Hallitusohjelma

20.6.2023

Toimialaselvityksen tekeminen sisältyy hallitusohjelmaan

Luontaishoitoalan Foorumi ry ehdotti jo 5.10.2020, että edellinen hallitus olisi tehnyt luontaishoitoalaa koskevan toimialaselvityksen. Korona-pandemian aiheuttaman työkuorman vuoksi STM:llä ei ollut riittävästi resursseja toimialaselvityksen tekemiseen edellisellä hallituskaudella.

Nyt toimialaselvityksen tekeminen on kirjattu selkeästi hallitusohjelmaan.

Lue hallitusohjelman kirjaus alasivulta

4.5.2021:

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto tiedusteli Valtioneuvoston kanslialta: 

Mikä taho on vastuussa hallitusohjelman terminologiasta kohdassa, jossa mainitaan, että ”selvitetään vaihtoehto- ja uskomushoitojen eri sääntelymahdollisuudet”?

Lue tiedustelu ja siihen saatu vastaus alasivulta

5.10.2020

Kannanotto täydentävien hoitojen sääntelyasiaan

Täydentävien hoitojen nykytilanteesta on syytä tehdä kansallinen toimialaselvitys.

Lue kannanotto alasivulta

3.6.2019

Hallitus aikoo selvittää sääntelymahdollisuudet

Hallitusohjelman, joka julkaistiin 3.6.2019, sivulla 150 sanotaan:

  • Selvitetään vaihtoehto- ja uskomushoitojen eri sääntelymahdollisuudet.