Prof. Seppo Koskisen lausunto 20.7.2021

20.7.2021

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen ottaa kantaa epäasialliseen "uskomushoito"-termiin ja CAM-hoitojen elinkeinovapauteen

Työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskinen ottaa Edilex-palvelussa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun nousseeseen teemaan täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. Kannanotossaan Koskinen muun muassa toteaa, että ”uskomushoito –ilmaisu, jota hallituksemmekin on käyttänyt, voi lain piiriin kuuluvassa yksittäistapauksessa kiistatta olla totuudenvastainen tai harhaanjohtava ilmaisu.”

Koskinen muistuttaa, että kiivas julkinen keskustelu CAM-hoidoista voi lipsua myös laittomuuden puolelle. Esimerkiksi ”Julkisuudessa on esimerkiksi väitetty homeopaattien myyvän sairaille lääkkeenä kraanavettä kalliilla hinnalla. Tällainen syytös elinkeinon haittaamisen lisäksi leimaa terapeutit rikollisiksi ja asettaa heidät huonoon valoon. Väite leimaa ammattikunnan yhteiskunnan heikoimpia huijaavaksi. Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja antavat harjoittavat Suomessa kuitenkin laillista elinkeinoa ja perustuslain mukaan meillä vallitsee elinkeinovapaus”, Koskinen toteaa heti lausuntonsa alussa.

Elinkeinovapauteen sisältyy elinkeinonharjoittajan kielto loukata sopimattomalla menettelyllä toista elinkeinonharjoittajaa. Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoiminnassa ei myöskään saa käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää eikä esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

Lue Edilex-palvelussa koko kannanotto: Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen arvostelu ja elinkeinovapaus