Lapsiasiavaltuutettu

10.10.2023

Pyöreän pöydän keskustelu 10.10.2023 lapsen oikeuksista ja virallisen lääketieteen ulkopuolisista hoitomuodoista ja hyvinvointipalveluista

Lapsiasiavaltuutetun toimiston Pyöreän pöydän keskustelu lapsen oikeuksista ja virallisen lääketieteen ulkopuolisista hoitomuodoista ja hyvinvointipalveluista tiistaina 10.10.2023 klo 12–16 etätilaisuutena.

Kutsu: "Pyöreän pöydän keskustelujen tarkoituksena on lisätä tietoa, vaihtaa mielipiteitä ja hyviä käytänteitä sekä saada aikaiseksi ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Tilaisuus alkaa teemaan johdattavilla asiantuntija-alustuksilla. Tämän jälkeen pyydämme osallistujilta viiden minuutin mittaisen puheenvuoron instituutio- ja organisaatiokohtaisesti.

Puheenvuorossa pyydämme teitä lyhyesti vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  1. Millaisia virallisen lääketieteen ulkopuolisia hoitomuotoja ja hyvinvointipalveluja on käytössä lapsilla, millaisissa tilanteissa niitä käytetään ja mitä niillä tavoitellaan?
  2. Mitä hyvää on virallisen lääketieteen ulkopuolisissa hoitomuodoissa ja hyvinvointipalveluissa lapsen aseman, oikeuksien ja hyvinvoinnin kannalta?
  3. Mitä ongelmia on virallisen lääketieteen ulkopuolisissa hoitomuodoissa ja hyvinvointipalveluissa lapsen aseman, oikeuksien ja hyvinvoinnin kannalta?"

Lue Foorumin puheenvuoro ja raportti keskustelusta alasivulta


9.10.2023

Luontaishoitojen käyttö lapsilla

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tietopaketti Lapsiasiavaltuutetun Pyöreän pöydän keskusteluun 10.10.2023


Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Ylitarkastaja Katja Mettinen


Hei!


Kokosimme käyttöönne tietopaketin luontaishoitojen käytöstä lapsilla. Paketti sisältää tietoa virallisen lääketieteen ulkopuolisista hoitomuodoista ja hyvinvointipalveluista sekä tutkimustuloksia Suomesta ja maailmalta.


Ystävällisin terveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Anu Wikström, sihteeri
anu(at)luontaishoitoala.fi

Sähköposti: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Viestipalvelu X: @LuontaisFoorumi

Luontaishoitoalan Foorumi ry on Suomessa toimivien luontaisterapeuttien yhteistyöjärjestö. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n piiriin kuuluu ammattilais- ja yrittäjäjäsentensä sekä yhteistyöjärjestöjen kautta noin 1.000 täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen alalla toimivaa henkilöä.

Lue tietopaketti alasivulta


6.10.2023

Lapset ja luontaistuotteet

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton kannanotto Lapsiasiavaltuutetun Pyöreän pöydän keskusteluun 10.10.2023

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ei osallistu tilaisuuteen kutsuttuna, mutta liitto on Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenjärjestö, joka on yksi tilaisuuteen kutsuttu taho. Pyöreän pöydän keskustelu keskittynee hoitomuotoihin, eikä tuotteisiin. Niin sanotut luontaistuotteet kuitenkin osin liittyvät teemaan, joten katsomme tärkeäksi tuoda Lapsiasiavaltuutetun tietoon joitakin tuotteisiin liittyviä näkökulmia. 

Lue kannanotto alasivulta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


2.10.2023

Lapsiasiavaltuutetun päivitetty kutsu

Päivitetyssä kutsussa on luettelo alustajista ja heidän alustustensa otsikot. 


1.9.2023

Pyöreän pöydän keskustelu 10.10.2023 lapsen oikeuksista ja virallisen lääketieteen ulkopuolisista hoitomuodoista ja hyvinvointipalveluista


Lapsiasiavaltuutettu järjestää pyöreän pöydän keskustelun lapsen oikeuksista ja virallisen lääketieteen ulkopuolisista hoitomuodoista ja hyvinvointipalveluista tiistaina 10.10.2023 klo 12–16 etätilaisuutena. 

Tavoitteena on keskustelu, jossa tarkennetaan tilannekuvaa ja tunnistetaan tekijöitä, jotka voivat vahvistaa tai heikentää lapsen oikeuksien toteutumista virallisen lääketieteen ulkopuolisten hoitomuotojen ja hyvinvointipalveluiden käytön yhteydessä.

Luontaishoitoalan Foorumi ry sai kutsun Pyöreän pöydän keskusteluun.