Keskusteluympäristö ilman pelkoa maalittamisesta ja vihapuheesta

21.6.2023

Homeopatia herättää intohimoja - turvallisemman keskusteluympäristön luominen tärkeää

Keskustelu homeopatian ympärillä käy kovilla kierroksilla SuomiAreenalla tiistaina 27.6.2023 pidettävän ”Hyvinvointia ja terveyttä homeopatialla” -tapahtuman edellä. Tapahtuma on näkynyt sosiaalisen median keskusteluissa, eri lehtitalojen jutuissa (Mediuutiset, Talouselämä, Satakunnan kansa, Seurakuntalainen) lehtien mielipidepalstoilla (Aamulehti ja Satakunnan Kansa), iltapäivälehden kolumnissa ja muissa keskusteluympäristöissä.

Täydentävien hoitojen järjestöt vetosivat moniarvoisen ja rakentavan keskustelun puolesta omalla lehdistötiedotteella. Myös SuomiAreena otti kantaa kertomalla Aamulehden mielipidepalstalla homeopatiakeskustelua arvostelleille, että "emme tarjoa kritiikitöntä tilaa kenellekään".
 
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liittoon on tullut yhteydenottoja, joissa on kiitelty homeopatian puolustamisesta. Liitto kirjoitti aiheesta Aamulehteen ja Satakunnan kansaan teemalla ”Homeopaattiset valmisteet ovat EU:ssa ja Suomessa lääkevalmisteita – on tärkeää edistää moniäänistä keskustelua.”

Maalittamisen ja vihapuheen pelko tukahduttaa avoimen keskustelun
Somen ulkopuolisissa keskusteluissa on noussut esiin huolestuttava ilmiö. Usea henkilö on kertonut, ettei halua osallistua julkisempaan keskusteluun aiheesta, sillä pelkää erityisesti sosiaalisessa mediassa maalittamista ja henkilöön kohdistuvaa vihapuhetta.
 
On äärimmäisen tärkeää, että kaikki ihmiset voisivat osallistua julkiseen keskusteluun pelkäämättä maalittamista, epäasiallista kommentointia tai vihapuhetta. Tämäntyyppinen käytös on täysin tuomittavaa ja vastoin avoimen ja rakentavan keskustelun periaatteita. Se luo pelkoa, ahdistusta ja jopa vaarantaa ihmisten henkilökohtaista turvallisuutta.
 
Kaikkien ihmisten tulee voida osallistua keskusteluun ilman pelkoa tai ahdistusta. Maalittaminen ja vihapuhe eivät saa määritellä keskustelukulttuuriamme, vaan meidän tulee työskennellä yhdessä luodaksemme turvallisen ja kunnioittavan ympäristön kaikille.

Turvallinen keskusteluympäristö on lopulta meidän kaikkien etu  
Kaikkien tulee tehdä osansa turvallisemman ja kunnioittavamman keskustelukulttuurin luomiseksi. Tämä sisältää aktiivisen vastustamisen maalittamista, epäasiallista kommentointia ja vihapuhetta kohtaan sekä tukemisen avointa ja rakentavaa keskustelua. Yhteiskunnan tulisi myös ottaa vastuuta torjumalla näitä ilmiöitä tiukemmilla laeilla, tietoisuuden lisäämisellä ja koulutuksella.
 
On tärkeää, että jokainen kansalainen ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja sanomisistaan keskusteluympäristössä. Tämä tarkoittaa omien ennakkoluulojen ja ajatusten tarkastelua sekä toisten kohtelemista ihmisarvoa kunnioittaen. Jos havaitset vihapuhetta tai epäasiallista käytöstä, sinun tulee rohkeasti astua esiin ja tuomita se. Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa keskustelukulttuuriin ja muokata siitä myönteisempi ja turvallisempi.

Aina löytyy keinoja estää epäasiallinen käytös - et ole yksin
Jos joudut maalittamisen, epäasiallisen kommentoinnin tai vihapuheen kohteeksi, muista, että et ole yksin. On olemassa keinoja, joita voit käyttää suojelemaan itseäsi ja vastustamaan tätä haitallista käytöstä. 

Viranomaisten ja yhteisöjen tulee myös ottaa vastuuta maalittamisen ja vihapuheen torjumisessa. Tarvitaan tiukempia lakeja ja toimenpiteitä, jotka osoittavat, että tällainen käytös ei ole hyväksyttävää ja että siitä seuraa seuraamuksia. Lisäksi tarvitaan laajempaa tietoisuuden lisäämistä ja koulutusta, jotta ihmiset oppivat, mitä hyväksyttävä keskustelukulttuuri tarkoittaa ja miten ilmaista eriäviä mielipiteitä rakentavalla tavalla.
 
Turvallinen keskustelutila on jokaisen oikeus
Jokaisella ihmisellä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Maalittaminen, epäasiallinen kommentointi ja vihapuhe eivät ole hyväksyttävää käytöstä. Tämä vaatii aktiivista vastustamista epäasiallista käytöstä kohtaan, tukiverkkojen hyödyntämistä, ilmoittamista väärinkäytöksistä ja omasta hyvinvoinnista huolehtimista.
 
Koulutus ja tiedon levittäminen ovat ratkaisevan tärkeitä välineitä taistelussa vihapuhetta vastaan. Yhteiskunnan eri tasoilla on tarpeen tarjota koulutusta, joka auttaa tunnistamaan ja torjumaan vihapuhetta sekä edistää vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua ja empatiaa.
 
Rakentava keskustelu ja kunnioittava kohtelu ovat perustavanlaatuisia arvoja, joita meidän tulee vaalia ja edistää.
 
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto


-------------

Blogikirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran 21.6.2023 Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton blogissa