Tiedote 4.1.2024

4.1.2024 Tiedote

Lehdistötiedote: Tukesin kiistanalainen "uskomushoito"-termivalinta oikeusasiamiehen käsittelyssä – päätös odotettavissa touko-kesäkuussa

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ja Luontaishoitoalan Foorumi ry sekä 10 muuta ammattilaisjärjestöä täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen alalta tekivät 27.4.2023 kantelun Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin viestinnässään käyttämästä "uskomushoito"-termistä. Tuoreen tiedon mukaan päätös kantelusta on odotettavissa touko-kesäkuun aikana.

Kantelun tekijät pitävät "uskomushoito”-termiä loukkaavana ja epäasiallisena täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin viitattaessa. "Uskomushoito"-termi ei ole viranomaiskäytössä missään muussa maassa. Eduskunnan oikeusasiamiestä on pyydetty selvittämään Tukesin toiminnan asiallisuutta ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Kantelijat ovat huomauttaneet, että viranomaisten on käytettävä asiallista terminologiaa ja noudatettava objektiivisuutta, puolueettomuutta ja hyvän hallinnon periaatteita kaikessa toiminnassaan.

Päätöstä voidaan odottaa aikaisintaan loppukeväästä

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto tiedusteli 29.12.2023 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialta kantelun etenemisestä ja päätöksen aikataulusta. Oikeusasiamiehen kansliasta 2.1.2024 saadun vastauksen perusteella päätös kantelusta on odotettavissa touko-kesäkuun aikana.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia perustelee päätöksen aikataulua seuraavalla tavalla: ”Asiassa on hankittu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston selvitys. Parhaillaan asia odottaa käsittelyvuoroaan. Kantelut käsitellään pääsääntöisesti niiden saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaikaan vaikuttaa paitsi kulloinkin kysymyksessä olevan asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen tarvittava aika, myös asian esittelijän ja ratkaisijan työtilanne (mm. vanhempien juttujen vaatima aika ja muut työtehtävät).  Asianne ratkaisuajankohtaa on tässä vaiheessa valitettavasti vaikea tarkoin arvioida, mutta se ajoittunee touko-kesäkuulle 2024.”

Päätöstä odotetaan sekä täydentävien hoitojen ammattilaisten että näitä hoitoja käyttävien kuluttajien keskuudessa.

"Pidän tärkeänä, että viranomaisviestinnässä käytetyt termit ovat selkeitä ja eivät aiheuta väärinkäsityksiä alan toimijoiden ja kuluttajien keskuudessa. Uskomme, että tämä kantelu auttaa ymmärtämään termien tärkeyttä alalle", kommentoi Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

"Täydentävien hoitojen toimijoiden oikeusturvan ja ammatillisen maineen kannalta on keskeistä, että viranomaisviestintä on tasapuolista ja neutraalia. Tukesin viestinnässään käyttämä ’uskomushoito’-termi lisää polarisaatiota ja varsinkin sosiaalisessa mediassa synnyttää helposti jopa vihapuhetta alan toimijoita kohtaan. Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen järjestöt ovat jo vuosia vedonneet asiallisen termin käyttämiseksi näistä hoidoista", lisää Luontaishoitoalan Foorumi ry:n puheenjohtaja Ilkka Westman

”Kantelu on yksi keino hakea alan toimijoille oikeusturvaa ja varmistaa, että viranomaisviestintä on kaikkia osapuolia kunnioittavaa. Kanteluprosessi antaa myös viranomaisille tilaisuuden tarkastella ja mahdollisesti uudelleenarvioida käytäntöjään, varsinkin kun hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti täydentävien hoitojen sääntelyasia tulee olemaan esillä myös tulevaisuudessa", Westman jatkaa.

Lisätietoja:
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
puh. 0500 430 818, mika.ronkko(at)terveystuotekauppa.fi

Ilkka Westman, puheenjohtaja
Luontaishoitoalan Foorumi ry
puh. 040-761 8290, westman.ilkka(at)gmail.com

Kantelun tekijät ovat Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto, Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys, Suomen Terveysjärjestö, Shiatsu Finland, Klassisen Akupunktion Yhdistys, Kansanlääkintäseura, Luontaishoitoalan Foorumi, Luonnonlääketieteen Keskusliitto, Suomen Fytoterapia, Yhdistävä lääketiede, Suomen Refleksologit sekä Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista tehdyn kantelun asianumero on eok/2946/2023.

Aikaisemmat aiheeseen liittyvät Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton lehdistötiedotteet:
27.4.2023: "Uskomushoito"-termi Tukesin viestinnässä johti kanteluun.
15.6.2023: Eduskunnan oikeusasiamies käsittelee kantelua Tukesin viestinnässä käytetystä "uskomushoito"-termistä.
4.8.2023: Tukesin uudet perustelut "uskomushoito"-termin käytölle hämmentävät järjestöjä.


Tiedote on julkaistu ePressi-palvelussa:

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/tukesin-kiistanalainen-uskomushoito-termivalinta-oikeusasiamiehen-kasittelyssa-paatos-odotettavissa-touko-kesakuussa.html