Info

Tämän sivun alasivuilla julkaistaan erilaisia informaatiokokonaisuuksia – infopaketteja luontaishoidoista. Luontaishoitoja kutsutaan myös nimillä: Täydentävät hoidot, Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, CAM-hoidot, englanniksi Complementary and Alternative Medicine (CAM).

CAM-infopaketti (on infopaketti luontaishoidoista)