammattilaiset ry

Avartuva Ihmiskuva Ry

Kairon Instituutti

Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry

Ayurveda Suomi - Suomen Ayurvedayhdistys ry

Terveystuotekauppiaiden Liitto

TAIMI-koulutus Oy

Shiatsu Finland ry

Suomen Homeopaatit ry

Harmonet Koulutus

Kay.fi

Rajatiedon Yhteistyö ry

Suomen Aromaterapeutit ry

Suomen fytoterapia ry

Terapeuttiset energiaparantajat ry

Luontaishoitoalan Foorumi ry

#fytoterapia #fytoterapeutit #energiahoitaja