MTV

15.2.2024

Julkisen Sanan Neuvoston päätös

JSN:n päätös kantelusta MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmasta 31.7.2023 "Uskomushoidot halutaan kuriin", jossa väitettiin homeopatian olevan uskomushoitoa, josta ei ole lääketieteellistä näyttöä.

Päätös: Ei otettu käsittelyyn.

"Neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen päätti olla viemättä kanteluanne neuvoston täyden kokoonpanon käsiteltäväksi."

Lue JSN:n päätös alasivulta


23.9.2023

Useiden luontaishoitoalan yhdistysten kantelu Julkisen Sanan Neuvostolle

Kantelu koskee Huomenta Suomen toimittajan esittämiä asiavirheistä, joita MTV ei halunnut kahdesta eri pyynnöstä huolimatta oikaissut.

Lue kantelu alasivulta


20.9.2023

Viestienvaihtoa MTV:n kanssa 19--20.9.2023

MTV Uutisten päätoimittajan vastaus ja hänelle lähetetty vastaus.

Lue viestienvaihto alasivulta


19.9.2023

Useiden luontaishoitoalan yhdistysten oikaisupyyntö MTV:lle

Toimittaja, Annika Nuotto, kertoi 31.7.2023 Huomenta-Suomessa homeopatian olevan uskomushoitoa, josta ei ole lääketieteellistä näyttöä.

Pyydämme MTV 3:n Huomenta Suomea korjaamaan julkisuudessa esitetyt virheelliset termit homeopatiasta ja sen puutteellisesta lääketieteellisestä näytöstä näkyvällä tavalla.

Lue koko oikaisupyyntö alasivulta


4.8.2023

Terveystuotekauppiaiden Liiton vastaus MTV Uutisten päätoimittajalle

Katsomme, että virhe on merkittävä ja pidämme oikaisua välttämättömänä.

Pidämme jäsenyrityksiemme näkökulmasta kestämättömänä tilannetta, jossa alaamme liittyvä lääketieteellinen näyttö mitätöidään ja alastamme annetaan mediassa harhaanjohtavaa tietoa.

Lue koko vastaus alasivulta


4.8.2023

MTV Uutisten päätoimittajan vastaus Luontaishoitoalan Foorumille


Hei,

 

Kiitos palautteestanne liittyen Huomenta Suomen ohjelmaosuuteen viime maanantaina.

Pahoittelut samalla, että vastaaminen on hieman kestänyt kaiken työkiireen keskellä.

Emme näe syytä oikaista Huomenta Suomen juontajan käyttämiä ilmaisuja, varsinkin kun hän juonnon jatkossa toteaa seuraavasti:

”Raja lääketieteen ja uskomushoitojen välillä on kuitenkin häilyvä, ja eri maissa esimerkiksi jokin uskomushoito saattaa olla siellä lääketieteen puolella, ja toisissa maissa taas ei.”

Olemme myös konsultoineet kahta eri lääkäriä aiheeseen liittyen, ja heidän mielestään rajanveto tieteellisen näytön perusteella on riittävällä tarkkuudella totuudenmukainen. On silti totta, että tähän liittyy debattia, koska erilaisten hoitomuotojen kirjo on niin laaja. Asian monisyisyys kuitenkin tulee mielestämme ilmi sekä ohjelmaosion juonnossa (ks. yllä) että keskustelussa muutenkin.

Ymmärrän näkökantanne terminologiaan liittyen ja olen myös tietoinen terminologiaan liittyvistä erimielisyyksistä. Tukeudumme kuitenkin toistaiseksi Kotuksen näkökantaan, jossa uskomushoitoa pidetään asiallisena kielenä.

Emme kuitenkaan MTV Uutisissa suhtaudu asiaan mitenkään ehdottomasti, vaan yhtä hyvin voisi tulla kyseeseen sana vaihtoehtohoito.

 

Yt.

Ilkka Ahtiainen

Päätoimittaja

MTV Uutiset


4.8.2023

MTV Uutisten päätoimittajan vastaus Terveystuotekauppiaiden liitolle


Hei,

 

Kiitos palautteestanne liittyen Huomenta Suomen ohjelmaosuuteen viime maanantaina.

Pahoittelut samalla, että vastaaminen on hieman kestänyt kaiken työkiireen keskellä. 

Emme näe syytä oikaista Huomenta Suomen juontajan käyttämiä ilmaisuja, varsinkin kun hän juonnon jatkossa toteaa seuraavasti:

”Raja lääketieteen ja uskomushoitojen välillä on kuitenkin häilyvä, ja eri maissa esimerkiksi jokin uskomushoito saattaa olla siellä lääketieteen puolella, ja toisissa maissa taas ei.”

Olemme myös konsultoineet kahta eri lääkäriä aiheeseen liittyen, ja heidän mielestään rajanveto tieteellisen näytön perusteella (siinä kontekstissa kuin keskustelua ohjelmassamme käydään) on riittävällä tarkkuudella totuudenmukainen.

On silti totta, että tähän liittyy debattia, koska erilaisten vaihtoehtohoitomuotojen kirjo on niin laaja. Asian monisyisyys kuitenkin tulee mielestämme ilmi sekä ohjelmaosion juonnossa (ks. yllä) että keskustelussa muutenkin.

Erilaisten vitamiini- tai muiden valmisteiden mahdollisiin terveysvaikutuksiin ei keskustelussa kunnolla edes menty, joten en näe, miten tämä liittyy ohjelmaosioomme, josta pyydätte oikaisua.

 

Yt.

Ilkka Ahtiainen

Päätoimittaja

MTV Uutiset


3.8.2023

Oikaisupyyntö MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmasta (31.7.2023)

MTV Huomenta Suomi -ohjelmassa 31.7.2023 käsiteltiin täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (Complementary and Alternative Medicine, CAM).

Luontaishoitoalan Foorumi ry on saanut ohjelman jälkeen useita yhteydenottoja, joissa meitä on pyydetty puuttumaan ohjelmassa esitettyyn virheelliseen väittämään CAM-hoitojen tutkimusnäytöstä sekä ottamaan kantaa haastattelussa käytettyyn epäasiallisen ja loukkaavan ”uskomushoito”-termin käyttöön.

Lue kannanotto alasivulta


31.7.2023

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton oikaisupyyntö MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmasta 31.7.2023

Toimittaja Annika Nuotto toteaa ”Uskomushoidot halutaan kuriin” -haastattelun alustuksessa virheellisesti, että ”Uskomus- ja vaihtoehtohoidot ovat hoitomuotoja, joiden tehosta ei ole lääketieteellistä näyttöä.”

Toimittajan haastattelun alustuksessa antama tieto ei pidä paikkaansa, sillä esimerkiksi osasta ravintolisistä ja kasvirohdosvalmisteista löytyy runsaasti lääketieteellistä näyttöä tehosta. Osa elintarvikkeiden, kuten ravintolisien ja lääkelainalaisten valmisteiden näytönvaatimus tulee lainsäädännöstä, joten pidämme erityisen tärkeänä, että artikkelissa oleva virheellinen tieto oikaistaan.

Lue oikaisupyyntö alasivulta


16.7.2021

Tiedustelu MTV-Uutisille: "Uskomushoito"-termin käyttö Kymmenen uutisissa keskiviikkona 14.7.2021

Olemme hämmästyneitä siitä, että Kymmenen uutisissa käytettiin ruudun alareunan uutisotsikossa "uskomushoito"-termiä, jota pidämme luontaishoitoalaa loukkaavana ja epäasiallisena. Tiedustelemme uutistoimitukselta, miksi he käyttivät uutisoinnissaan eri termiä kuin uutisoidussa tutkimuksessa?

Lue koko tiedustelu alasivulta

14.7.2021

Kymmenen uutiset 14.7.2021

Katso ohjelma. Lääkäriliiton kyselyn tuloksista uutinen 11:00 minutin kohdalla (kesto 2:00 min).

Alla kuvakaappaus uutisesta: