Valvira


15.9.2021

Termin loukkaavuutta ei määrittele sen käyttäjä vaan sen kohde.

Luontaishoitoalan Foorumi ry lähetti toisen kirjeen "uskomushoito"-termistä Valviran ylijohtaja Markus Henrikssonille ja ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkoselle. 

Kerroimme heille, että termin loukkaavuutta ei määrittele sen käyttäjä vaan sen kohde. Korostimme, että aihetta koskeva terminologia on kansainvälisessä yhteistyössä, maailman tiedeyhteisössä, johtavissa tiedelehdissä, WHO:ssa ja EU:ssa täysin vakiintunutta ja yksikäsitteistä.

Lue koko kirje alasivulta


6.9.2021

Viestinne ylijohtaja Markus Henrikssonille - Uskomushoito-termin käyttö


Hyvä Mika Rönkkö,


Olen saanut viestinne ylijohtaja Markus Henrikssonilta. Olen kirjoittanut kyseisen blogin yhdessä viestintäpäällikkömme kanssa ja se on saanut johtomme hyväksynnän ennen julkaisemista. Kuten viestistänne käy ilmi, puheena olevaa aihetta koskeva terminologia ei ole vakiintunut, eikä blogin tarkoitus ole ollut loukata ketään tai aiheuttaa mielipahaa. Viittaan teille 11.8. lähettämääni viestiin ja kiitän antamastanne palautteesta.


ystävällisin terveisin


Kirsi Liukkonen

ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos

Valvira


17.8.2021

Valvira rikkoo Hallintolakia

Luontaishoitoalan Foorumi ry lähetti kirjeen Valviran ylijohtaja Markus Henrikssonille. Valvira käyttää halventavaa ”uskomushoito”-termiä ja rikkoo Hallintolakia (6.6.2003/434). Hallintolain 9 § velvoittaa Valviraa käyttämään asiallista kieltä. ”Uskomushoito”-termin käyttö ei  ole missään tapauksessa asiallista kieltä vaan täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tekijöihin  kohdistuvaa vihapuhetta, joka pilkkaa ja halventaa myös täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen  tekijöiden asiakkaita.

Lue koko kirje alasivulta


11.8.2021

Valviran vastaus tiedusteluun


Hyvä toiminnanjohtaja Rönkkö,


Kiitos palautteestanne.


Valvira ohjaa ja valvoo terveydenhuollon (ja sosiaalihuollon) ammattihenkilöitä ja organisaatioita, eikä sen tehtäviin kuulu hoito-ohjeiden antaminen / hoitokäytäntöjen määrittely. Arvioidessaan terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnan asianmukaisuutta Valvira arvioi muun ohella, onko ammattihenkilö soveltanut terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 15 §:n mukaisesti yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti. Valvira ei määrittele sitä, mitkä ovat kyseisessä pykälässä tarkoitettuja yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja, vaan arvioi tapauskohtaisesti, onko ammattihenkilö noudattanut ammattieettisiä velvollisuuksia hoitaessaan ja tutkiessaan potilaita.


Yleisesti voidaan todeta, että uskomushoidoilla tarkoitetaan hoitoja ja taudinmääritysmenetelmiä, jotka eivät perustu lääketieteelliseen tietoon, eikä niiden tehoa tai toimivuutta ole osoitettu tutkimuksin.


ystävällisin terveisin

Kirsi Liukkonen

ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos

Valvira


5.8.2021

Terveystuotekauppiaiden Liiton tiedustelu

Terveystuotekauppiaiden Liiton tiedusteli Valviralta:

  1. Mitä Valvira tarkoittaa uskomushoito-termillä?
  2. Luokitteleeko Valvira ravintolisiä, vitamiinivalmisteita ja kasvirohdosvalmisteita kuuluvaksi uskomushoidoiksi?
  3. Miksi ja milloin Valvira on tehnyt päätöksen ryhtyä käyttämään epäasialliseksi koettua uskomushoito-termiä?

Lue koko tiedustelu alasivulta


2.8.2021

Ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkosen blogikirjoitus: Disinformaatiota ammattihenkilöltä vai yksityishenkilöltä?

Kirsi Liukkonen käyttää blogikirjoituksessaan luontaishoidoista "uskomushoito"-termiä, joka loukkaa luontaishoitajia ja miljoonaa vuosittain luontaishoitoja käyttävää kansalaista. 

"Valvira ei voi puuttua lääkäreiden tai muiden ammattihenkilöiden vapaa-ajan toimintaan tai yksityishenkilönä sosiaalisessa mediassa esittämiin mielipiteisiin. Valviran toimivalta ei myöskään ulotu terveydenhuollon ammattihenkilön antamiin uskomushoitoihin, mikäli hän pitää sen erillään varsinaisesta ammatinharjoittamisesta."

Lue koko blogikirjoitus