Henkilöitä

Täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin liittyy myös suuret persoonat. 

Agricola
Monet Suomen kasveista mainitaan ensimmäisen kerran Agricolan teksteissä, joten häntä voitaneen pitää kasvitermistön uranuurtajana.

Hahnemann 
Oli saksalainen lääkäri, jota pidetään homeopatian isänä.