Lehdistötiedote

15.1.2021 Lehdistötiedote

Luontaishoidot saavat oman teemapäivän Suomeen 23.1.2021

Luontaishoidot ovat vakiintuneet osaksi suomalaisten omaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tutkimusten mukaan luontaishoitoja käyttää runsas miljoona suomalaista useista eri syistä. Suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti luontaishoitojen käyttöön ja haluaa mahdollistaa luontaishoidolle hyvät puitteet yhteiskunnassa. 

Luontaishoitojen päivän tarkoitus on tuoda kansalaisille lisää tietoa ja ymmärrystä jo laajasti suomalaisten käytössä olevista hoidoista, joilla on monta nimeä luontaishoitojen lisäksi kuten täydentävät hoidot, vaihtoehtoiset hoidot, CAM-hoidot (complementary and alternative medice) ja Hyve-hoidot (hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot).

Oma teemapäivä on tärkeä askel kohti asiallisempaa keskustelukulttuuria luontaishoidoista sekä mahdollisuus syventää tietoutta mm. kuluttajien oikeudesta mennä luontaishoitoihin, ihmisten oikeudesta kertoa avoimesti terveydenhuollon ammattihenkilöille käyttämistään luontaishoidoista osana itsehoitoaan sekä koulutettujen ammatinharjoittajien oikeudesta tehdä työtä luontaishoitajana.

Hyvän koulutuksen omaavat luontaishoitajat ja koulutuksen mahdollistavat kouluttajat ovat avainasemassa luomassa turvallista ja laadukasta luontaishoitokulttuuria Suomeen. Suomen Terveysjärjestön julkaisemassa oppaassa Hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot Suomessa ja Euroopassa kerrotaan lisää lukuisista eri luontaishoidoista ja niiden asemasta Suomessa ja ulkomailla. Teos on luettavissa Suomen Terveysjärjestön sivuilla: https://www.luontaisnetti.fi/uusi/Ladattavat_tiedostot/HYVE_CAM_2018.pdf

Toivomme, että Suomessa suhtaudutaan asiallisesti luontaishoitoihin, luontaishoitojen käyttäjiin ja itsensä luontaishoidoilla työllistäviin yrittäjiin. Luontaishoidot tulee nähdä voimavarana ja vahvana osana kansalaisten itsehoitoa.

Lisätietoa Luontaishoitojen päivän suunnittelutyöryhmältä:

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry 
Anna Sofia Nevanlinna
040-5842008
toimisto@lkl.fi
www.lkl.fi


Suomen Terveysjärjestö STJ ry
Merja Lindström
044-3558540
stj@stjyry.fi
www.terveysjarjesto.fi


Luontaishoitoalan Foorumi ry  
Ilkka Westman
040-7618290
westman.ilkka@gmail.com
www.luontaishoitoala.fi

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Mika Rönkkö
0500-430818
mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi
www.terveystuotekauppa.fi

Lue tämä tiedote ePressi:ssä

Luontaishoitojen päivän keskustelusarja julkaistu

Luontaishoitojen päivän logo:

6.10.2020

ENNAKKOTIETO: Luontaishoitojen päivä 23.1.2021

  • Luontaishoidoille ollaan järjestämässä omaa kansallista teemapäivää. Luontaishoitojen päivää vietetään ensimmäisen kerran lauantaina 23.1.2021.
  • Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n ideasta syntyneen teemapäivän suunnitteluryhmässä ovat Anna Sofia Nevanlinna (Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry), Antti Pietiäinen (Luontaishoitoalan Foorumi ry), Merja Lindström (Suomen Terveysjärjestö STJ ry) ja Mika Rönkkö (Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto).
  • Työryhmä valmistelee materiaalia Luontaishoitojen päivä -teemalle, jotta eri järjestöt, terapeutit, terveyskaupat ja terveystuotealan toimijat voivat hyödyntää sitä teemapäivänä omissa viestintäkanavissaan (esim. Instagramissa, Facebookissa, nettisivuillaan jne). Teemapäivän tavoite on lisätä kansalaisten, median ja päättäjien tietoisuutta täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. Teemapäivästä tehdään lehdistötiedote.