EU:n näkemys CAM-hoitoihin

  • EU:n näkemys: CAM-hoitojen saatavuudesta tulee huolehtia
  • 150 000 lääkäriä antaa EU-alueella CAM-hoitoja
  • Sekä länsimainen että CAM-lääkintäjärjestelmät ovat osa täydentävää ja vaihtoehtoista hoitoa

Potilailla tulisi olla mahdollisuus saada valitsemiaan lääkkeitä” – totesi terveyskomissaari Tonio Borg avauspuheenvuorossaan CAM-eturyhmän kokouksessa Euroopan parlamentissa 27. kesäkuuta 2013:

''Unionin lääkelainsäädännössä on tärkeä periaate, että potilailla on oltava pääsy heidän valitsemiinsa lääkkeisiin. Tähän sisältyy innovatiivisia lääkkeitä yhtä paljon kuin perinteisiä rohdosvalmisteita ja homeopaattisia lääkkeitä.

– Potilaiden vaikutusmahdollisuudet ovat lisääntymässä. Se palvelee asteittain potilaiden asettamista kuljettajan istuimelle – ottamaan vastuu ja valvomaan omaa terveyttään. Potilaat tietävät usein, mikä hoito toimii heille ja mikä terveydenhoito on tehokas heidän terveydentilaansa. Tähän voi sisältyä täydentävän lääketieteen käyttö.'' [1]


Myös 16.10.2017 EU-parlamentin Potilaiden täydentävät ja vaihtoehtoiset terapiat tänään ja huomenna -työryhmä käsitteli aihetta:

Työryhmän puheenjohtaja ja Europarlamentin jäsen, Alojz Peterle avasi tapahtuman korostaen: ”Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot vaihtelevat EU:n jäsenvaltioissa. Tämä luo esteitä, jotka heikentävät potilaiden pääsyä CAM-hoitoihin”. [2]

Arvostettu Alojz Peterle valittiin (tuolloin vielä Jugoslaviaan kuuluneen) Slovenian pääministeriksi toukokuussa 1990. Seuraavana vuonna hän oli mukana tekemässä Sloveniasta itsenäistä valtiota. Peterle toimi Slovenian ensimmäisenä pääministerinä toukokuuhun 1992 saakka. Nykyisin hän toimii Euroopan parlamentin jäsenenä. [3,4]


Lääketieteen tohtori Ton Nicolai, EUROCAMin tiedottaja, antoi samassa tilaisuudessa yleiskatsauksen CAM-hoitoihin Euroopassa kertomalla: ”CAM-hoitojen kasvavasta kysynnästä Euroopassa, jossa joka toinen EU-kansalainen käyttää CAM-hoitoja tai CAM-hoitoihin liittyviä tuotteita ja kasvava määrä perinteisiä lääkäreitä ohjaa potilaita CAM-ammattilaisten luo. Myös sairaalat tarjoavat integroituja ratkaisuja CAM-vaihtoehdoilla”. [2]

Ton Nicolailla on kokemusta perinteisestä lääketieteestä, sekä useista CAM-tieteenaloista. Hän on toiminut kansallisten, eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten järjestöjen hallituksissa viime vuosina.


Myös koulutettujen CAM-harjoittajien määrä kasvaa. Euroopassa CAM-hoitoja harjoittaa noin 150 000 lääkäriä (koulutettu sekä perinteisessä lääketieteessä, että CAM-hoidoissa) ja yli 180 000 muuta kuin lääkärin koulutuksen saanutta. Nämä luvut osoittavat, että Euroopassa on lähes 65 CAM-palveluntarjoajaa 100 000 asukasta kohti. [2]

Akupunktiohoitoja antaa 80 000 lääkäriä + 16 000 terapeuttia
Homeopatiaa 45 000 lääkäriä + 4 500 terapeuttia
Naturopatiaa 15 000 lääkäriä
Antroposofista lääketiedettä 4 500 lääkäriä
[2]


CAM-ammattien kansallinen sääntely, joka vaihtelee maittain, estää rajat ylittävän tutkimuksen kehitystä ja lopulta vähentää CAM-hoitojen saatavuutta potilaille.

Euroopan Unioni onkin ottanut useita askelia kohti EU:n laajuista CAM-hoitojen yhdenmukaistamista. EU-direktiivi 92/73/EEC vuonna 1992 oli ensimmäinen työväline CAM-säätelyyn. Sitä seurasi vuonna 2001 direktiivi 2001/83, joka koskee homeopaattisia lääkkeitä. [2]

Tämän direktiivin, yhdessä rohdosvalmistedirektiivin kanssa, tavoitteena on taata potilaille riittävästi tietoa sekä varmistaa perinteisten lääkkeiden (traditional medicinal) turvallisuus ja laatu. Direktiivit ovatkin tuoneet erityisiä lupamenettelyjä ja rekisteröintimenettelyjä CAM-tuotteille. [2]


Työryhmän loppusanoina Alojz Peterle kiitti puhujia heidän panoksestaan ja tiedon jakamisesta aiheesta. Hän huomautti:

Sekä länsimainen että CAM-lääkintäjärjestelmä ovat osa täydentävää ja vaihtoehtoista hoitoa potilaille, niin tänään kuin huomenna.” Tätä hän kuvailee ”lääkinnälliseksi moniarvoisuudeksi”. 

Se tarkoittaa, että demokraattisissa yhteiskunnissa valinnan mahdollisuus on suositeltavampaa kuin monopolit. Tämän valinnan tulisi olla EU:ssa käytettävissä potilaille, jotka sitä tarvitsevat, samalla kun noudatetaan tiettyjä kriteerejä ja periaatteita (kuten turvallisuus).” [2]


Lähteet:

[1] https://cam-europe.eu/european-commission-cam/
[2] https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/135562/ENVI%202017-10%20WS%20CAM%20%20PE%20614.180%20(Publication).pdf
[3] https://www.eppgroup.eu/about-us/members/alojz-peterle/biography
[4] https://fi.wikipedia.org/wiki/Lojze_Peterle


© 2021 Luontaishoitoalan Foorumi ry ja Satu Jämsä