Lisätietopyyntö

1.4.2021

Kuluttajaliitolle 1.4.2021 lähetetty lisätietopyyntö

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell ja avustava lakimies Anni Saari

Kuluttajaliiton avustava lakimies Anni Saari väittää tuoreessa Kuluttajaliiton sivuilla julkaistussa kirjoituksessa, että täydentävistä hoidoista tehdään usein ilmoituksia valvontaviranomaiselle.

Kirjoitus on luettavissa Kuluttajaliiton pääsivuilta; https://www.kuluttajaliitto.fi


Luontaishoitoalan Foorumi ry pyytää Kuluttajaliitolta (Anni Saarelta) lisätietoja siitä,

1. mistä Kuluttajaliiton esittämä tieto siitä, että täydentävistä hoidoista tehdään usein ilmoituksia valvontaviranomaiselle, on peräisin?

2. kuinka paljon täydentävien hoitojen elinkeinonharjoittajista tehdään ilmoituksia valvontaviranomaiselle ja lisäksi tietoa siitä kenelle viranomaiselle nämä ilmoitukset on tehty ja ovatko ilmoitukset johtaneet toimenpiteisiin.


Lisätietopyyntö koskee vain sellaisia viranomaisille tehtyjä ilmoituksia, jotka liittyvät täydentävien hoitojen ammatinharjoittajista tehtyihin ilmoituksiin, sillä vain niitä mahdollinen sääntely koskisi ja sitä teemaa myös Kuluttajaliiton kirjoitus käsitteli. Sääntelyasiassa (esim. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta tai hoitoja koskevan erillislain säätämisessä) ei pidä sekoittaa keskenään esimerkiksi koulutuspalveluita tai yksityishenkilöiden some-viestintää. Lisätietopyyntö ei koske myöskään ravintolisistä tai lääkelainalaisista valmisteista (mm. kasvirohdosvalmisteista) tehtyjä viranomaisilmoituksia, sillä niiden sääntely on jo kunnossa ja niille on myös omaa erillislainsääntöä.


Tässä lisätietopyynnössä kyse on siis täydentävien hoitojen ammattilaisten tekemistä palveluista ja väitteestänne, joka liittyy näistä palveluista tehtyihin viranomaisilmoituksiin. Kuten Kuluttajaliiton kirjoituksen lopussa totesitte, niin niiden sääntelyn selvittämistä pohditaan sosiaali- ja terveysministeriössä hallitusohjelman mukaisesti. Luontaishoitoalan Foorumi ry on yksi taho, joka osallistuu ministeriön sääntelyhankkeeseen ja siksi suhtaudumme esittämiinne väitteisiin vakavasti.


Toivomme asiallisen termin käyttämistä jäsenkunnastamme

Luontaishoitoalan Foorumi ry pitää moitittavana, että Kuluttajaliitto käyttää täydentävistä hoidoista loukkaavaa ja epäasiallista ”uskomushoito”-termiä. Suomen Yrittäjien ja työoikeuden professori Seppo Koskisen lausuntojen mukaan uskomushoito-termin käyttäjä voi syyllistyä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa ja mahdollisesti kunnianloukkaukseen (toimitamme ko. lausunnot teille tarvittaessa).


Taustatietoa tämän tiedustelun tekijästä

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä ovat 15 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenet edustavat noin 1.000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevaa henkilöä.


Asian julkisuus

Informoimme tästä tiedustelusta jäsenkuntaamme ja julkaisemme tiedustelun sekä antamanne vastauksen järjestömme nettisivuilla.


Tapaamispyyntö

Toivomme, että pääsemme tapaamaan teitä ja keskustelemaan muun muassa täydentävien hoitojen sääntelyyn liittyvistä asioista ja kuluttaja-asioista teidän kanssanne.


Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi.


Terveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman

puheenjohtaja