Kyselytutkimus 2021

Lääkäriliiton tuoreen kyselytutkimuksen tulos: Neljännes lääkäreistä (24%) on sitä mieltä, että ”Vaihtoehtohoidot tarjoavat kokonaisvaltaisemman lähestymistavan ihmisten terveysongelmiin kuin lääketiede” [1].

Saman kyselytutkimuksen tulos: Neljä lääkäriä kymmenestä (41%) on sitä mieltä, että ”Lääketiede voisi hyötyä vaihtoehtohoidoissa käytetyistä menetelmistä” [1]

Lähde:

[1] Kysely vaihtoehtohoidoista lääkäreille 2021. Suomen Lääkäriliitto.

https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/5227/vaihtoehtohoidot_2021_tuloksia_laakarit.pdf

Kuvassa on sivu 16 tutkimuksen lääkäreitä koskevasta tulosraportista [1]:

Lue Lääkäriliiton kyselytutkimuksen tulokset.

Keskustelu SuomiAreenalla tutkimuksen julkaisun yhteydessä 14.7.2021.