Syke 1: Terveystuotekaupan oikaisupyyntö

13.3.2023

Terveystuotekauppiaiden liiton oikaisupyyntö Lukion Syke 1 Terveys voimavarana -kirjaan


Edita Publishing oy


Lukion Syke 1 Terveys voimavarana kirjassa todetaan, että ”Luontaistuotteet ovat ulkonäöltään ja käyttötavoiltaan lääkkeiden kaltaisia valmisteita, kuten erilaisia rohdosvalmisteita, ravintolisiä ja homeopaattisia valmisteita. Niitä ei valvota samoin kuin lääkkeitä, koska ne luokitellaan elintarvikkeiksi. Niiden tehosta tai turvallisuudesta ei ole tieteellistä näyttöä, vaikuttavien aineiden pitoisuudet saattavat vaihdella eri valmistuserissä ja ne voivat sisältää myös muita aineita kuin pakkausselosteessa on kerrottu.”

Todellisuudessa Lukion Syke 1 kirjan kyseisessä kappaleessa mainituista luontaistuotteista vain ravintolisät luokitellaan elintarvikkeiksi. Erilaiset rohdosvalmisteet, kuten myyntiluvalliset kasvirohdosvalmisteet ja perinteiset kasvirohdosvalmisteet sekä homeopaattiset valmisteet luokitellaan lääkelain alaisiksi valmisteiksi. 

Myös Lukion Syke 1 kirjan väite, että luontaistuotteiden tehosta tai turvallisuudesta ei ole tieteellistä näyttöä, on virheellinen. 

Ravintolisien tehosta on runsaasti tieteellistä näyttöä. Ravintolisistä käytettyjen Euroopan Komission hyväksymien terveysväitteiden käytön lähtökohta on, että väitteiden taustalla oleva tieteellinen näyttö tulee hyväksyttää etukäteen ennen kuin väitettä voi käyttää. Esimerkiksi EU:ssa on hyväksytty muun muassa vastustuskykyyn liittyvä terveysväite A-, B6-, B12-, C- ja D-vitamiinille, folaatille, kuparille, raudalle, seleenille ja sinkille. Näitä ravintoaineita sisältävistä ravintolisistä voidaan kertoa immuunijärjestelmään liittyä hyväksytty terveysväittämä. EU:ssa on tällä hetkellä noin 250 tieteellisen näytön perusteella hyväksyttyä terveysväitettä, joita voi käyttää elintarvikkeiden, kuten ravintolisien markkinoinnissa. Osa ravintolisistä ja kasvirohdosvalmisteista on huomioitu myös käypä hoito-suosituksissa. Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. 

Lääkelain alaisten kasvirohdosvalmisteiden tieteellinen näyttö on huomioitu Euroopan lääkeviraston EMAn kasvirohdoskomitean (Committee on Herbal Medicinal Products, HMPC) kasvimonografioissa. Näitä kasvimonografioita on Euroopan lääkevirasto hyväksynyt jo yli 100 rohdoskasville. Lääkelain alaisille kasvirohdosvalmisteille saa lääkkeellisen indikaation. Esimerkiksi punahattua sisältävän kasvirohdosvalmisteen indikaatio voi olla ”perinteinen kasvirohdosvalmiste (itsehoitolääke) flunssan tukihoitoon ja ennaltaehkäisyyn.” 

Ravintolisien ja lääkelain alaisten kasviperäisten valmisteiden maahantuontia, valmistusta, turvallisuutta ja käyttöä ohjaavat kymmenet eri säädökset. Luontaistuotteista löytyy runsaasti tieteellistä tutkimusnäyttöä ja myös lainsäädännössä on vaatimuksia tästä tutkimusnäytöstä sekä tuotteiden turvallisuudesta. 

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto paheksuu sitä, että lukiolaisille opetetaan virheellistä tietoa yli 2 miljoonan suomalaisen käyttämistä luontaistuotteista. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto edellyttää, että Edita Publishing Oy korjaa Lukion Syke 1-kirjassa olevat virheelliset luontaistuotteita koskevat tiedot mahdollisimman pian sähköiseen versioon ja oppikirjan painettuun versioon.


terveisin                                                                                                                              

MIKA RÖNKKÖ

toiminnanjohtaja


Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Eteläranta 10, 00130 Helsinki

puh. 0500 430 818

mika.ronkko(at)terveystuotekauppa.fi

-Jo vuodesta 1967 edistämässä terveellisiä elämäntapoja -