Pyöreän pöydän keskustelu 10.10.2023

10.10.2023

Luontaishoitoalan Foorumin puheenvuoro (jossa on vastaukset Lapsiasiavaltuutetun kysymyksiin)


Lapsiasiavaltuutetun järjestämä Pyöreän pöydän keskustelu lapsen oikeuksista ja virallisen lääketieteen ulkopuolisista hoitomuodoista ja hyvinvointipalveluista 

10.10.2023 klo 12–16

”Tavoitteena on keskustelu, jossa tarkennetaan tilannekuvaa ja tunnistetaan tekijöitä, jotka voivat vahvistaa tai heikentää lapsen oikeuksien toteutumista virallisen lääketieteen ulkopuolisten hoitomuotojen ja hyvinvointipalveluiden käytön yhteydessä.” 

Luontaishoitoalan Foorumi ry on Suomessa toimivien luontaisterapeuttien yhteistyöjärjestö. Foorumiin kuuluu 12 ammatillista yhdistystä ja 4 kouluttajatahoa. Luontaishoitoalan Foorumin jäsenyhdistyksien ja kouluttajajäsenien piirissä on yli 1.000 luontaishoitoalan ammattilaista, toimijaa ja opiskelijaa. Yhdistys on perustettu 13.6.2019.


1. Millaisia virallisen lääketieteen ulkopuolisia hoitomuotoja ja hyvinvointipalveluja on käytössä lapsilla, millaisissa tilanteissa niitä käytetään ja mitä niillä tavoitellaan?

 • Luontaishoitoalan Foorumin jäsenyhdistykset edustavat useita hoitomuotoja, joilla lapsia hoidetaan, kuten esimerkiksi vyöhyketerapia, shiatsu, homeopatia, aromaterapia, fytoterapia, akupunktio ja ravintolisät. 
 • Yleensä vanhemmat hakevat lapsilleen apua luontaishoidoista silloin, kun ei ole tarvetta lääketieteelliselle hoidolle tai he ovat tyytymättömiä virallisen lääketieteen hoitoihin tai kohtaamiseen, taikka he eivät ole saaneet apua lapselleen neuvolasta tai eivät pääse lapsen kanssa muihin terveydenhuollon palveluihin. 
 • Esimerkiksi 
  • jos vauvalla on koliikkivaivoja, itkuisuutta, lihasjäykkyyttä, refluksia ja univaikeuksia on vyöhyketerapiasta tutkitusti saatu apua vauvalle ja koko perheelle. 
  • vanhemmilla lapsilla taas voi olla päänsärkyä, migreeniä, ruuansulatusvaivoja, kuukautiskipuja, ahdistusta ja levottomuutta, paineita koulussa.
 • Vyöhyketerapeuteilta on tullut myös viestiä, että heille on ohjattu vauvoja lääkärien lähetteillä hoidattamaan mm. kireästä kieli- ja huulijänteestä johtuvia kehon kireyksiä.
 • Niin luontaishoitajien kuin vanhempienkin tavoitteena on tukea lasten terveyttä ja hyvinvointia. Tavoite on helpottaa vaivoja lasta kuunnellen ja ottaen huomioon lapsen tahdon ja valmiuden hoitoon. 


2. Mitä hyvää on virallisen lääketieteen ulkopuolisissa hoitomuodoissa ja hyvinvointipalveluissa lapsen aseman, oikeuksien ja hyvinvoinnin kannalta?

 • Suomessa arvioidaan olevan 6000–8000 luontaishoitoalan ammatinharjoittajaa. Toisin sanoen on paljon koulutettuja käsipareja täydentämään virallisen lääketieteen tarjontaa ja helpottamaan sote-alan resurssipulaa. 
 • Luontaishoitajille pääsee yleensä nopeasti ja hoitomuotojen moninaisuus mahdollistaa yksilölliset hoidot. 
 • Monet täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot toimivat myös ennaltaehkäisevästi ja estävät vaivojen pitkittymisen. Esimerkiksi rentouttava shiatsu tai vyöhyketerapia auttavat stressistä, unettomuudesta ja ylivilkkaudesta kärsiviä lapsia. Lääkkeettömän hoidon mahdollisuus on monille vanhemmille tärkeä asia. Kyse on valinnanvapaudesta.
 • Täydentävien hoitomuotojen kokonaisvaltainen paneutuminen asiakkaan tilanteeseen ottaa myös huomioon fyysisen, emotionaalisen ja henkisen hyvinvoinnin. Tämä voi tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.
 • Usein vanhemmat ovat ensin itse käyneet jossakin luontaishoidossa ja saaneet hyvän kokemuksen ja sitten vieneet lapsensa hoitoon. Lapset kertovat, että ovat kokeneet kipujensa helpottuneen, nukkuneensa paremmin ja mielen rauhoittuneen. Lapsi tai nuori on myös kokenut tulleensa kohdatuksi eikä ohitetuksi. 
 • Koulutettu luontaishoitaja ohjaa asiakkaansa terveydenhuollon piiriin, jos huomaa, että kyseessä on vaiva, johon omasta hoitomuodosta ei ole riittävästi apua tai vaiva vaatii lääkärissä käyntiä. Luontaishoitajien terapeuttitason nykyisten vaatimusten mukaiseen koulutukseen sisältyy yleensä myös erilliset koululääketieteen opinnot, yleensä 14 op – 30 op.
 • Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kaikki jäsenyhdistykset ovat hyväksyneet Foorumin yleiset eettiset ohjeet. Niiden lisäksi jäsenyhdistyksillä on yleensä oman alansa tarkemmat eettiset ohjeet.


3. Mitä ongelmia on virallisen lääketieteen ulkopuolisissa hoitomuodoissa ja hyvinvointipalveluissa lapsen aseman, oikeuksien ja hyvinvoinnin kannalta?

 • Palvelujen hinnat voivat olla esteenä lasten luontaishoidoille (yhteiskunta ei tue palveluita taloudellisesti, ja palvelut ovat arvonlisäveron alaisia).
 • Virallisen lääketieteen puolella toimivat eivät tunne tarpeeksi hyvin eniten käytettyjäkään luontaishoitoja. Se saattaa estää yhteistyön lääkärin ja luontaishoitajan välillä. Mutta hyvää on se, että Lääkäriliiton tutkimuksen mukaan 4/10 eli 41 % lääkäreistä on sitä mieltä, että ”Lääketiede voisi hyötyä vaihtoehtohoidoissa käytetyistä menetelmistä”.
 • Luontaishoitoalalla saattaa toimia puutteellisesti koulutettuja hoitajia, joiden tiedot ja/tai taidot poikkeavat perusteellisen ja monipuolisen koulutuksen saaneista luontaishoitajista. Puutteellisesti koulutetut hoitajat eivät myöskään kuulu koulutettujen hoitajien yhdistysten hoitajarekistereihin.
 • Luontaishoitojen tieteellinen tutkimus on Suomessa lapsen kengissä.

LOPUKSI: Lapsilla on oikeus voida hyvin! Lapsen oikeuksien viikko 20.-26.11.2023 


Luontaishoitoalan Foorumia edusti Pyöreän pöydän keskustelussa hallituksen jäsen, keho- ja tunnevyöhyketerapeutti Anu Wikström.