CAMbrella

CAMbrella oli EU:n täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) tutkimusprojekti vuosina 2010 – 2012, joka selvitti CAM:n asemaa Euroopassa. Projektiin kuului tutkijoita 16 yliopistosta 12 Euroopan maassa. CAMbrella-projekti keskittyi akateemiseen tutkimukseen suosimatta mitään CAM-hoitoa.

CAMbrella projektia ja sen tuloksia esitellään Suomen Integratiivisen Lääketieteen ja Terveydenhuollon Tutkimuksen Foorumin verkkosivulla CAM-tutkimus Euroopan Unionissa. Projektin tuloksia esitellään myös Suomen Antroposofisen Lääketieteen Lääkäriyhdistys ry:n verkkosivulla CAM-tutkimus Euroopan Unionissa.