Tulosten analyysi

22.1.2022

OtaKantaa-kyselyn tulosten analyysi

Analyysi ilmestyy myöhemmin tälle verkkosivulle.

Vastaukset on koottu kysymyksittäin taulukoiksi. Taulukot ovat yhtenä pdf-tiedostona alla: