Tiedebarometri 2022

20.11.2022

Luontaishoitojen suosio kasvaa

Suosiota on mitattu joka kolmas vuosi tehtävässä Tiedebarometrissä [1 ja 2] seuraavilla kolmella väittämällä. Alla väittämän perässä suluissa on täysin ja jokseenkin samaa mieltä olevien vastaajien osuus vuoden 2019 [2, s.  92] ja vuoden 2022 [1, s. 31] Tiedebarometrissä.

  1. "Ns. kansanparantajat omaavat tietoja ja taitoja, joita lääketieteellä ei ole" (34 % --> 43 %)
  2. "Vaikka homeopatialla ei ole lääketieteen tunnustusta, on se tehokas tapa hoitaa sairauksia" (20 % --> 24 %)
  3. "Luontaislääkkeet ovat monissa tapauksissa parempia kuin lääkärien määräämät apteekkilääkkeet" (15 % --> 21 %)

Täysin ja jokseenkin samaa mieltä olevien vastaajien osuudet ovat kasvaneet kolmessa vuodessa pienimmilläänkin 4 % ja suurimmillaan peräti 9 %. Tiede-lehti kuittasi asian näin: "Vaihtoehtoisten hoitojen suosio lähti hienoiseen nousuun." [3, s. 16]

Lähde: Tiedebarometri 2022 [1, s. 31]

Lähteet:

[1] Tiedebarometri 2022. Tutkimus suomalaisten suhteesta tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Julkaisija: Tieteen tiedotus ry. ISSN-L 1799-3423.

https://www.tieteentiedotus.fi/tiedebarometri.html

https://digiplus.fi/www/Tiedebarometri/2022/index.html#p=33

[2] Tiedebarometri 2019. Tutkimus suomalaisten suhteesta tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Julkaisija: Tieteen tiedotus ry.

https://www.tieteentiedotus.fi/tiedebarometri.html

https://www.tieteentiedotus.fi/files/Tiedebarometri_2019.pdf

[3] Tiede 13/2022. Julkaisija: Tieteen tiedotus ry. Kustantaja: Sanoma Media Finland oy.