Edita Publishing oy

12.6.2023

Editan tuotepäällikön vastaus järjestöjen tarkennettuun oikaisuvaatimukseen


Hei Tarja,


kiitoksia Lukion Syke 1:n korjaustoivelistasta! Välitän sen oppikirjailijoille, ja he käsittelevät asiaa ja pohtivat mahdollisia muokkauksia kesäkuukausina.

Palaan asiaan, kun saan tästä tarkempaa tietoa.


Hyvää alkanutta kesää!


Katariina

--

Katariina Voutilainen

Tuotepäällikkö 

Edita Publishing

p. +358 40 860 2394 / 

+358 50 327 7007

Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki”


12.6.2023

Syke 1: Järjestöjen tarkennettu oikaisuvaatimus

Oikaisua vaativia kohtia on tarkennettu.

Lue alasivulta


28.4.2023

Edita lupaa korjata luontaistuotteita koskevat virheet

Edita Publishing Oy on tänään (28.4.2023) ilmoittanut Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolle, että Lukion Syke 1 -oppikirjassa olevat luontaistuotteita koskevat virheet korjataan.

Edita Publishing Oy toteaa yhteydenotossaan, että

”Oppikirjaan Lukion Syke 1 muokataan luontaistuotteiden määritelmää niin, että ravintolisien ja kasvirohdosvalmisteiden erilainen luokittelu tulee esiin. Elintarvikelainsäädännön tutkimusstandardeja ravintolisille (verrattuna lääkelainsäädäntöön) ei mahdu tuossa avaamaan, joten teksti tiivistyi."

"Oppikirjan s. 67 2. kappale muuttuu seuraavaan muotoon - voi olla, että tekstiin tehdään vielä joitakin muokkauksia, mutta siihen tulee seuraava sisältö:

Luontaistuotteella viitataan yleisesti puhekielessä ravintolisiin tai kasvirohdosvalmisteisiin, joita myydään ruoka- tai luontaistuotekaupoissa. Ne ovat kuitenkin eri tuotteita. Ravintolisiä ovat esimerkiksi vitamiinivalmisteet. Ne on tarkoitettu käytettäväksi normaalin ravinnon lisänä, ja ne kuuluvat elintarvikelain alle. Kasvirohdosvalmisteet ovat lääkelain alaisia lääkevalmisteita, joista ei kuitenkaan vaadita yhtä paljon tutkimuksia kuin lääkkeiltä. Niiden vaikuttavat aineet ovat peräisin kasveista tai sienistä."

"Päivitämme tiedot Lukion Syke 1 -digikirjaan tämän kesän päivitysten yhteydessä ja painettuun kirjaan seuraavaan painokseen.”


Edita Publishing Oy ja Syke 1-kirjan kirjoittajat kiittävät saamastaan palautteesta ja pahoittelevat viivästystä korjauksen tekemisessä.


28.4.2023

Editan tuotepäällikkö vastaa järjestöille

Hei!


Paljon kiitoksia palautteesta ja oikaisuvaatimuksesta Lukion Syke 1 -oppikirjan lukuun Terveyskulttuurin ilmiöitä. Välitin oikaisuvaatimuksenne oppikirjan tekijöille, niin he ottavat huomioon palautteen ja tekevät ne muutokset, jotka ovat lähdetietojen mukaan tarpeen.


Palaan tähän asiaan, kun saan vastauksen oppikirjailijoilta.


Hyvää loppuviikkoa toivottaen

Katariina Voutilainen


27.4.2023

Järjestöjen oikaisuvaatimus koskien Lukion Terveystiedon oppikirjaa Syke 1 Terveys voimavarana


Edita Publishing  Oy  

               ja Katariina Voutilainen


Me allekirjoittaneet terveysalan järjestöt vaadimme korjausta Lukion terveystiedon oppikirjaan Syke 1 tietoihin. Tietojen asenteellinen muutos on myös korjausvaatimuksen kohde.

Samalla yhdymme  Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n  oikaisuvaatimukseen tämän saman oppikirjan virheellisiin tietoihin.

Tarkemmin korjausvaatimus on  liitteessä [alasivulla] ja vielä tarkemmin tuomme virheet esille seuraavassa kirjeessä ja yhteydenotossa.


Ystävällisesti,


Marja Jokela

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry


Anu Wikström 

Luontaishoitoalan Foorumi ry


Tarja Heikkinen

Yhdistävä Lääketiede ry


Lue koko oikaisuvaatimus alasivulta


24.4.2023

Terveystuotekauppiaiden Liitto tiedusteli Editalta virheellisten tietojen oikaisuprosessista ja aikataulusta


Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on lähettänyt (24.4.2023) Edita Publishing Oy:lle tiedustelun Lukion Syke 1-oppikirjassa olevien luontaistuotteita koskevien virheellisten tietojen oikaisuprosessista ja aikataulusta.

Edita Publishing Oy vahvisti 14.3.2023, että liiton oikaisupyyntö on välitetty oppikirjan kirjoittajille. Tuolloin Edita Publishing Oy lupasi ilmoittaa liitolle, kun asia etenee.

Kustantaja Edita Publishing Oy on vastuussa siitä, että heidän julkaisemansa oppikirjat sisältävät oikeaa ja ajantasaista tietoa. Lukion Syke 1-oppikirjassa olevat virheelliset tiedot aiheuttavat mainehaittaa luontaistuotteita maahantuoville ja markkinoiville yrityksille.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pitää paheksuttavana, että lukion opiskelijoille annetaan luontaistuotteista virheellistä tietoa ja edellyttää, että virheelliset tiedot korjataan tuleviin painoksiin ja myös oppikirjan sähköiseen versioon.


13.3.2023

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton oikaisupyyntö Syke 1-kirjasta

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on lähettänyt Edita Publishing Oy:lle oikaisupyynnön koskien Lukion Syke 1-kirjassa olevia virheellisiä tietoja luontaistuotteista.

Lue oikaisupyyntö alasivulta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠